Oslo

Russen får totalforbud mot medbrakt alkohol på alle organiserte treff

Både parkeringsplasser og campingområder på russetreff trenger skjenkebevilling, sier Politidirektoratet. Det betyr totalforbud mot medbrakte varer.

Det blir fest for russen på Tryvann også i 2018, akkurat som i 2013 (bildet). Men de medbrakte posene med øl og annen alkohol, må russen legge igjen utenfor.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist

I et brev til landets politidistrikter, i god tid før russefeiringen våren 2018, har Politidirektoratet presisert hvordan alkoholloven skal forstås.

«Med henvisning til gjeldende regelverk ber vi derfor om at politidistriktene [ ...] pålegger arrangøren å søke skjenkebevilling på hele festivalområdet. Dette må også omfatte parkeringsplasser og camper for overnatting.»

Et påbud om skjenkebevilling innebærer samtidig et totalforbud mot å drikke medbrakte varer. For arrangører, og ikke minst for russen selv, innebærer dette store endringer. Russ vil ikke få ytterligere servering om de er «åpenbart påvirket», og skjenkingen må avsluttes senest kl. 03.

– Dette er en presisering av rammevilkårene for organiserte russearrangementer, sier Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Selve tolkningsansvaret for loven ligger hos Helsedirektoratet, og de har gjort vurderingen. Men det er politiet som har ansvaret for håndhevelsen, påpeker Kvigne.

– Helsedirektoratet har presisert at denne typen tilstelninger er bevillingspliktige. Det er den enkelte kommune som må innvilge eller avslå skjenkebevilling, men de står ikke fritt til å vurdere at tilstelningene ikke trenger bevilling, sier hun.

Les også

  1. DEBATT: «Alkohol er ikke gjerningsmannen bak voldtekt», skriver tre russ.

  2. LES OGSÅ: Store forskjeller mellom øst og vest. Her er Oslo-skolen som bruker mest penger på russefeiring.

Frykter mindre trygge forhold

– De kan ikke ha innsett rekkevidden og vurdert de totale konkvensene av dette, sier Mie Skard.

Hun er daglig leder for Tryvannfestivalen, som med sine fire festkvelder er landets største russearrangement. Skard frykter en reversering av de siste årenes positive trend hvor det er blitt mindre støy og problemer, blant annet fordi de store arrangementene spiller en så viktig rolle i feiringen.

– Det har vært en kjempeendring til det bedre i senere år, mener Skard.

Hun tror konsekvensen av innstrammingen kan bli at russen i større grad drikker gatelangs eller ruller i bussene, samt at de i større grad vil oppholde seg i skogen på utsiden av arrangementsområdet på Tryvann og de andre treffene.

– På innsiden er det godt organisert, med mye politi og vakter til stede, det er sanitetstelt, og gratis vann deles ut. Det er når ingen kontrollerer at det går galt, sier hun, og viser til at de inne på Tryvann ikke hadde en eneste voldshendelse i fjor.

«Et tilbakeskritt», mener russen

Johannes Uthaug er president for russens hovedstyre i Oslo og Akershus. Han mener innstrammingen er unødvendig og kaller den «et tilbakeskritt».

– Konsekvensen kan bli at russen velger bort treffene og heller samler seg på avsidesliggende plasser ellers, eller at de drikker sprit i forkant for å bli raskere fulle. Fra et sikkerhetsståsted er det mye tryggere å la medbrakt alkohol være tillatt på treffene, hvor man blant annet ikke får lov til å ha med glassflasker eller sprit inn, sier russepresidenten.

Kristin Kvigne i Politidirektoratet vil ikke ha på seg at hun nå ødelegger russefeiringen.

– Det er en viktig presisering at også russearrangementer skal ha regulert forhold til alkohol og følger samme regler som utelivet ellers, sier politilederen.

Hun håper at dette også kan bidra til en holdningsendring.

– Russetiden handler ikke primært om å drikke seg full på offentlig sted, men er en feiring av avsluttet skolegang. Nå sender vi et signal om nettopp det. Vi ser også at for mye alkohol kan føre både til lovbrudd og til uheldige episoder som kan oppfattes både truende og trakasserende for annen russ, sier hun.

Les mer om

  1. Alkohol
  2. Russen
  3. Politidirektoratet (POD)
  4. Politiet