Oslo

Kommunen ga alle innbyggere forbud mot å vanne. Selv vannet de som bare det.

Flere timer etter at det ble innført vanningsforbud i Oslo, vannet kommunen selv for full guffe på Nordre Gravlund.

Litt over klokken 21 tirsdag kveld, bare timer etter at det ble innført vanningsforbud, ble det vannet kraftig fra flere spredere på Nordre Gravlund i Oslo. Foto: Klaus Børringbo

  • Andreas Bakke Foss
    Journalist
  • Olga Stokke
    Journalist

For første gang på 22 år innførte Vann- og avløpsetaten i Oslo vanningsforbud tirsdag formiddag.

Kommunen selv opplyste at brudd på vanningsforbudet kan medføre plombert vannkran.

– Vanningsforbudet gjelder alle, sa Frode Hult, fungerende avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune til Aftenposten tidligere tirsdag.

Men i kommunen selv var det tydeligvis ikke alle som forholdt seg til forbudet.

Litt over klokken 21 tirsdag kveld spylte flere spredere ut litervis med vann på Nordre Gravlund. Den driftes av Oslo kommune og ligger mellom Ullevål sykehus og Sagene nord i Oslo.

  • Bakgrunn: Oslo kommune innfører vanningsforbud

Slik så det ut på Nordre Gravlund i Oslo noen timer etter at vanningsforbudet trådte i kraft. Gravlunden driftes av kommunen. Foto: Klaus Børringbo

Gravferdsetaten: Forbudet gjelder ikke

Lene Mürer, direktør i Gravferdsetaten i Oslo kommune, sier at vanningsforbudet ikke gjelder for dem.

– Men vi tar selvfølgelig hensyn til vannutfordringene og bruker minst mulig vann, sier hun, og legger til at de konsentrerer vanningen om blomster som er bestilt av gravfestere.

– Vi vanner ikke gressplener, sier Mürer.

– Men kl. 21.10 i kveld fikk vi tilsendt bilder fra Nordre Gravlund der syv kraftige spredere sto på full guffe?

– Oi! Ok, takk for at du sier fra. Dette skal jeg få sjekket med en gang.

– Dere kan risikere å få plombert kranen?

– Vi har ikke vanningsforbud, selv om vi skal ta hensyn, sier hun.

Vann- og avløpsetaten har hatt problemer med å få levert nok karbondioksid (CO₂) til renseanleggene. Dette brukes i vannrenseprosessen, og mangelen fører til at kapasiteten blir redusert – samtidig som temperaturene i Oslo-området har nådd 30 grader. Her fra Oset vannrenseanlegg ved Maridalsvannet. Foto: Rolf Øhman

Kommunen: Dette høres ikke bra ut

Aftenposten kontakter Frode Hult, fungerende avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Her er hans første reaksjon:

– Dette høres ikke bra ut i det hele tatt.

– Gravferdsetaten sier at de ikke er omfattet av vanningsforbudet?

– Hvis de vanner gressplener med vann fra det kommunale ledningsnettet, er det absolutt ikke greit. Men hvis de vanner med vann fra egen brønn, kan de vanne så mye de vil. Det er viktig at kommunen går foran med et godt eksempel, presiserer Hult.

Gravferdsetaten bekrefter imidlertid at de bruker vann fra det kommunale nettet og etter at Aftenposten tok kontakt, sørget direktør Lene Mürer for at vanningen skulle bli stoppet. Rundt klokken 22 tirsdag kveld var vannet slått av.

Etater spesielt informert

Hult sier at det ble sendt ut spesiell informasjon om vanningsforbud til Bymiljøetaten og gravferdsetaten, foruten alle innbyggerne.

De to etatene bruker mye vann på fontener og vanning på gravlunder.

– Etatene ble informert om ikke å bruke vann til å vanne gressplener, sier han.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Oslo kommune