Oslo Høyre frykter byrådet vil stoppe fritt brukervalg

– Er byrådets avgjørelse om å holde private utenfor aktivitetstid et varsel om noe mer? Spørsmålet stilles av Høyre i Oslo som frykter at byrådet vil avvikle fritt brukervalg i hjemmetjenestene.

Kjell Huseby er en av flere som nå får én time med gratis aktivitetstid i Oslo. Men inntil videre er det bare kommunale hjelpere som får delta i denne tjenesten.
  • Solveig Ruud

Som Aftenposten nylig har omtalt, vil ikke private firmaer som leverer hjemmetjenester til Oslos bydeler få mulighet til å ta del i den nye ordningen med aktivitetstid.

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl begrunnet det med at det nye velferdstilbudet ikke inngår i de avtalene firmaene i dag har inngått med kommunen. Men hun kunne ikke svare på om byrådet vil innlemme det nye aktivitetstilbudet i kontraktene når hun får mulighet til det.

Det har fått Høyre i Oslo til å reagere.

– Er dette starten på en prosess der de vil stoppe det frie brukervalget, spør Høyres leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo, James Stove Lorentzen.

Han og Oslo Høyre spør etter å ha sett signaler Ap-leder Jonas Gahr Støre kom med i forbindelse med Aps landsstyre denne uken.

-Er dette starten på en prosess der de vil stoppe det frie brukervalget, spør Høyres leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo, James Stove Lorentzen.

Skarpere tone mot konkurranseutsetting

I et intervju med VG ga han uttrykk for at grunnleggende velferdstjenester bør skje i offentlig regi, og han definerte alt fra matlaging til søppelhenting som slike tjenester.

– Utgangspunktet er at kommunene avgjør dette selv, men jeg mener det er grunnleggende velferdstjenester som vi er best tjent med skjer i kommunal regi, sa han og la til at han selv «er blitt skarpere enn før på dette området, fordi vi ser at stadig flere useriøse aktører kommer inn.»

Avtalene med private går ut i mars

I Oslo går avtalene med de private leverandørene av hjemmetjenester ut i mars 2019. Lorentzen har nå levert skriftlig spørsmål til Tellevik Dahl om når byrådet vil invitere til ny anbudsrunde for slike rammeavtaler, og om byrådet vil inkludere aktivitetstid i de nye avtalene.

– Jeg er redd Ap driver mot venstre. Når jeg ser hva Støre uttaler, er det tydelig at Ap er presset av Rødt, sier Stove Lorentzen, som minner om byrådets negative syn på at private firmaer driver barnehager og målet om å rekommunalisere sykehjem.

– Er det frie brukervalget det neste? gjentar han.

Rødt ønsker å fjerne fritt brukervalg og mener det i realiteten bare er fritt leverandørvalg, der de eldre ikke har noe å si når det gjelder innholdet i tjenesten. I utkast til nytt program for SV i Oslo foreslås det at «bydelene både skal drive hjemmetjenesten og sykehjem».

Foretrekkes av en tredjedel

Fersk statistikk viser at snaut en tredjedel av alle brukerne av praktisk bistand i Oslo har valgt en privat leverandør. Det er imidlertid store variasjoner bydelene imellom. I bydel Ullern velger drøyt halvparten private firmaer, mens bare drøyt 6 prosent gjør det samme i bydel Grünerløkka.

Stove Lorentzen mener det vil være en umyndiggjøring av eldre mennesker å frata dem det frie brukervalget.

– Vi ønsker at eldre mennesker selv må få velge hvem som skal komme hjem til dem, sier han og understreker at de skal hjelpe til med det mest intime.

– Å frata dem et valg de har tatt, og å gi offentlig sektor monopol, det er vi sterkt imot. Det blir en viktig sak for oss i valgkampen å kjempe for mangfold i eldreomsorgen, sier han.

Ap: Består til april 2020

Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik-Dahl opplyser til Aftenposten at leverandørene denne uken har fått beskjed om at dagens brukervalgsordning «videreføres som i dag» til og med 31. mars 2020. Det innebærer at private firmaer ikke får delta i ordningen med aktivitetstid inntil den tid.

– I høst setter vi i gang arbeidet med utarbeidelse av nytt anbud som skal legges ut neste høst, sier hun.

På spørsmål om Ap vil jobbe for fritt brukervalg etter den tid, svarer hun på e-post at hun som byråd ikke kan kommentere partiprosessene.