Oslo

Byrådet vil ha to etasjers T-banestasjon på Majorstuen

Byrådet ønsker en ny underjordisk T-banestasjon på Majorstuen.

Den nye stasjonen på Majorstuen er planlagt blant annet under Valkyrie plass. Slik kan plassen se ut når stasjonen er realisert.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

En ny underjordisk stasjon over to etasjer vil strekke seg fra Valkyrie plass til dagens Majorstuen T-banestasjon, og vil få flere innganger. Blant annet fra Valkyrie plass (se fakta).

Stasjonen vil sikre god kollektivavvikling når ny Fornebubane og sentrumstunnel skal kobles på Majorstuen. Den vil også frigjøre den verdifulle tomten der dagens stasjon ligger.

– Vi ønsker først og fremst å få en god kollektivløsning for Majorstuen og Oslo vest. Å flytte stasjonen under bakken gir også gode byutviklingsmuligheter for Majorstuen som knutepunkt, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

I en årrekke har det vært snakk om å bygge lokk over dagens stasjon for å bygge boliger over den. En flytting av stasjonen kan derfor gi plass til flere hundre boliger på dagens stasjonsområde.

LES OGSÅ: Ja til kjøpesenter på Majorstuen

Byrådet ønsker å bygge ny T-banestasjon under bakken på Majorstuen. Den vil strekke seg fra Valkyrie plass (bildet) til dagens stasjon som ligger rett på andre siden av Ring 2.

Ny tunnel

Etter planen vedtar byrådet reguleringsplanen for Fornebubanen, inkludert den nye stasjonen, torsdag. Planen åpner også for en billigere løsning med påkobling til dagens T-banestasjon.

Forslaget skal deretter sendes til bystyret.

Planen er at en ny mulig ny stasjon blir liggende under Slemdalsveien/Valkyriegata, og den nederste etasjen skal kobles på en kommende ny sentrumstunnel for T-bane.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

– Forslaget legger til rette for at det i fremtiden kan bygges en ny toetasjes stasjon på Majorstuen og at Fornebubanen kan kobles på T-baneringen (Volvatsvingen), noe som vil være gunstig for utvikling av Majorstuen som et knutepunkt. Det vil også sikre et flott grøntdrag med bekkeåpning fra Blindern og ned mot Frognerparken, sier byråden.

LES OGSÅ: Slik vil en ny T-banetunnel prege Oslo

Ferdig til 2030?

Byrådet vil nå gå i dialog med blant annet Akershus fylkeskommune og staten om fremdrift og finansiering av den nye stasjonen.

– Byrådet anbefaler at det arbeides videre med å realisere Majorstuen stasjon samtidig med Fornebubanen, og vil gå i dialog med blant annet Akershus fylkeskommune og staten om dette. Dette er et komplisert prosjekt og det er vanskelig å si presis når en mulig stasjon kan stå klar, sier Marcussen.

Når en ny stasjon kan bli klar avhenger av finansieringen, et omfattende utrednings- og planarbeid og endelig godkjennelse i bystyret. Ruters anslag er at en ny T-banetunnel gjennom sentrum kan være klar innen 2030.

  • LES OGSÅ: T-banefører sparket etter 28 år

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Hanna E. Marcussen
  3. T-banen
  4. Kollektivtransport