Hun overtar etter Astrid Søgnen

Kari Andreassen (50), som har bakgrunn som bydelsdirektør og rådmann, konstitueres som direktør for Oslo-skolen.

Astrid Søgnen går av 1. desember, mot sin vilje. Inn kommer Kari Andreassen (innfelt).
  • Christian Sørgjerd

Andreassen overtar 1. desember og skal i utgangspunktet sitte i seks måneder, mens prosessen for å finne en permanent erstatter for Astrid Søgnen pågår.

Etter 18 år som direktør for Utdanningsetaten i Oslo, inngikk Astrid Søgnen (67) 13. november i år en avtale med kommunen om å gå av. Det skjer mot hennes vilje og med et bakteppe av høyt konfliktnivå mellom kommunens politiske ledelse og skoledirektørene.

Byrådet varslet ved Søgnens avgang at den midlertidige erstatteren ville bli hentet utenfor utdanningsbyråkratenes rekker. Slik ble det.

– Jeg har store forventninger til Andreassen som nå går inn som fungerende utdanningsdirektør inntil ny fast direktør kan tiltre. Andreassen er en svært erfaren leder med god kjennskap til styringssystemene i kommunen, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Les også

AFTENPOSTEN MENER: «Astrid Søgnens avgang ble uunngåelig»

Bakgrunn fra flere kommunale toppjobber

Kari Andreassen har bakgrunn som rådmann i Grue kommune og har i senere vært innom jobben som bydelsdirektør i bydelene Frogner, Ullern og Søndre Nordstrand. Hun har en master i offentlig administrasjon.

– Mitt viktigste oppdrag blir å følge opp arbeidet i Utdanningsetaten slik at man når byrådets viktige ambisjoner for skole og utdanning, sier Andreassen.

– Jeg gleder meg til å fungere i stillingen og har tillit til at vi i fellesskap skal legge et godt grunnlag for en ny, fast ansatt utdanningsdirektør.

Les også

KOMMENTAR: «Oslo-folk er mindre fornøyde med skole og eldreomsorg etter at de rødgrønne tok over», skriver Andreas Slettholm

Satt inn som styreleder i Omsorgsbygg også

Den erfarne byråkraten Andreassen ble for en måned siden også konstituert som styreleder for det kommunale foretaket Omsorgsbygg, etter at byrådet avsatte hele styret i kjølvannet av Dagbladets avsløringer om uregelmessigheter.

Også tidligere er Andreassen brukt av kommunen til å midlertidig tre inn der det trengs. Hun har blant annet fungert som konstituert bydelsdirektør i Nordstrand bydel.

Stillingen som permanent erstatter for Astrid Søgnen vil bli lyst ut på ordinært vis. Erstatteren vil bli ansatt i et åremål, som er vanlig for toppsjefer i Oslo kommune i dag, og ikke i en fast stilling – slik Søgnen hadde.