Utdanningsforbundet skuffet over byrådet: - Fremstiller kutt i Oslo-skolen som styrking

Byrådet får ros for å satse på gratis aktivitetsskole, 35 nye lærere og yrkesfag. Samtidig er Utdanningsforbundet Oslo skuffet over at «skolekutt blir fremstilt som styrking».

– Utgifter til elevtallsveksten vil heller ikke i år bli kompensert 100 prosent, noe som betyr reelle kutt for Oslo-skolene, sier leder av Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen (t.v.). T.h. skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

– For den daglige driften av skolene vil det fortsatt være trange rammer og kutt som gjelder, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen i en pressemelding.

Siden 2011 har Høyre-byrådet i Oslo kun kompensert skolene for 80 prosent av hva en ny elev koster. Sammen med årlige rammekutt har dette, ifølge skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap), tappet Osloskolen for 300 millioner kroner, noe Dagsavisen nylig har omtalt.

I budsjettet i fjor økte det nye, rødgrønne byrådet kompensasjonen fra 80 til 85 prosent, og i budsjettet som ble lagt frem i dag foreslås en ytterligere økning, til 95 prosent fra 1. januar 2017 og 100 prosent fra 1. januar 2018.

- Dette er ikke styrking, sier Aina Skjefstad Andersen, leder av Utdanningsforbundet Oslo.

Utdanningsforbundet Oslo understreker at de «selvsagt er glade» for at kompensasjonen for elevtallsveksten økes til 95 prosent, men sier likevel:

– Utgifter til elevtallsveksten vil heller ikke i år bli kompensert 100 prosent, noe som betyr reelle kutt for Oslo-skolene.

– For grunnskolen er det lagt inn 10,6 millioner for å øke elevtallskompensasjonen fra 85 prosent til 95 prosent, samtidig er det lagt inn et rammekutt på 9 millioner. Dette er ikke styrking, sier Skjefstad Andersen.

Det er lagt inn 10,6 millioner kroner i 2017 for å for å øke kompensasjonen i elevtallsvekst til 95 prosent. Samtidig kuttes det 9 millioner kroner i rammetilskuddet.

– Vi er skuffet over at byrådet ikke stopper veksten i etterslepet, og vi er skuffet over at det ikke legges frem en plan for å fylle det enorme hullet i Osloskolenes økonomi som det borgerlige byrådet etterlot seg.

– Begynner å ta igjen det tapte

Byrådssekretær for kunnskap og oppvekst, Halvard Hølleland (Ap), svarer med å si at de nå «stopper kuttkulturen».

– Jeg forstår godt at Utdanningsforbundet gjerne skulle blitt kompensert for de 300 millionene Høyre-byrådet kuttet, men i dette budsjettet gir vi en retning og begynner å ta igjen det tapte. Det er ingen selvfølge i et budsjett som er veldig stramt.

Her er et lite utdrag av Twitter-debatten om Oslo-skolen mellom skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap), Saida Begum (H) med flere:

Hølleland mener Utdanningsforbundet setter kun ett tiltak opp mot et rammekutt alle etater må ta, og sier at hvis man både ser på det som kuttes og det som legges til, så går oppvekst- og kunnskapsbudsjettet med ca. 200 millioner kroner i pluss. Ser man kun på skolesektoren, er tallet 114,6 millioner.

– Vi kan ikke på så kort tid klare å ta igjen alt det tapte, men vi kan vise en annen retning og det er det vi gjør i dette budsjettet.

– Men hvorfor kompenserer dere ikke 100 prosent for nye elever?

– Det skyldes en prioritering innenfor den potten vi har. Vi kunne lagt inn de midlene hvis vi hadde prioritert færre lærere, svarer Hølleland.

– Dere legger inn et rammekutt på 9 millioner på grunnskolen?

– Ja, og det var lagt inn i økonomiplanen fra det forrige byrådet. Det vil alltid være sånn at etatene våre vil få et rammekutt, men det kan ikke sammenlignes med de rammekuttene Høyre-byrådet gjennomførte i sin periode.