Oslo

Miljøfartsgrense i Oslo fra 1. november – vurderer å endre ordningen i vinter

Fra 1. november innføres det på nytt miljøfartsgrense på flere strekninger i Oslo for å begrense svevestøv. Ordningen kan bli opphevet i vinter – og utvidet på våren.

  • og NTB
  • Thomas Olsen
    Journalist

Veivesenet vurderer nå å utvide perioden med nedsatt hastighet, men også åpne for normal fartsgrense midt på vinteren. Når det ligger snø begrenses nemlig oppvirvlingen av svevestøv.

– Et viktig grep er å innføre miljøfartsgrense i de periodene når svevestøv er et utpreget problem. Dette betyr at vi nå vil vurdere et opphold i miljøfartsgrenseperioden midtvinters, og heller ha en noe lengre periode utover våren, da problemene med oppvirvling av svevestøv faktisk er størst. Vi håper at dette vil bidra til at flere forstår at dette innføres for en grunn, sier overingeniør Henrik Ness Mikkelsen i Statens vegvesen.

Miljøfartsgrensen har tidligere vart til 15. april eller 1. mai.

En av hovedutfordringene med tiltaket er at trafikantene ikke overholder fartsgrensen, skriver Veivesenet i en pressemelding.

Flere tiltak samtidig

Miljøfartsgrense ble innført som et prøveprosjekt i 2004. I 2012 opphørte ordningen noen sesonger. Da prioriterte Veivesenet bedre veivasking for å stoppe svevestøvet. Samtidig ble fartsgrensen satt permanent ned til 70 km/t på store deler av strekningene.

Nå kombinerer Veivesenet både senket fart, veivask og støvdempende tiltak. I tillegg til Oslo kommunes piggdekkavgift.

– Det er effekten av disse tiltakene tilsammen som gir utslag, ikke tiltakene hver for seg, uttaler Mikkelsen.

  • Forsøkte å redusere svevestøv på andre måter: Veivesenet vil heller vaske veiene

Les mer om

  1. Statens vegvesen
  2. Luftforurensning
  3. Bil
  4. Oslo