Oslo

Fortsetter konkurranseutsetting tross massiv motstand

Det er uklart hva som skjer hvis ingen byr på de omstridte Oslo-barnehagene.

Høyre-byråden står på sitt. 7 barnehager i Oslo skal privatiseres.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

I desember ble det kjent hvilke syv barnehager Oslo kommune skal konkurranseutsette. Siden har foreldre protestert kraftig, men først nå har de fått uttale seg skriftlig.

Les også

Utsetter anbudsfristen på barnehagedrift

Byråd Anniken Hauglie (H) varslet at hun ville komme med en ny vurdering etter å ha lest innspillene. Saken ble lagt frem i dag.

— Ingen nye momenter

Konklusjonen er at byrådet kjører på med de samme syv barnehagene tross massiv motstand de siste månedene.

- Vi har fått inn 15 høringsuttalelser og det er ingen nye momenter som tilsier at vi skal endre utvalget, sier Hauglie.

Etter spørsmål fra foreldre og opposisjonen inneholder saken også en vurdering av hva som er barnas beste, sier Hauglie.

- Jeg legger til grunn at det er innenfor barnekonvensjonen når vi forholder oss til lovverket og forskriftene på området.

I saken står det at det er byrådens vurdering at konkurranseutsetting av barnehager ikke i seg selv vil gi negative konsekvenser for barna i barnehagen.

Kritiske innspill fra samtlige

Flere foreldre er kritiske til at man plukker ut noen av de dyreste barnehagene kommnuen har, og setter et pristak for tilbudene som er lavere enn gjennomsnittet for en kommunal barnehage.

Foreldre spør hvordan private kan få dette til å gå rundt uten å enten få flere barn pr. ansatt eller skjære ned på antall ansatte.

I tillegg tar de fleste opp at ansatte er i ferd med å slutte og at fagmiljøer forsvinner. Foreldrene er også kritiske til at bemanningsnormen ikke skal gjelde og ber om at hele prosessen stanses.

Les også

- Skal barna våre være forsøksdyr for å se om man kan spare noen penger?

Hauglie synes det er vanskelig å svare på hva, i foreldrenes innspill, som kunne ført til et endret utfall.

— Sakens kjerne er at bystyret har vedtatt at syv barnehager konkurranseutsettes. Hvis noen skulle tas ut måtte vi tatt like mange inn.

I saken erkjennes det at konkurranseutsetting «kan bidra til uro og usikkerhet hos foresatte og ansatte i en overgangsfase».

Videre kommenteres foreldrenes uttalelser slik:

«Det er naturlig at ansatte og foresatte kan oppleve situasjonen som krevende, særlig i en fase av prosessen hvor det ikke er avklart hvem som skal drive barnehagen etter en virksomhetsoverdragelse.»

Det står også at det ikke er grunnlag for å hevde at barnehager som ikke følger bemanningsnormen «er kvalitativt dårligere enn kommunale barnehager i Oslo.»

Usikker på om de kan spare noe

Byråden understreker at de stiller strenge krav til nye drivere og at nåløyet vil være veldig trangt. Hun erkjenner imidlertid at også hun er usikker på hvor mye penger det vil være å spare på konkurranseutsettingen.

— Det vil forsøket vise. Om private har andre måter å bruke personalet på, gjenstår å se.

Les også

KrF i byrådet: Barnehager på anbud. KrF i bystyret: Kritisk til hele prosessen.

— Har dere vurdert å avlyse hele saken?

— Det har ikke byrådet myndighet til. Saken var oppe til ny vurdering 5. februar. Hvis bystyret ønsket å avlyse hadde de muligheten da.

Private aktører trekker seg ut

Aftenposten skrev tidligere denne uken at både Kanvas-kjeden og Trygge barnehager, som driver FUS-barnehagene, avstår fra å være med i konkurransen.

Etter en helhetsvurdering har nå også Espira landet på at de ikke ønsker å være med i konkurransen.

-For noen av barnehagene handler det om bygningsmessige forhold, men det handler også om at vi ikke har erfaring med å ta over eksisterende barnehager for seks år av gangen, sier kommunikasjonssjef Jens Schei Hansen.

Les også

Pedagog-flukt fra barnehager i Oslo

Foreldre og ansatte har protestert svært kraftig mot at flere av kommunens dyreste barnehager legges ut på anbud.

-Vi har registrert at det er en stor politisk diskusjon om dette. Det har vi respekt for, og dette har vært nevnt når vi har diskutert totaliteten, men det har i liten grad påvirket vår beslutning, sier Schei Hansen.

Byråd Hauglie har utsatt anbudsfristen til 4. mars. Hva som skjer hvis ingen er interessert i å overta, er foreløpig uklart.

— Det vil jeg måtte komme tilbake til.

Ap: - Var aldri alvorlig ment

Det var Frp som fikk gjennomslag for forsøksprosjektet under budsjettforhandlingene høsten 2012. Også byrådspartiene KrF, Venstre og Høyre står bak konkurranseutsettingen. Miljøpartiet De Grønne, Rødt, SV og Arbeiderpartiet har forsøkt å stanse prosessen.

-Jeg tror ikke noen er overrasket over at foreldrene ikke blir hørt. Det var ganske åpenbart at byrådet gjorde dette kun fordi de var redd de ikke oppfylte noen formelle vilkår, og at de aldri hadde intensjoner om å ta foreldrenes bekymringer og tilbakemeldinger på alvor, sier Andreas Halse (Ap), nestleder i kultur- og utdanningskomiteen.

Han mener det ville vært helt utenkelig å la de private leverandørene jobbe med saken i lang tid for å, kun noen dager før fristen går ut, si at de plutselig skal by på noen helt andre barnehager.

-Det viser foreldrene at dette aldri var spesielt alvorlig ment.

Hvis få, eller ingen, skulle by på barnehagene, må hele prosessen avlyses, mener Ap-politikeren.

-Skal det være konkurranseutsetting må det være konkurranse, og hvis det ikke er sånn at man får kompetente, profesjonelle bydere så bør man ta en seriøs runde med seg selv på om dette faktisk er en god måte å gjøre ting på.

Les også

  1. Foreldrene tapte kampen om barnehagene

  2. Stopp løgnene!

  3. Er dette politikernes drømmebarnehage?