Fremtidens arkitekter vil beholde Y-blokken

Y-blokken er bestemt revet. Likevel foreslår studentene ved arkitekthøyskolen i Oslo at bygget må tas med i det nye regjeringskvartalet.

AHO/Statsbygg
  • Arve Henriksen
Studentenes forslag i fugleperspektiv.
Sett fra Youngstorget.
afp000865660-44dfbiNH56.jpg
Skyline

Seks arkitekt-team har nå lansert sine forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet kan se ut. De seks er valgt ut av Statsbygg, og gjennomgangsmelodien i alle forslagene er at det skal bygges høyt og tett.

Se hvordan arkitektene vil gjenskape regjeringskvartalet

Samtidig har studentene ved arkitekt— og designhøyskolen i Oslo (AHO) skissert et syvende forslagtil nytt regjeringskvartal - og de har gått i stikk motsatt retning Hovedgrepet i deres forslag er å gjenbruke de historiske bygningene i området - og la Y-blokken stå.

- Unngå skyskrapere

— Hovedgrepet vårt handler om å bevare den eksisterende bygningsmassen og kontinuitet, for å unngå store skyskrapere. Det definerer vi som et brudd i det eksisterende landskapet, sier Erik Langdalen, professor ved arkitekt- og designhøyskolen.

I skissene studentene har levert er den rivingsvedtatte Y-blokken tatt med. Det er lite trolig at det forslaget vil bli realitetsbehandlet av evalueringskomiteen og Statsbygg.

Transformering

— Jeg kan skjønne at Statsbygg ikke ønsker å kommentere akkurat dette forslaget, de betrakter nok dette som unnagjort. Vi har imidlertid sett at Y-blokken kan bli transformert til i noe nytt. Vi ønsker ikke å bevarer den slik den er, men bringer den inn i fremtiden for på å skape en kontinuitet mellom nytt og gammelt. Samtidig er dette et forsøkt på å få ned høyden på bygningsmassen i området, sier Langdalen.

Derfor foreslår studentene å gi Y-blokken noen flere etasjer. I Studentene mener samtidig forutsetningene i oppdraget fra Statsbygg ikke gir muligheten til å utvikle et byrom som gjenspeiler historisk kontinuitet og demokratiets åpenhet.

— Regjeringen har en unik mulighet til å bygge et nytt, symbolladet byrom for den norske, demokratiske samfunnsmodellen og Team AHO mener dette må gjøres med utgangspunkt i de historiske bygningsstrukturene på stedet, heter det fra forslaget deres.

Under bakken

Studentene mener at regjeringens beslutning om å flytte de fleste departementene til Hammersborg og plassere brorparten av den nye bygningsmassen sør for ring 1 innen 2024, gir bygninger med svært stor høyde, i sterk kontrast til det eksisterende bylandskapet. Team AHO foreslår derfor vern og gjenbruk av Y-blokken, Høyblokken, G-blokken, Møllergata 19, brannstasjonen og Deichmanske bibliotek.

En del av romprogrammet har de foreslått å legge under bakken, som får lys gjennom sjenerøse atriumshager.

— Forslagene fra de andre teamene har mange interessante karaktertrekk. Men felles for dem alle er at de har slitt med oppgaven. Alle forslagene er preget av stort tetthet og høyde. Vi håper at løsningen ikke blir å ty til store signalbygg. Vi ønsker i stedet mindre bygg som kan integreres i det eksisterende på en fin måte, sier han.

Strategi- og utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg ønsker ikke å kommentere studentenes forslag om å bevare Y-blokken.

— Vi har ønsker å få frem nye ideer, og nye tanker. Alle nye tanker og ideer, også fra studentene, vil derfor bli tatt med inn i evalueringsarbeidet. Det vi ser at de har konsentrert seg veldig om bevaring av det eksisterende området, sier Grimsrud.