Oslo

Få oversikt: Dette er avsløringene rundt det kommunale foretaket Omsorgsbygg

Per Morten Johansen (til høyre) fotografert under en høring i Oslo rådhus i 2014. Til venstre for ham er Jon Carlsen, som måtte gå av som toppsjef for Boligbygg etter DN-avsløringen som viste at det kommunale foretaket hadde kjøpt boliger av konkursryttere for flere hundre millioner kroner. Foto: Ingar Storfjell

Direktørens forlover, datter og svigersønn. HR-direktørens sønn og søster. Avsløringene rundt ansettelser i Oslo kommunes foretak Omsorgsbygg har rullet og gått i Dagbladet den siste måneden. Her er kortversjonen.

  • Miriam Lund Knapstad
    Journalist

Onsdag denne uken offentliggjorde Kommunerevisjonen en rapport der den fastslår at Oslo kommunes regler ble brutt da datteren og svigersønnen til direktøren i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, ble ansatt.

Johansen er broren til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Dagbladet har den siste tiden avslørt problematiske forhold rundt flere av ansettelsesprosessene i det mektige kommunale foretaket i Oslo. De rundt 200 ansatte forvalter over 900.000 kvadratmeter med barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale eiendommer.

Bakgrunnen er et varsel avisen mottok i mars i år, der Omsorgsbygg-ledelsen beskyldes for maktmisbruk ved å ansette venner og familie, såkalt nepotisme.

Varsleren hevdet blant annet at kulturen i toppledelsen preges av ordtaket «hjelper du meg, hjelper jeg deg».

Paulus sykehjem i Oslo, en av de mange bygningene som forvaltes av Omsorgsbygg. Foto: Bjørge, Stein

Har avvist påstandene

På et tidlig tidspunkt avviste både styrelederen og kommunikasjonssjefen i Omsorgbygg at det var hold i påstandene om at stillinger ikke var lyst ut, eller at habilitet ikke var vurdert i ansettelsene.

Nå har altså Kommunerevisjonen konkludert motsatt: Det forekommer regelbrudd i flere av ansettelsene av personer som står ledelsen nær.

«Ukulturen» i Omsorgsbygg skal ha pågått i flere år og gjelde flere personer knyttet til direktør Per Morten Johansen og HR-direktør Tone Hølmebakk. Men hva er det egentlig som har skjedd?

Dette er hovedpersonene i de omdiskuterte ansettelsene:

1. Direktørens forlover

En av de navngitte personene i varselet er direktørens egen forlover. Det er kommet frem at direktør Per Morten Johansen selv medvirket til at forloveren ble ansatt ved eiendomsavdelingen i Omsorgsbygg.

Høsten 2009 signerte Johansen både på innstillingen, jobbtilbudet og kontrakten som ansatte forloveren. Bryllupet hadde stått året før. Fire år før det igjen var også direktøren kameratens forlover.

Til Dagbladet viste Johansen til at det var to underdirektører som gjennomførte ansettelsen og forklarte seg slik:

– Jeg har ikke vært involvert i selve ansettelsesprosessen, men jeg signerte rutinemessig på innstilling og arbeidsavtale da disse var klargjort.

Kommunerevisjonen konkluderer imidlertid med at det er så nært forhold mellom direktørens forlover og ham selv, at direktøren var inhabil til å ansette vennen.
Forloveren sier til Dagbladet at han ikke snakket med Johansen om stillingene før han søkte. Utover dette har han ikke ønsket å kommentere saken overfor avisen.

2. Direktørens datter

Per Morten Johansens datter ble ansatt hele seks ganger i midlertidige stillinger i Omsorgsbygg. Deretter ble hun fast ansatt.

Det var ikke mulig for noen andre å søke på seks av stillingene direktørens datteren fikk, fordi jobbene aldri ble utlyst offentlig – slik hovedregelen er etter kommunens personalreglement.

Da det ble kjent at ikke bare datteren, men også svigersønnen var blitt ansatt under ham, lot Per Morten Johansen seg intervjue av Dagbladet og innrømmet at «han skjønte at det ikke så bra ut»

- Min tolkning av habilitetsbegrepet var slik at det var i orden så lenge jeg delegerte videre til ledere under meg, og var veldig tydelig på at jeg var inhabil, så var dette orden, sa Per Morten Johansen til avisen.

Også her har kommunerevisjonen konkludert med at habilitetsreglene er brutt fordi ansettelsene er blitt gjort av ansatte som er underordnet Johansen.

Datteren har ikke ønsket å svare på Dagbladets spørsmål.

Omsorgsbygg er et av flere kommunale foretak i Oslo underlagt politikerne i Rådhuset. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

3. Direktørens svigersønn

Etter hvert ble det også kjent hvordan også Per Morten Johansens kommende svigersønn ble ansatt i Omsorgsbygg. Det var Johansens datter som tipset HR-direktøren om at samboeren hennes kunne være en passende kandidat til en stilling.

I likhet med datteren ble også hennes kommende ektemann engasjert flere ganger i Omsorgsbygg, i stillinger som aldri ble offentlig utlyst.

Ansettelsen skjedde bare to uker etter at HR-direktør Tone Hølmebakk hadde fått beskjed fra styrelederen om å involvere ham i fremtidige saker der direktøren var inhabil. Styrelederen ble imidlertid aldri kontaktet.

Hølmebakk har beklaget og forklart det som skjedde slik:

– Jeg var da ikke klar over samboerskapet. I ettertid ser jeg at de hadde samme adresse, og at jeg i lys av dette burde forstått at jeg ikke var habil til å ansette ham uten å involvere styreleder.

Som i tilfellet med datteren, konkluderer kommunerevisjonen med at habilitetsreglene er brutt.

Svigersønnen har ikke besvart Dagbladets spørsmål om saken.

4. HR-direktørens søster og sønn

Det har ikke bare stormet rundt ansettelsesprosessene rundt direktørens familie. Ifølge Dagbladet skal HR-direktør Tone Hølmebakk også ha opptrådt på kant med reglene i forbindelse med at hennes egen søster og sønn ble engasjert i Omsorgsbygg.

Hølmebakk var også saksbehandler på en sak som gjaldt sønnens lærlingeordning, flere måneder etter at han hadde begynt i foretaket.

Hølmebakk har ikke besvart Dagbladets spørsmål om saken. Det har heller ikke sønnen eller datteren.

Kommunerevisjonen har imidlertid ikke funnet grunnlag for å konkludere med inhabilitet når det gjelder ansettelsen av disse to. Kontrollutvalget i Oslo kommune skal behandle saken på tirsdag.

Les mer om

  1. Oslovalg 2019
  2. Oslo kommune
  3. Sykehjem
  4. Arbeidsliv
  5. Oslo
  6. Dagbladet
  7. Raymond Johansen