Oslo

Oslo Vei-sjefer slipper etterforskning – politiet synes saken er «for komplisert»

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
Sentralt i erstatningssaken og anmeldelsen står forholdene rundt Uelands gate 85. Oslo Vei leide, pusset opp og fremleiet lokalene, samtidig som flere sentrale personer satt på andre siden av bordet. Da eiendommen så ble solgt i 2012, kunne de samme eierne innkassere en eiendomsgevinst på rundt 115 millioner kroner. Ledelsen mener imidlertid at leiekontrakten var svært gunstig også for Oslo Vei.
  • I dette tilfellet var det omfattende og kompliserte forhold, og mange involverte personer. Dette tilsa en henleggelse, sier påtaleavsnittsleder Anne Karin Blanck i Oslo-politiet.

I desember 2012 gikk det kommunale aksjeselskapet Oslo Vei konkurs, etter at kommunen nektet å skyte inn over 100 millioner kroner i en redningspakke til selskapet.

Samtidig offentliggjorde næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) at det var grunnlag for mistanke om misligheter blant ledelsen i selskapet. I mars anmeldte kommunen sentrale personer i og rundt Oslo Vei for økonomisk utroskap og brudd på aksjeloven.

— Ville tatt flere år

Nå har politiet valgt å henlegge saken uten etterforskning. Årsaken: Saken ville tatt for mye ressurser å etterforske.

- Vi konstaterte tidlig at dette var et veldig komplekst bilde, og jeg er redd for at vi hadde brukt flere år for å komme i mål med en slik etterforskning. Dette må veies opp for sannsynligheten for å kunne reise tiltale og få en dom, sier påtaleleder Anne Karin Blanck, påtaleavsnittsleder i Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt.

Hun forteller at det i denne saken ikke ble foretatt noe etterforskning utover en gjennomgang av anmeldelsen før saken ble besluttet henlagt.

Grunnlaget for anmeldelsen skal i stor grad være granskningsrapporten til konkursboet. Den konkluderer med at

Les også

sentrale ansatte har beriket seg personlig på bekostning av Oslo Vei

. Lokalene Oslo Vei leide, var eid av blant annet styreleder Jan Erik Holmberg og anleggsdirektør Georg Øksnes. Sistnevnte hadde også ansvar for å forvalte leieforholdet på vegne av Oslo Vei.

Les også:

Les også

- Byråden virket mest opptatt av å sjekke tekstmeldinger på mobilen sin

— Skylder 50 millioner

Tidligere administrerende direktør Arnt Olav Rønning, Øksnes og Holmberg skylder ifølge boet rundt 50 millioner kroner som følge av at de har tappet selskapet i tiden før konkursen, eller medvirket til dette.

**- Slik disse sakene står nå, er vi i rettstvister både

Les også

med kommunen

og med disse tidligere lederne. Derfor kan jeg ikke kommentere nærmere på spørsmål rundt dette, sier Stine Snertingdalen i Kvale advokatfirma, som styrer konkursboet etter Oslo Vei.**

Konkursboet har også tidligere innlevert en rapport til politiet om forholdene. Også denne er blitt henlagt av politiet.

Les også:

Les også

Byrådet får kraftig kritikk for styringen før Oslo Vei-konkursen

— Jeg har ingenting å frykte

Tidligere styreleder Jan Erik Holmberg var ikke klar over at kommunen i det hele tatt hadde anmeldt forholdene i Oslo Vei.

— Jeg oppfatter dette som nok et forsøk på å flytte oppmerksomheten i saken. Oslo Vei gikk konkurs på grunn av byrådens beslutninger. Jeg vet hva jeg har gjort, og har ingenting å frykte, sier Holmberg.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke (V)

Næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) avviser at mislighetsmistankene er et forsøk på å flytte fokus.— Jeg har informert bystyret om dette fordi jeg mente det var relevant for saken. Det var et varsel man foreløpig ikke er kommet til bunns i, men inngikk i grunnlaget for at vi avsatte ham som styreleder, sier Bjercke.

Aftenposten vet at det internt i kommunen er misnøye med at politiet har henlagt det som anses som en viktig og stor økonomisk sak.

Les også:

Les også

Litauere bodde ulovlig i Oslo Veis lokaler

— Henlegger mange alvorlige saker

— Vi konstaterer at anmeldelsen er henlagt, og tar det til etterretning, sier næringsbyråd Hallstein Bjercke (V), som imidlertid påpeker at saken kan endre seg etter rettsforhandlingene.

Blanck understreker at henleggelsen ikke betyr at politiet vurderer saken som lite alvorlig.

— Vi henlegger dessverre mange alvorlige og omfattende saker på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Vi må prioritere meget strengt hvilke saker vi kan forfølge. I dette tilfellet var det omfattende og kompliserte forhold, og mange involverte personer. Dette tilsa en henleggelse, sier Blanck.

Les også:

Les også

Oslo Vei-styreleder leide ut seg selv som konsulent til firmaet

Sentralt i erstatningssaken og anmeldelsen står forholdene rundt Uelands gate 85. Oslo Vei leide, pusset opp og fremleiet lokalene, samtidig som flere sentrale personer satt på andre siden av bordet. Da eiendommen så ble solgt i 2012, kunne de samme eierne innkassere en eiendomsgevinst på rundt 115 millioner kroner. Ledelsen mener imidlertid at leiekontrakten var svært gunstig også for Oslo Vei.