Her er planene for et bilfritt Oslo sentrum. Kan bli inntil tre ganger så mange gågater.

Indre bykjerne skal bli mer tilrettelagt for fotgjengere. Forslaget kommer i konflikt med bystyrets sykkelplan, som ble vedtatt tidligere i år.

Mandag offentliggjøres planene for hvordan et bilfritt Oslo sentrum kan bli. – Vi må finne den rette balansen mellom gater som er prioritert for fotgjengere, og gater med tilrettelegging for syklister, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

«Vi vil gjøre sentrum bilfritt innenfor Ring 1», slo Arbeiderpartiet, SV og MDG fast da de overtok byrådsmakten i Oslo.

Til høsten er det tre år siden. Løftet er siden blitt moderert. Parkeringsplasser er fjernet og midlertidige tiltak satt inn. De store endringene har likevel latt vente på seg.

Nå er omsider Plan- og bygningsetatens to ulike reguleringsforslag for en bilfri by klare. Mandag skal disse ut på høring.

– Begge variantene handler om at alle gatene i sentrum skal bli bedre tilrettelagt for myke trafikanter, kollektivbrukere og byliv. Den ene varianten er litt bedre for fotgjengere, og den andre er litt bedre for syklister. Vi vil ende opp med en kombinasjon av de to, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Kirkegata viktigst

I det første og mest radikale av forslagene foreslås det å tredoble antall gågater og torg i Oslo. En rekke nye gågater på tvers skal binde Karl Johans gate sammen med havnepromenaden og Akershus festning.

– I tillegg til eksisterende gågater reguleres en rekke nye gågater i sentrum, blant annet Kirkegata, som den viktigste av de nye gågatene, sier Marcussen.

I det andre og mer moderate forslaget er bilister og syklister litt høyere prioritert. Forslaget tar sikte på at flere gater åpnes for biltrafikk, men på fotgjengeres premisser, for eksempel slik som er tilfellet i Torggata i dag. I dette forslaget er det også åpent for langt flere sykkelfelt.

Vil gi gaten tilbake til folket

Alle kan si sin mening om planene frem til 24. august.

– Vi skal gi gaten tilbake til folk. Og vi inviterer brukerne til å utvikle byen vår sammen med kommunen, sier Marcussen.

Gågatene skal innføres etappevis, og arbeidet er allerede i gang. Flere av gågatene skal etter planen være ferdige neste år, ifølge Marcussen.

Hun sier det ikke mulig å gi noe tall på hvor mye de endelige planene vil koste. Å lage gågater kan gjøres på ulike måter, og å regne ut kostnader før man bestemmer seg for hvordan man skal utvikle hver enkelt gate, blir for upresist, ifølge Marcussen.

Saken fortsetter under kartene.

Dette er det første av de to forslagene:

Dette er det første av og mest radikale av de to forslagene.

Dette er det andre av de to forslagene:

Dette er det andre og mest moderate av de to forslagene.

I strid med sykkelveiplaner

Forslaget som tar sikte på å tredoble antall gågater, kommer i konflikt med sykkelplanen som bystyret vedtok tidligere i år. De neste 20 årene skal det lages sykkelveier for over 13 milliarder kroner i Oslo.

Marcussen sier sykkelplanen skal legges til grunn for den videre planleggingen.

– Vi må finne den rette balansen mellom gater som er prioritert for fotgjengere, og gater med tilrettelegging for syklister. Vi kan sette sammen det beste fra de to variantene som nå er presentert, før vi legger frem et endelig forslag, sier Marcussen.

Oslos byplansjef Ellen de Vibe sier at traseen langs Vippetangen, som ligger utenfor planområdet, vil bli en ekspressrute for syklister.

Hun mener planen om bilfritt sentrum er et paradigmeskifte.

– Det er omtrent som da man gikk fra hestekjøretøy til bil. Nå går vi fra bilarealer til menneskearealer.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) tester fasilitetene på Fridtjof Nansens Plass.

Landskapsarkitekt: – Delt plass er god løsning

Allerede høsten 2013 tegnet Grindaker Landskapsarkitekter et bilfritt Oslo sentrum. Oslo kommunes sykkelprosjekt syntes ideen var så spennende at de ba Grindaker utvikle forslaget videre.

Morten Evensen, landskapsarkitekt i Grindaker, mener forslagene som Plan- og bygningsetaten nå legger frem, er realistiske. Han er imidlertid skeptisk til om de to forslagene lar seg kombinere.

– Det er bare forslag to som satser på løsninger med delt plass mellom bil, syklist og fotgjenger. Jeg har tro på det, for eksempel enveiskjørte gater med bredere plass til både fotgjengere og syklister. Det kan godt hende at det er riktig å rendyrke fotgjengere i indre bykjerne, men i periferien må man satse på delt plass, sier han.

Håper Byrådet tenker visjonært

Evensen mener det er viktig å huske at dersom man stenger en gate for biler, så betyr ikke det nødvendigvis at gågaten blir en umiddelbar suksess.

– I Kvadraturen, med sine brede gater, er det for eksempel viktig med beplantning. Og det må skapes hyggelige plasser for folk å være, sier Evensen.

Han håper de endelige planene inneholder gode løsninger for å samkjøre varelevering til bedrifter innenfor Ring 1, for eksempel omlasting til sykkelbaserte løsninger.

– Taxi må i tillegg kunne komme frem. En løsning er bommer som ikke åpner for privatbiler, sier han.

Evensen håper Byrådet tør å tenke visjonært.

– Rådhusplassen var et stort veikryss en gang, men ingen vil ha tilbake bilene der. Det er alltid skummelt med endringer, men jeg tror et bilfritt sentrum blir bra, sier han.