Oslo

Foreldrene måtte spleise på skoleutstyr. Slik blir det også fremover.

Det borgerlige mindretallet vil bruke store beløp på å styrke grunnfinansieringen av skoler i Oslo, for å bedre situasjonen på Bygdøy og andre enkeltskoler med presset budsjett.

Anouska Andenæs (t.v.), FAU-leder ved Bygdøy skole, og Astrid Giskegjerde, leder for driftsstyret, fortalte tirsdag om situasjonen ved skolen. Foreldrene der har blant annet måtte spleise på nye komfyrer til heimkunnskapen og Ipader til undervisningen, siden det ikke var rom i skolens eget budsjett. Foto: Dan P. Neegaard

  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Tirsdag skrev Aftenposten om situasjonen på Bygdøy skole. Der har foreldrene gått sammen og spleiset på blant annet nye komfyrer til skolekjøkkenet og Ipader til bruk i undervisningen.

Silje Lutro (H) Foto: Pressebilde

Skolen går med underskudd og har et svært presset budsjett.

– Historien er hverken ukjent eller unik, sa Høyres Silje Lutro i spørretimen under bystyremøtet onsdag.

Hun lurte på hva skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mente om at «foreldre må betale for grunnleggende undervisningsmateriell».

Rammer en liten gruppe skoler

– Dette er et symptom som tyder på at skoleøkonomien er så kritisk dårlig at man kan bli bekymret for om skolene er i stand til å gi et forsvarlig undervisningstilbud, fortsatte Lutro.

En håndfull av de 170 barne- og ungdomsskolene i Oslo står i en lignende skvis som Bygdøy, selv om skoleøkonomien generelt er blitt styrket i senere år. Aftenposten har tidligere omtalt status ved Vinderen skole og Smestad skole.

– Vi er nede i kjelleren nå, sa Trygve Bruland, som sitter i FAU ved Smestad, i høst.

Ved Vinderen mangler de penger til alternativ og tilpasset undervisning og til å hente inn vikarer ved sykdom, beskrev rektor Tore Haugen overfor Aftenposten tidligere i år.

Foreslo skoleløft

For én uke siden vedtok bystyret kommunebudsjettet for 2020. I sitt alternative forslag ønsket Høyre blant annet å styrke finansieringen av barne- og ungdomsskoler med 216 millioner kroner.

Skolene i Oslo får penger pr. elev. Høyre ønsker å innføre et «gulv», altså en minstegrense ingen skoler skal ligge under. 44 skoler ville tjent på det. Hovedtyngden ligger i vest, men skoler i alle bydeler er representert.

Pengene skulle blant annet tas fra Aktivitetsskolen (Aks). Høyre vil heller innføre en inntektsgradert modell hvor alle med samlet familieinntekt under 1 million kroner får gratis Aks i fire år – uansett hvor de bor.

Også Venstre forslo en kraftig styrking (133 mill.) av grunnfinansieringen av skolene, men med en svært omfattende gratismodell for Aks i tillegg.

Vil heller gjennomgå hele modellen

Skolebyråd Thorkildsen svarte i spørretimen aldri på hva hun faktisk mente om at foreldre betaler for komfyrer og Ipader. Men hun mente at fordelingsnøkkelen som gir skolene penger pr. elev var kjernen til problemene på Bygdøy.

– Det er mange elever som har sluttet, slik at det er blitt en nedgang i disponible ressurser for skolen. Det er en situasjon flere skoler opplever, sa Thorkildsen.

Utdanningsforbundet har i flere år argumentert med at selve modellen er urettferdig. Alle skoler trenger minimum penger til én lærer i alle timer i alle klasser – og det sluker det meste av pengene hvis skolen har litt små klasser. Byrådet har det siste året sagt seg stadig mer enig i den virkelighetsbeskrivelsen.

Thorkildsen har i høst varslet at hele modellen skal evalueres, noe hun gjentok til bystyret onsdag.

Til Aftenposten opplyser byrådet at det er for tidlig å si når dette arbeidet kan være klart.

Mer penger – til lærere

Samtidig varslet skolebyråden endringer på kort sikt. Det nye, statlige minstekravet til lærerdekning gjør det nødvendig.

– Det er fortsatt veldig mange skoler som ikke oppfyller lærernormen, sa Thorkildsen.

– Vi er nødt til å gjøre noen endringer i tildelinger til skolene, så vi sikrer at de oppfyller normen, sa hun også.

Bygdøy er blant skolene som kan få glede av det. Men de bruke pengene til å ansette flere lærere, slik at det ikke gir større handlingsrom i budsjettet for øvrig.

Les mer om

  1. Bystyret
  2. Oslopolitikken
  3. Skole og utdanning
  4. Oslo