Oslo

Hagen krever ny høring om OL-landsbyen

Mener byrådet ikke har redegjort godt nok for hvorfor de valgte det dyreste alternativet.

OL-etaten har fått Snøhetta til å drømme seg frem til Kjelsrud, slik det kan bli under OL 2022.
  • Mats Bleikelia

I forrige uke gjorde byrådet i Oslo det klart at de ønsker en eventuell OL-landsby plassert på Kjelsrud i Groruddalen, fremfor det mer bynære Økern.

Saken er nå oversendt bystyret for godkjenning.

— Det er ikke noen automatikk i at vi skal slutte oss til byrådets vurdering. Jeg vil si det er et særlig stort spørsmålstegn når flere av kommunens egne etater har hatt motforestillinger mot Kjelsrud, sier Carl I. Hagen, som er nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret.

- Hva reagerer du mest på?

— At man har valgt det dyreste alternativet i en tid der alle snakker om å spare og få orden på økonomien. Velger man det dyreste må det være gode begrunnelser, og det er det jeg vil ha en høring om, sier han.

NRK i tenkeboksen

Å legge OL-landsbyen og det tilhørende mediesenteret til Kjelsrud vil anslagsvis koste 23,5 milliarder kroner, ifølge den statlige kvalitetssikringsrapporten som ble lagt frem i desember. Økern-alternativet vil koste 2,87 milliarder kroner mindre, ifølge den samme rapporten.

- Vi må arbeide mer grundig med saken. Jeg vil ikke konkludere hva Frps gruppe vil lande på, for her er det mange berørte, og da synes jeg det er fornuftig med en høring først.

— Etterbruken av mediesenteret er av meget stor betydning. Vil NRK være med? Det er et helt sentralt spørsmål. Hvem skal ellers overta mediesenteret? Det er interessant å høre om Thor Gjermund Eriksen synes NRKs interesser er størst på Økern eller Kjelsrud, sier Hagen.

NRK vil imidlertid ikke mene noe om saken, iallfall ikke ennå.

— Vi har det helt utmerket på Marienlyst, men samtidig har vi en bygningsmasse som ikke er optimal med tanke på å drive et moderne mediehus. Etterbruk i forbindelse med et eventuelt OL er én mulighet. Men dette ligger langt frem i tid, og vi vil gjøre en vurdering av vår lokalisering helt uavhengig av OL-søknaden, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i NRK.

- Har NRK tanker om hva som er mest gunstig for etterbruk – lokalisering på Økern eller Kjelsrud?

— Den diskusjonen har vi ikke vært inne i. Vi skal ikke kaste oss på dette toget nå. Denne prosessen er uhyre kompleks. Å flytte NRK er et gigantisk prosjekt som ikke kan gjøres etter innfallsmetoden. Vi har ikke noe behov for å legge føringer på den politiske prosessen rundt OL, og vi vil ikke ha noen aktiv del i diskusjonen om dette.

Omstridt idrettsfest

Oslos OL-søknad har engasjert svært mange, både på ja- og nei-siden. En landsomfattende meningsmåling i fjor høst viste at 45 prosent av de spurte støttet søknaden. Under folkeavstemningen i Oslo i fjor høst stemte 55,1 prosent ja, mens 44,9 stemte nei.

Men selv om både byrådet, ordfører Fabian Stang og totalt 52 av 59 representanter i bystyret er positive til OL, er mange sentrale partipolitikere – også i regjeringspartiene – klart negative eller lunkne. Siv Jensen (Frp) stemte nei til OL. Det samme gjorde Per-Kristian Foss (H).

Før høsten må Stortinget bestemme om staten skal stille økonomisk garanti for OL. Hagen tror det kan bli en interessant diskusjon.

— Fremskrittspartiets gruppe er meget negativ, mens Høyre er positive. Da blir det spennende å se hva regjeringen mener. Det kan bli en interessant politisk behandling, sier Hagen.