MC-ambulansen skal rulle igjen

På grunn av pengemangel ble MC-ambulansen parkert i 2012. I mai kommer den tilbake i Oslo-trafikken.

Her står MC-ambulansen i krysset Karl Johans gate og Kirkegata kort tid etter at tohjulingen ble lansert. I mai vil tjenesten være tilbake.

— Vi har hatt flere eksempler der MC-ambulansen har kommet til ulykker før vanlig ambulanse. Dette gjelder blant annet på Ryen, sier Anders Halden, assisterende ambulansesjef ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Ambulansen på to hjul ble lansert i 2007, men på grunn av pengemangel ble tohjulingen parkert i 2012. Nå jobber Halden med å gjenopprette tilbudet. Han regner med at ambulansen vil begynne å rulle igjen i mai.

— Vi jobber målrettet for å få til dette, og det skal vi klare, sier Halden til Osloby.

975 utrykninger

Fra 2011 til 2012 ble antall oppdrag nesten doblet. Mye av grunnen er at MC-ambulansen var i beredskap over lengre tid på døgnet. Ifølge nettstedet mc24.no, som først omtalte saken, hadde MC-ambulansen, før den ble avviklet i fjor, henholdsvis 564 og 975 utrykninger.

- Motorsyklene kommer raskt frem til der det kreves innsats. Jeg mener dette er et bra tiltak, slår Halden fast overfor mc24.no.

MC-førerne som skal rykke ut vil få opplæring for utrykningskjøring enten sammen med politiet, eller på spesielle kurs i Nederland.

Glir igjennom

Høsten 2011 kollapser en deltager i Oslo maraton syv kilometer før mål og blir liggende uten puls. Motorsykkel-ambulansen rykker ut, og manøvrerer seg gjennom stengte gater og folketrengsel uten problemer. Ambulansepersonalet er fremme hos kvinnen fem-seks minutter etter at 113 er blitt varslet. Dermed overlever kvinnen.

- På dager med store folkemengder som 17. mai vil vi ha to MC-ambulanser på vakt. Dette fordi vanlige ambulanser sliter med å komme seg frem i store folkemengder, sier Halden.

Han legger til at motorsykkelen skal i all hovedsak være ute, slik at responstiden blir lav.

— Ved trafikkulykker, særlig i rushtrafikken, kan man oppleve at veien er sperret av biler. Da er det fint med en MC som kan komme raskt til stede og iverksette livreddende tiltak. Og så kan en vanlig ambulanse frakte pasienten til sykehuset.