Kraftig økning i ungdomskriminaliteten i Oslo

Etter flere år med nedgang i ungdomskriminaliteten i Oslo-området snudde utviklingen i 2016. Fersk statistikk viser at politiet ikke har klart å stoppe økningen.

 En ung mann ble stukket med kniv flere ganger utenfor Furuset bibliotek og aktivitetssenter like før jul. Mannen fikk førstehjelp og ble så kjørt til sykehus.

– En krevende utfordring, men vi er optimister.

Slik omtaler Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, den dramatiske utviklingen på Twitter.

12. desember 2017 ble en ung mann knivstukket utenfor Furuset bibliotek, med et stort antall ungdommer til stede. To personer - en av dem 16 år gammel - ble siktet i saken.

Knivstikkingen er en av flere saker som involverte mindreårige i fjor:

I fjor økte antall lovbrudd blant unge under 18 år i Oslo og Asker og Bærum med 25,3 prosent sammenlignet med 2016. Alt i alt ble det registrert 3140 straffbare forhold i denne aldersgruppen.

Dette kommer frem i kriminalstatistikken for Oslo politidistrikt som ble offentliggjort onsdag ettermiddag. Man må tilbake til 2010 for å finne like høye tall.

  • Økningen var størst i aldersgruppen 15–17 år (29,2 prosent).
  • Blant gruppen 10–14 år økte kriminaliteten med 22 prosent.

1690 personer under 18 år ble registrert med ett eller flere kriminelle forhold. Dette er en økning på 180 personer, eller 12 prosent.

Merker det i hverdagen

Tore Soldal, leder av enhet Sentrum som har ansvaret for Sentrum politistasjon og Grønland politistasjon, har merket den tøffe hverdagen i enkelte deler av distriktet.

Tore Soldal er leder for enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

– Vi merker det særlig på Grønland og Tøyen. Der er det flere unge som er blitt tatt for narkotikakriminalitet. I mange tilfeller blir de brukt av folk som er eldre enn dem, sier Soldal.

– Hva slags saker er barn på ti år involvert i?

– Jeg har ikke gått i dybden, men her kan det være snakk om naskeri, svarer Soldal.

– Det har vært en kraftig økning i ungdomskriminalitet etter flere år med nedgang. Hva kan det komme av?

– Jeg vet lite om hvorfor det øker nå, men økningen har kommet i hele distriktet. Det kan henge sammen med sosiale problemer. Derfor er vi avhengig av å samarbeide med andre instanser som skole, barnevern og foreldre, sier Soldal.

Mer og grovere vold blant unge

Enkelte områder i Oslo har merket en voldsøkning blant unge. Dette gjelder området som er dekket av Stovner/Manglerud politistasjon. Blant annet i Groruddalen og Holmlia var det flere slåsskamper i fjor.

– Vi ser at det er mer vold, og at det er grovere vold enn før. Det er ingen hyggelig trend, sier Janne Stømner, leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Janne Stømner er bekymret for økende ungdomskriminalitet i Oslo, men tror at politiet vil klare å snu trenden.

Filmer volden

Stømner har ikke noe entydig svar på hvorfor volden har økt i enkelte ungdomskretser, men sier at filming av slåsskampene for å legge det ut på sosiale medier kan være en medvirkende årsak til dette.

– Vi snakker endel med ungdommer, og vet at de filmer slåsskamper for å legge det ut på sosiale medier. Det er mulig at de blir trigget av filmingen. Og så opererer mange flere sammen. Det kan være opp til 15–20 personer i en slåsskamp, sier Stømner.

Hun tror at det skal gå an å stoppe utviklingen ved å samarbeide med andre instanser.

– Utviklingen har ikke kommet så langt at vi ikke kan gjøre noe for å stoppe den. Dette kan vi gjøre i samarbeid med blant annet skolen og bydelene.

Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo politidistrikt kaller økningen i anmeldte lovbrudd blant unge under 18 år for stor.

Sjøvold: Problemene er store

Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo politidistrikt, kaller økningen på over 25 prosent «stor».

– Problemene er store, men jeg mener vi har en god mulighet til å løse dem. Vi må jobbe godt sammen med kommunen, sikre god forebygging inn i skolene og sikre god språkopplæring og integrering, sier han til Aftenposten under fremleggelsen av de nasjonale staraffesakstallene i Politidirektoratet onsdag.

– Hva tror du ligger bak økningen?

– Mye av det som skjer nå skyldes rotløs ungdom som ikke finner seg til rette på skolen og sliter med språk. Det er et ganske komplisert bilde. Skal vi lykkes over tid, må det begynne med god integrering, sier politimesteren.

Kraftig økning i ungdomskriminaliteten i Oslo - Aftenposten. Her har vi i OPD en krevende utfordring, men vi er o… https://t.co/WK5ub44tKp

Flere voldtektsanmeldelser

Når det gjelder voldssaker generelt, så ble det registrert 4099 saker. Dette er en minimal økning fra året før (4040 saker), men en kraftig økning når man ser på tallet fra 2007 (3164 saker).

Etter en nedgang 2012 til 2015 har antall anmeldelser for voldtekt økt igjen de siste årene. I 2017 økte tallet med ni, og endte på 359 anmeldelser. I 2005 ble det for eksempel registrert 163 slike saker.

Gode nyheter i statistikken

Selv om ungdomskriminaliteten og sedelighetssaker har økt kraftig, kan Oslo politidistrikt også by på flere gode nyheter i statistikken:

Når det gjelder antall lovbrudd totalt, så har tallet gått ned med 5,6 prosent sammenlignet med 2016. I fjor ble det anmeldt 69.644 forhold.

Antall boliginnbrudd fortsetter å falle. I fjor ble det registrert 468 boliginnbrudd. Til sammenligning ble det registrert 2084 slike forhold i 2009. Lommetyverier har også falt en del, og er med 8119 anmeldelser på samme nivå som i 2006.