Oslo

53 biler påtent i fjor, tror politiet. Men ingen er dømt for bilbrann.

Hele 101 av de 120 bilbrannene i Oslo i fjor skjedde på østkanten. Politiet tror 53 av dem er påtent.

I fjor var det 120 bilbranner totalt i Oslo. Av disse tror politiet at 53 var påsatt. Bildet er fra 2011 - da ble 11 biler totalskadd av brann på Ellingsrud.
  • Stein Erik Kirkebøen
Bildet viser en bilbrann i 2009.
I 2010 brant det i et garasjeanlegg Breigata, nær Oslo sentrum. 30 personer ble evakuert.

Natt til mandag 4. februar. Norbygata på Grønland ligger øde, stille og mørk. Plutselig flammer det opp. En bil står i lys lue. Det varer i noen minutter, langsomt dør ilden ut. Tilbake står et utbrent vrak i veikanten. Ingen spor. Ingen har sett noe. Ingen har hørt noe.

Natt til lørdag 9. februar. Det er minst like stille og øde på området til Møller Bil på Ryen som det var i Norbygata noen dager tidligere. Litt før klokken tre om natten blir mørket splittet av et kraftig lys. Etter kort tid står en bil i full fyr.Før brannvesenet kommer til, har flammene spredt seg til flere biler. Ingen har sett noe, ingen har hørt noe.

Lukter svidd

— To biler er helt utbrent, og vi har følgeskader på flere, sier driftsleder for bilskadeavdelingen på Ryen, Per Børresen. Hva som skjedde inne på det avlåste området hvor bilene sto, aner han ikke.

— Vi overlater etterforskningen til politiet, men det lukter litt svidd av at biler som står i ro uten nøkkel i tenningen plutselig begynner å brenne.

- Bilbranner er vanskelige og ressurskrevende å oppklare. Vi kan finne tekniske spor, vi har funnet fingeravtrykk eller DNA på flasker som er brukt som Molotov-cocktails, men stort sett er vi avhengige av vitneobservasjoner eller overvåkningskameraer for å komme noen vei, sier Terje Dahl, som leder branngruppen i Oslo-politiet.

Les også

Seks biler brant natt til i går

Brannene på Grønland og på Ryen er eksempler på at det nye året begynte som det gamle sluttet. I 2012 var det mer enn to bilbranner hver eneste uke. Politiet har foreløpig registrert at minst 160 biler ble skadet, men all etterforskning er ikke avsluttet. Tallet kan bli høyere, og brannvesenet opererer med høyere antall bilbranner enn politiet. I år er det registrert 12 bilbranner på de første seks ukene, foreløpig mistenker man at to er påsatt.2012 var et helt normalt år, de tre siste årene har det vært mellom 110 og 130 bilbranner i Oslo.

— Om det er mye eller lite, vet jeg ikke. Det er på det nivået det har ligget. Jeg kjenner ikke til sammenlignbare tall lenger tilbake, sier Dahl.

Brenner i øst

101 av de 120 bilbrannene skjedde på østkanten, 17 skjedde i Majorstua politikrets. Det er færre innbyggere i Manglerud politikrets enn på Majorstua, men det var dobbelt så mange bilbranner. På Stovner, hvor det bor omtrent like mange som på Manglerud, var det enda flere.

Les også

Buss i brann på Furuset

— Tendensen er interessant, men vi har ingen formening om hvorfor det brenner så mye mer i øst enn i vest. Vi klarer heller ikke å se noe mønster i hva slags biler som brenner, det er både nye og gamle dyre og ikke så dyre. Det er først de siste par årene vi har begynte å analysere detaljene rundt brannene, sier Dahl.Politiet antar at omkring 45 av bilbrannene er påsatt, mens de andre, med unntak for noen få med ukjent årsak, tok fyr av tekniske eller mekaniske grunner.

- Det er mer utstyr og mer elektronikk i moderne biler, det er mulig de er litt mer utsatt for brann enn eldre biler, men det er jeg ikke sikker på, sier Børresen.

Tallene til If forsikring over brannskadede biler er så lave og svinger så mye at det er vanskelig å snakke om en klar trend. Selskapet registrerte i 2003 98 brannskader, og har siden ikke vært over det nivået.

Politisk brenning

I noen storbyer er det å sette fyr på biler et slags politisk virkemiddel. Det gjøres i frustrasjon. Det skjer ofte i forbindelse med demonstrasjoner og protester. I Berlin ble det et stort problem som begynte med at lokale "blitzere" tente på luksusbiler i bydelen Kreuzberg, som en slags politisk protest.

Derfra har det spredd seg til alle bydeler, og blitt mindre politisk motivert. 2-300 biler blir satt i brann hvert år, på det verste har det vært ti bilbranner på én natt og nylig tilsto en brannstifter å ha tent på 67 biler. På det meste har politiet hatt 500 mann ute og jaget brannstiftere.

- Sånn er det ikke i Oslo?

— Nei. Med unntak for noen svært få tilfeller hvor biler blir påtent som en reaksjon overfor eieren, blant annet i forbindelse med gjengoppgjør, så skyldes brannene enten skadeverk eller forsikringssvindel. Fordelingen mellom de to gruppene antar vi er ganske lik, sier Dahl.

Brannmann: - Liten fare for eksplosjon

Kjell Kjensli i Oslo brannvesen sier det er svært sjeldent at biler tar fyr av seg selv.

— Det kan brenne heftig når det tar fyr i en bil. Det er først og fremst i interiøret det er mye som er veldig brennbart. Men det skal veldig mye til at en bil som brenner går i luften i en dramatisk eksplosjon. Det skjer mest på film, sier seksjonsleder utrykning Kjell Kjensli i brannvesenet i Oslo.- Etter en veldig kraftig kollisjon kan motorblokken sprekke og olje kan lekke ut på den glovarme katalysatoren. Da kan det brenne kraftig, men fortsatt snakker vi ikke om eksplosjon. sier han.

Hans råd til folk som opplever en bilbrann er enkle: - Få bilen ut av trafikken, tilkall hjelp og forsøk å slukke ved hjelp av pulverapparat. Blir det for varmt, må du trekke deg unna, men det er liten grunn til å frykte en eksplosjon.

- El-biler?

— I prinsippet det samme. Der er det gjerne gasser fra batteriet som brenner, men det er relativt små enheter og enkelt å kontrollere for en brannbil. Også her bør en prøve å slukke med et pulverapparat, sier Kjensli.

Det tar gjerne 20-25 minutter før en bil er utbrent.