Imran Saber dømt for millionheleri

Imran Saber, bedre kjent som «Onkel Skrue» er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt heleri. Hele dommen er gjort betinget.

Flere år etter at forholdene i tiltalen fant sted, ble Imran Saber dømt i Oslo tingrett.

I tillegg inndrar staten litt over tre millioner kroner fra Saber, kommer det frem i den ferske dommen fra Oslo tingrett.

Imran Saber var tiltalt for heleri av minst 4,4 millioner kroner fra 1994 til 2009, men ble domfelt for heleri av nærmere 3,3 millioner kroner.

Han ble imidlertid frifunnet på to punkter i tiltalen, blant annet for å ha gitt – det aktor hevder er – ulovlig lån samt trusler.

Fengselsstraffen på ett år og seks måneder er betinget, med en prøvetid på to år.

Det er ikke kjent hvorvidt 38-åringen anker dommen, men han har hele tiden nektet straffskyld. Osloby har ikke fått tak i advokat Per Danielsen som var en av forsvarerne til Saber i retten.

Moren ble frikjent

Hans medtiltalte bror har i den samme saken fått en betinget dom på 21 dager, mens moren deres er frikjent av Oslo tingrett.

Broren var tiltalt for å ha lånt penger fra «Onkel Skrue». Ifølge tiltalen stammet pengene fra kriminelle handlinger. Broren må tåle inndragning av 200.000 kroner.

Gamle forhold

Flere av tiltalepunktene i dommen stammer fra 1990-tallet. På grunn av «skifte av sentrale personer ved etterforskningen og lange perioder med såkalt liggetid ha vært en dominerende årsak til den lange avviklingstiden», heter det blant annet i dommen.

Det blir også nevnt at Saber først forklarte seg i 2010. Den lange tiden det har tatt fra forholdene fant sted til dommen falt er hovedårsaken til at hele dommen er gjort betinget.

Også forholdet broren er dømt for er over 12 år gamle.