Oslo

Omkamp om fredet idyll på Frogner

Bak gjerdet og bak det tette krattet ligger en verneverdig (mener mange) idyll av en park som er privatisert. Det ser ut til at den i dag brukes til hestebeite og lekeplass. Her vil utbyggerne bygge boliger.

Parken er liten, men striden om den er stor. I mer enn ti år er det blitt kranglet om en tomt på Frogner som i dag er en park.

  • Stein Erik Kirkebøen
Fire kvister deler seg og så titter.... denne lille gampen frem fra buskene. Helt uberørt av striden, går denne lille hesten og koser seg midt i byen.

En liten hest går rundt og gumler grønt. Noen leker ligger slengt rundt. Det er ufattelig at den lille grønne flekken bak gjerdet og det tette buskaset ligger midt i byen. Den ånder landlig fred og harmoni.Men skinnet bedrar.

Bak idyllen er en strid i ferd med å bygge seg opp igjen. Fem år etter at forrige byggesøknad ble avslått, drar det seg mot omkamp om Gyldenløves gate 15.

Trodde de vant for godt

— Vi ropte hipp, hipp hurra og trodde at vår kamp var kronet med seier.

Det var i september 2010 Reidun Stenvik og mange andre naboer trodde de hadde vunnet kampen om Gyldenløves gate 15. Bystyret hadde vedtatt at tomten skulle reguleres til park.

Beboerne hadde rett, de vant. Men en endelig seier var det ikke. Nå er det klart for omkamp.

Fra tomt til park

I 2004 kjøpte Scandinavian Development den 922 kvadratmeter store tomten i Gyldenløves gate på Frogner. Planen var å bygge boliger på den lille indrefilten av en tomt på beste vestkant. Men det gikk ikke sånn. Naboene protesterte. Byrådet støttet utbyggernes søknad, men det ble nedstemt i bystyret. Bystyret vedtok at tomten slett ikke skulle bebygges, den skulle reguleres som park (spesialområde - bevaring (park)).

Vil ha erstatning

Midt i byen, men godt skjult bak gjerder og kratt ligger det en liten park som det er stor strid om.

Men utbyggerne, bak selskapet står Erik Bøhler og Christen Sveaas, hadde kjøpt tomten for å bygge på den. De truet med himmelhøy erstatning for tapet de led da bystyret omregulerte tomten. 30-50 millioner har vært antydet.— Kravet om erstatning står fortsatt ved lag, sier Bøhler til Osloby.

— Det kan vi ikke forholde oss til, vi må se på alle sakens sider og hva som er til byens beste, sier byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen.

Ja til behandling betyr ikke ja til bygg

Nå, fem år etter at bystyret gjorde tomten til park, har utbyggerne fremmet et nytt reguleringsforslag. Nå søker de om å få bygge ett bygg g fem boliger på en del av tomten, mens en del skal beholdes som park. Søknaden ble først avvist av Plan- og bygningsetaten med henvisning til at tomten er regulert til park. Men byrådet har åpnet for omkamp.

— At vi åpner for en ny behandling, betyr ikke at vi har tatt stilling til innholdet i planforslaget, men vi mener at en eier bør få prøvet forslaget sitt for politisk behandling. Forslaget er nå til behandling i etaten, og vil bli oversendt Rådhuset 1. september. Så skal byrådet behandle planforslaget før den legges frem for bystyret som kanskje rekker å behandle den før årsskiftet, sier Fredriksen.

Han vil ikke si noe om byrådet har endret syn siden det anbefalte å godkjenne utbyggingsplanen for fem år siden.

— Nei, vi lager vår innstilling etter at alle har fått sagt sitt, sier Fredriksen.

Naboprotester

Og det er folket i ferd med. Naboer, vel-foreninger, byantikvaren og Fortidsminneforeningen, som spesielt peker på hageanleggets verneverdi og de verdifulle plantene som fremdeles vokser i hagens villnis, er blant de som har levert protester.

Knut M. Howland, som har overtatt etter Stenvik som leder i sameiet Gylden-Løven, ser ikke bort fra at det også kommer en derfra.

— Vi ser ikke noen grunn til å bygge ned små grønne lunger i Oslo, når vi har så mye areal å ta av rundt byen. Vi ønsker selvfølgelig at grønne lunger i nærmiljøet opprettholdes, og ser helst at de åpnes for allmennheten og ikke er forbeholdt en liten hest. Vi ønsker at tomten fortsetter å være en park og at gjerdet som omgir den og stenger folk ute, fjernes.

PS.

Vernevedtaket gjorde et utbyggerne i vår måtte søke Plan og bygningsetaten om dispensasjon for å midlertidig ta ned en bit av det falleferdige plankegjerdet rundt tomten. Utbyggerne ville kjøre en boremaskin inn på tomten og gjøre grunnundersøkelser i forbindelse med byggesøknaden. De fikk tillatelse til å bore.

Les også

  1. Grønne salderingsposter

  2. «Trøste og bære for elendighet»