Bilistene bør ikke være i Bjørvika

Vi kan lese om trafikkaos i Bjørvika, og mediene er selvfølgelig bare opptatt av bilister som står i kø. At bilister står i kø, er helt greit. De bør ikke være i Bjørvika.

Innskriveren mener biler ikke har noe på Bjørvikas overflate å gjøre, og vil ha bilene i strøket ned under bakken.
  • Syklist
  • Olav Torvund

Det er brukt mange milliarder på å lage tunnel under Bjørvika. Send bilistene ned i den. I Bjørvika bør bilistene ha absolutt siste prioritet. La bilistene stå i kø til de innser at de må velge andre reisemåter.

Det skandaløse i Bjørvika er at man ikke har laget en ordentlig øst/vest-forbindelse for syklister, en slags syklistenes E18. Det er åpenbart at man her skulle ha bygget Oslos første sykkelekspressvei. Den burde vært på plass da tunnelen åpnet, akkurat som den burde ha vært på plass fra Aker brygge til Bjørvika da første del av Operatunnelen åpnet på begynnelsen av 1990-tallet.

Ved åpningen av Dronning Eufemias gate er det satt opp skilt som viser at det skal komme sykkelfelt, men sykkelfeltene er ikke merket opp. Det som er planlagt er undermåls sykkelfelt: 1,5 meter brede, som er for smalt også etter de altfor smale normene i Sykkelhåndboka . Dessuten avbrytes de stadig av bussholdeplasser.

De burde vært mint 2,5 m brede, fysisk adskilt fra kjørefelt, lagt utenom bussholdeplasser og prioritert gjennom alle kryss. De ansvarlige for prosjektet mener åpenbart at trær og særdeles brede fortau er langt viktigere enn sikkerhet og fremkommelighet for syklister.

I Områdeplan for Oslo S fra 2010 het det at Nylandsveien skulle legges til rette for kollektivtrafikk, fotgjengere og syklister. Men også her vant bilen da det kom til praktisk gjennomføring. Det er åpenbart viktigere å ha motorvei mellom Tøyenparken og Operaen enn å gjøre det mulig å sykle eller å gå på den strekningen.

Det er virkelig ille at myndighetene ikke én gang klarer å legge godt til rette for sykling i helt nye veiprosjekter hvor det er mer enn nok av plass. Det er dessuten dyrt og dumt. Trafikkløsningen i Bjørvika er ikke fremtidsrettet.

Det blir mye dyrere når man om ikke så altfor mange år må bygge om, enn det ville ha blitt å gjøre det ordentlig fra starten av.