Politiet om Romsås-problemer: En svært alvorlig situasjon

Politiet i Oslo mener de har god oversikt over det kriminelle ungdomsmiljøet på Romsås. Byrådsleder Raymond Johansen kaller det «en typisk drabantbyutfordring».

John Roger Lund, leder for Oslo-politiets Enhet øst, forteller at de hittil har pågrepet to personer.

En liten gruppe unge gutter på 16–18 år står bak vold, trusler, utpressing og hasjsalg. De skaper frykt i lokalbefolkningen, spesielt blant andre unge, og det preger nærmiljøet og skolen. Problemene har økt kraftig den siste tiden.

Slik beskriver rektor for ungdomsskolen på Romsås situasjonen i området, lengst nord i Groruddalen. I et varslingsbrev sendt til politiet, bydelen og politikere slår han alarm.

John Roger Lund er leder for Oslo-politiets Enhet øst. Han sier at de er bekymret for situasjonen.

– Vi har en oversikt over miljøet det er snakk om. Vi har god informasjon om hvem som gjør hva, og vi ser på situasjonen som svært alvorlig.

Han bekrefter deler av bildet rektor tegner: vold, trusler og narkotikatrafikk. Politiet er kjent med ett tilfelle av utpressing, altså at andre unge får «bøter» for å opptre feil.

– Ungdomskriminaliteten i området har alltid gått i bølger. Det er vanskelig å si om det er blitt verre enn før, men vi er bekymret, sier politisjefen.

Han forteller at de hittil har pågrepet to personer. Én sitter nå i varetekt, en annen er siktet i en «ganske alvorlig sak».

Les også

BAKGRUNN: Romsås-rektor slår alarm: – Jeg er faktisk redd for at man skal miste kontrollen

Kaller det «typisk drabantbyutfordring»

– Vi ser ikke et gjengmiljø som er etablert eller er under etablering, men vi ser at det er miljø lokalt med endel unge kriminelle gjerningsmenn, sier Lund.

Flere andre Aftenposten har pratet med, understreker det samme: At dette er en liten gruppe ungdommer vokst opp i området.

– Det er en typisk drabantbyutfordring vi ser nå. Det har vi god kunnskap om og erfaring med å håndtere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som er orientert om situasjonen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) beskriver situasjon på Romsås som alvorlig – men mener det samtidig er viktig at den ikke blåses ut av proporsjoner.

– Vi har utfordringer med organisert gjengvirksomhet blant annet i Oslo sør. Det vi ser på Romsås, er en annen type kriminalitet, med utspring lokalt. Men felles er at det skaper en utrygghet for dem som bor der. Slik kan vi ikke ha det, sier Johansen også.

Han understreker at han setter pris på at rektor sier ifra.

– Jeg forventer og tror at politiet gjør det de må for å gjenopprette ro og orden, både på skolen og i nærområdet. Det er politiets ansvar å bekjempe kriminalitet, så har kommunen et ansvar for forebygging, gode skoler og et godt fritidstilbud.

Han påpeker at det allerede er gjort endel, blant annet opprettet et oppsøkende team ungdomsarbeidere og utvidet åpningstider for fritidsklubben.

– Vil dere sette inn noen andre konkrete tiltak fremover?

– Hvis vi får forslag til strakstiltak på bordet fra bydelen eller andre, så skal det ikke stå på oss.

Les også

DEBATT: «Vi østkantungdommer er lei av hvordan mediene fremstiller oss!», skriver Varin Hiwa Ali

– Ikke verre enn andre steder

Romsås ligger isolert fra Groruddalen ellers, og det er lite å ta seg til for unge utenom organisert idrett. Den lokale fritidsklubben har, inntil nylig, vært åpen for eldre ungdom bare én dag i uken.

En kartlegging bydelen foretok i 2016 om hvem ungdommen som henger på senteret egentlig er, konkluderte blant annet slik: «Det er lett å få tak i rusmidler på Romsås senter og det foregår åpenlyst og aktivt salg».

Men det er ikke nytt at det er sosiale utfordringer. Det naturskjønne området har noen av Oslos rimeligste boliger. Helt siden 80-tallet har Romsås slitt med et rufsete rykte.

Romsås-utbyggingen ble helhetlig planlagt av Obos og gjennomført på 70-tallet. Området har ca. 2500 leiligheter, fordelt på seks ulike borettslag.

Mange opplever ryktet som urettferdig. Camilla Kampevold, som leder foreldreutvalget ved ungdomsskolen, påpeker at det er snakk om et svært lite antall kriminelle ungdommer.

– Det er kanskje 1–2 prosent av ungdommene lokalt. De aller fleste unge her er veldig bra folk. De bryr seg om hverandre, og de passer på hverandre, sier hun.

Hun trekker frem at foreldre, fra alle grupper i befolkningen, nå har brettet opp ermene, at det den siste tiden er organisert regelmessige «foreldrekafeer» og andre aktiviteter på skolen for å styrke samholdet blant foreldrene.

– Men jeg har aldri vært utrygg eller redd for å gå hjem om kvelden. Jeg har to sønner, som heller ikke er det. Det er ikke verre her enn mange andre steder i byen, sier hun.

Kampevold spør om noe rett og slett skyldes tilfeldigheter, at det er forskjeller fra det ene årskullet til det andre, som slår ut i kriminalstatistikken.

Les også

LES OGSÅ: Ni grafer som viser hvordan ungdomskriminaliteten i Oslo utvikler seg

Bydelsdirektør: – Tiltagende utfordringer

Øystein Eriksen Søreide er bydelsdirektør i Grorud bydel. Han sier de har vært kjent med utfordringer på Romsås i flere år, men beskriver situasjonen som «tiltagende».

Øystein Eriksen Søreide, bydelsdirektør i Grorud bydel

– Ungdomskriminaliteten i Oslo har gått opp igjen. Det er et problem som gjelder hele byen, men med de levekårsutfordringene som er på Romsås så er det ikke unaturlig at det er et av områdene som er ekstra utsatt.

Romsås er utpekt som et sted med helt spesielle utfordringer av kommunen, og det er bestemt å sette inn et nytt såkalt områdeløft der.

– Betyr det at det første områdeløftet ikke hadde noen effekt?

– Nei, det vil jeg ikke si, men det var kanskje mer oppmerksomhet rundt fysisk infrastruktur. Den nye satsingen er mer målrettet mot levekår, skolegang og arbeid, sier bydelsdirektøren.

– Dette er en del av byen hvor det bor mange med levekårsutfordringer. Uro og vanskelige kår i familien er grobunn for at barn og unge ikke har det bra og står i fare for å komme ut i negativ aktivitet, sier han også.

Selv om han nå løfter frem problemer på Romsås, påpeker han at det er vanskelig når en delbydel blir omtalt som et problemområde.

– Da går alle med i dragsuget. Jeg kjenner utrolig mange flotte og greie ungdommer på Romsås. Det som er beskrevet gjelder en liten gruppe, men de skaper utrygghet for mange og problemer for seg selv.