Oslo

Sykkelvei gjennom Lillomarka i det blå

Oslo kommune sa i 2017 at arbeidene med en turvei gjennom Lillomarka kunne starte. Ingenting har skjedd. Og det er ikke sikkert at den planlagte veien blir bygget.

Den planlagte sykkelveien gjennom Lillomarka skulle gått forbi Sinober. Bjørn Berdahl sykler gjerne fra Rødtvet hvor han bor, og videre inn i Lillomarka. – Det er veldig fint å sykle inn til Lilloseter, men stort dårlig sti videre innover i Lillomarka, sier Berdahl, som er en av mange som i årevis har ventet på den ferdig regulerte turveien.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

– Det er veldig fint å sykle inn til Lilloseter, men videre innover Marka er det dårlig sti. En solid ski-, sykkel- og gangvei vil også gjøre at skiløypa blir bedre, da det blir bedre grunnlag for å lage løyper selv om det er lite snø, sier Bjørn Berdahl, som er en flittig bruker av Lillomarka.

Berdahl sykler gjerne fra Rødtvet, hvor han bor, og videre inn i Lillomarka. Han er en av flere som i årevis ventet på ski, sykkel- og trilleveien.

Friluftsetaten, i dag Bymiljøetaten, begynte å planlegge turveien i 2005. Målet var å gjøre Marka mer tilgjengelig for folk. I vedtaket står det: «Byrådet bes legge frem en sak som en mulig sykkelvei fra Movann, Sinober, Lilloseter».

Reguleringsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet i 2017, og Aftenposten skrev at byggingen av ski- sykkel-, gangveien skulle starte.

Gunnar Nybø og familien bor på Sørbråten i Maridalen. – Jeg har ikke hørt om turveiplanen gjennom Lillomarka, men ser gjerne at den kommer, sier Nybø. Da kan han og datteren Amalia (3) sykle hjemmefra og opp til Sinober, og kanskje videre innover til Lilloseter. Her tar de en prat med en av geitene på Sinober. Molly (8) og Linnea (8) fra Nittedal sees i bakgrunnen.

I dag går adkomsten til Sinober fra Snippen og Movatn stasjon i Maridalen på skogsbilvei frem til Burås (se kart). Derfra er det sti videre inn til Sinober og tre DNT-hytter og videre til Lilloseter. Skal man sykle eller trille barnevogn på turvei inn må man ta seg inn fra Nittedal.

Våren 2017 sa Trond Enkerud, seksjonssjef i Bymiljøetaten, at reguleringen var på plass, og at traseen ville komme så sant politikerne ikke ombestemte seg.

Turveien er ennå ikke påbegynt.

– Vi trodde det var midler til å starte noe arbeider, men de midlene viste seg å ikke være disponible til dette prosjektet likevel, sier Enkerud i dag.

Det siste overslaget for turveien er på rundt 11 millioner kroner i dag.

– Hvorfor er denne traseen viktig for Marka-brukerne i Oslo?

– Lillomarka er en høyde med flere traseer som går opp fra Maridalen, Groruddalen og Nittedal. Men det er ingenting som binder disse traseene sammen på toppen. Så denne traseen gjennom Lillomarka kan gi et veldig godt tilbud til Marka-brukerne, sier Enkerud.

 • Forventede klimaendringer gjør at det kan bli mindre snø i fremtiden
Her var turveien planlagt.

– Denne traseen kan også prepareres på mindre snø enn det som trengs for å preparere terrengløypene. Så traseen kan gi et godt tilbud også om vinteren, sier Enkerud.

DNT vil ha turveien

Oslo kommune eier Lilloseter og Sinober, som begge ligger slik til at traseen ville gått forbi.

– I dag må folk gå. Hvis du skal sykle på sykkelvei, må du ta sykkelen opp fra Nittedal. Det er ikke praktisk når du bor i Oslo. Så med den planlagte traseen kan man ta toget inn til Movatn og sykle eller trille barnevogn innover til hyttene, sier Janet Bydal, inspektør for Markahyttene i DNT Oslo og Omegn.

Ellen Sønsteby drifter Oslo kommunes markastue, Sinober sportstue i Lillomarka.

Ellen Sønsteby og Torgeir Soot, som er bestyrere på henholdsvis Sinober og Lilloseter, som begge ligger i Lillomarka og tett inntil den ferdig regulerte turveien, er også lei av å vente.

– Vi regner med at siden Oslo kommune har disse stuene i eie, så er det for at hele Oslos befolkning kan benytte seg av dem. Ikke bare de få. Dette er kanskje en liten fillesak for politikerne, men vil bety masse for alle de som ønsker å bruke Lillomarka på ski, med barnevogn, på sykkel eller med rullestol, sier Sønsteby.

Ifølge de to er det stor etterspørsel etter traseen fra turgåerne.

– Slik det fungerer i dag, må for eksempel en småbarnsfamilie bosatt på Grünerløkka eller Kjelsås, og som ønsker å trille barnevogn inn til Sinober, først kjøre bil til Nittedal og parkere, før de starter turen, i stedet for å kjøpe en togbillett til Movatn stasjon og gå innom Sinober og Lilloseter på vei hjem, sier Sønsteby.

Høyre: – Vi vil bygge turveien

– Vi vil bygge denne traseen så raskt som mulig, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H).

– Det er underlig at byrådet skyver på denne. Prosjektet har vært jobbet med i mange år. Og de nødvendige tillatelser etter Markaloven er på plass, påpeker han.

– Hvor skal pengene tas fra?

– Oslo kommune gikk med 1,2 milliarder kroner i overskudd i 2018. Da hadde det vært mulig å sette av 11 millioner til denne turveien. Oslo kommune må prioritere friluftsliv høyere. Den vil gjøre det mulig for folk i rullestol, folk som triller barnevogn og syklister å komme seg inn til Sinober på en enkel måte og gjøre Lillomarka tilgjengelig for mange flere Oslo-folk, påpeker Lae Solberg.

Byrådet har prioritert byen og øyene

Byrådssekretær Daniel Rees i byrådsavdeling for miljø og samferdsel kommenterer saken slik i en e-post til Aftenposten:

«Byrådet satser stort på tilrettelegging for friluftslivet. De neste fire årene har byrådet valgt å prioritere en rekke oppgraderinger på øyene i Oslofjorden som kommer store deler av byen til gode. Vi prioriterer også oppgradering av turveier og flere benker der hvor folk bor, og innfallsporter til Marka slik at flere lettere kan komme seg ut på tur. Vi går nå gjennom planene for Burås-Lilloseter for å se hvordan prosjektet kan gjøres enklere og rimeligere, og samtidig sørge for vi tar vare på verdifull natur langs traseen.»

Les mer om

 1. Sykkel
 2. Sykkelvei
 3. Marka
 4. Oslopolitikken
 5. Friluftsliv