I flere år har togene vært sommerstengt for vedlikehold. Likevel har antall alvorlige feil økt i år.

Jordfeil, signalfeil eller annen teknisk trøbbel: Sammenlignet med 2020 har antall feil med større konsekvenser for togtrafikken økt med 40 prosent. Én feil i september berørte 2326 avganger.

660 tog ble forsinket eller innstilt på grunn av en jordfeil i juni i år. Etter en periode med koronaen har jernbanen i Oslo og omegn hatt flere alvorlige feil enn 2020 og 2021.

Det gjentar seg stadig vekk: Høyttaleranlegget på Oslo S melder om signalfeil. Noen ganger løser problemet seg etter noen minutter.

Andre ganger varer forsinkelsene i timevis og folk må belage seg på buss for tog.

Til og med oktober i år har antall feil med alvorlige konsekvenser på jernbanen i området Øst økt med 40 prosent sammenlignet med 2020 (se faktaboks). Teknisk feil med alvorlige konsekvenser betyr i praksis over to forsinkelsestimer eller ti innstillinger.

Antall store og små feil som har skapt driftsforstyrrelser for togtrafikken, har i samme periode økt fra 678 til 726 (7,1 prosent). Det er omtrent på fjorårets nivå da det ble registrert 731 slike feil. Det viser tall fra Bane Nor.

Mens det var 136 feil med store konsekvenser til og med oktober 2020, har tallet i år vokst til 193 slik feil. Det er en økning på litt over 40 prosent. I fjor ble det registrert 166 slik feil i samme periode.

Pandemien er hovedforklaringen på at antall forsinkelser og innstillinger var lavere i 2020 og 2021.

– I 2020 og 2021 var det langt færre reisende og færre tog. Dermed fikk forsinkelsene konsekvenser for færre avganger, og det var lettere å hente inn forsinkelser ved at togene kunne øke farten på noen strekninger, skriver Lars Berge i en e-post.

I midten av september i år opplevde reisende med tog en jordfeil som varte i flere dager. Den resulterte i 2326 innstillinger og forsinkelser.

Han er banedirektør i Bane Nor.

– I 2022 er det flere person- og godstog ute i sporene, og mer køkjøring. Konsekvensen av en stor trafikkmengde er at forsinkelser lettere forplanter seg til flere avganger. Samtidig er det nok en sammenheng mellom tett trafikk og feil. Det betyr at mange avganger sliter på jernbanens infrastruktur og utløser flere feil, skriver han.

Nytt signalsystem i 2026

Veldig mange reisende la nok merke til en jordfeil ved Oslo S i midten av september.

Hele 2326 tog ble innstilt eller forsinket av denne feilen.

– Hvorfor går det ikke an å gjøre utbedringer for å unngå store feil?

– Det gjør vi. Vi har satt i verk flere tiltak både for reisende og godstransporten. Et av de større prosjektene er innføring av et nytt digitalt signalsystem på Oslo S. Det skal stå ferdig i 2026. Jobben med å redusere forsinkelser og innstillinger er ikke en sprintdistanse, men en maraton. Og som alle med bolig, bil eller båt vet: behovet for vedlikehold tar aldri slutt, svarer Berge.

Han presiserer at rundt 90 prosent av alle passasjertog er i rute.

– Problemet er at flest feil og forsinkelser skjer når systemet er under størst press. Det er i rushtiden, når det er flest togavganger og mange mennesker i farta. Derfor moderniserer vi nå, for å gi reisende en bedre jernbane i fremtiden.

– I september og oktober har antall forsinkelser gått ned. Hvordan forklarer dere det?

– Dette handler mye om tilfeldigheter. Vi jobber for å styrke togtrafikken på sikt. Det krever kontinuerlig innsats og tålmodighet, og vi ser sjelden markante, varige endringer fra en måned til den neste, sier Berge.

Blir sommerstengt også fremover

Jernbanen rundt Oslo S har i en årrekke vært sommerstengt på grunn av vedlikehold. Likevel oppstår det over 100 feil med alvorlige konsekvenser årlig.

– Utfordringen er at store deler av våre anlegg er gamle. Vi har løsninger laget av komponenter fra flere forskjellige tiår, der teknologi fra for eksempel 1960-tallet må fungere sammen med deler fra 1990-tallet. Signalanlegget på Oslo S ble bygget i 1977 og er tilpasset en helt annen trafikkmengde enn vi har i dag. Vi gjør mye om sommeren, men vi kan ikke skifte ut alt som er gammelt og slitt på en gang – og samtidig opprettholde togtilbudet, forklarer Berge.

Lars Berge er banedirektør i Bane Nor. Han forteller at situasjonen for togreisende blir bedre når et nytt digitalt signalsystem på Oslo S blir ferdig i 2026.

Han viser at mange tusen passerer gjennom Oslo S i døgnet og kapasiteten er presset.

– En sånn trafikkmengde sliter på anleggene og gir oss et stort behov for fornyelse. Nylig lanserte vi vår årlige rapport «Infrastatus 2021», hvor vi vurderer tilstanden på jernbanen i Norge. Vi har kommet frem til at 26 prosent av jernbanen krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene.