Løkkeveien stenges – 15.000 biler må finne ny vei

I årevis har Løkkeveien vært en av hovedveiene mellom Oslos østkant og vestkant. Mandag blir veien stengt for ett år.

Hege Ebeltoft Nordbø og Nina Ebeltoft Rødsand (3) har nettopp krysset Løkkeveien og er på vei til ballplassen Trafotaket lørdag formiddag. Nordbø er glad for at veien nå blir stengt for ett år.

– Vi støtter denne stengningen fordi vi har små barn. Jeg har selv vært nødt til å trekke barnevognen tilbake fordi enkelte bilister ikke vil stoppe ved fotgjengerfelt. Noen gir full gass for å rekke grønt lys, sier Hege Ebeltoft Nordbø som bor i bygården som ligger i krysset mellom Løkkeveien og Arbins gate i Vika.

Nå er naboene hørt. Løkkeveien stenges for biltrafikk fra og med mandag i forbindelse med oppsetting av bom ved Joker-butikken. Bommen vil være på plass fra 1. juni og veien vil da være stengt i ett år.

– Det blir spennende å se hvordan det blir. Og så føler vi at det er et ønske om at flere barnefamilier bor i sentrum siden veien nå stenges og det kommer en ny skole her, sier Nordbø som har bodd i Vika i over syv år.

Omkjøring via Nationaltheatret

I snitt passerer 15.000 biler i døgnet strekningen mellom den tidligere amerikanske ambassaden og Konserthuset. Mange av dem bruker dette som raskeste vei til og fra Operatunnelen og E18.

Det er skiltet omkjøring, både vestfra og østfra. De som kommer fra tunnelen og skal vestover, må kjøre ned Dronning Mauds gate, Haakon VIIs gate og om rundkjøringen ved Nationaltheatret.

Det er 30-sone i Løkkeveien. Denne fartsgrensen blir brutt flere ganger om dagen. Nå prøvestenges gaten for ett år. Ruseløkka skole, som for tiden er under gjenoppbygging, ligger på den ene enden av Løkkeveien.

– Det vil bli skiltet omkjøring i anleggsfasen, men vi anbefaler alle som bruker denne veien til daglig om å orientere seg på forhånd, undersøke mulighetene for å velge andre transportformer eller finne alternative ruter. Fra 20. mai til 1. juni vil Løkkeveien kun være åpen for utrykningskjøretøyer, sier Monica Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten.

Bommer også i Cort Adelers gate

Det skal settes opp en bom i Løkkeveien og to bommer i Cort Adelers gate som går parallelt med Løkkeveien. Bommene vil kunne åpnes av nødetatene og Ruter.

Hensikten med stengingen er å redusere trafikk i området og øke trafikksikkerheten, særlig for barn. Prøvestengingen ble vedtatt i bystyret for ett år siden og skal evalueres underveis.

– Vil ikke stengning gi mer trafikk i de trange nabogatene?

– Vi venter at det i starten vil bli noe økt trafikk i gatene rundt Løkkeveien. Normalt vil dette endre seg etter hvert som det nye kjøremønsteret setter seg. Vi kommer til å følge nøye med på trafikksituasjonen i området. Vi vil foreta trafikktellinger etter at bommene er kommet opp, sier Olsen.

– Har dere vurdert andre tiltak enn å stenge veien?

– Bystyrevedtaket innebærer å stenge Løkkeveien med bom. Ved å stenge med bom er det fortsatt mulig for utrykningskjøretøyer, kollektivtransport og andre nyttekjøretøyer å passere. Bommen er kun til hinder for gjennomkjøring for vanlig biltrafikk, og hindrer således ikke noen å kjøre frem til egen bolig, selv om det blir en omkjøring utenom bommen.

Trafikkfarlig siden 70-tallet

Merete Hansen er rektor ved Ruseløkka skole som ligger ved Løkkeveien. Hun håper på mindre trafikk i området.

Ruseløkka-rektor Merete Hansen sier at flere av hennes elever har opplevd nestenulykker i Løkkeveien.

– Mange kjører veldig fort her. Flere av våre elever har opplevd nestenulykker på skoleveien. Vi er veldig positive til stengningen og håper at dette gir en tryggere skolevei, sier Hansen.

Fungerende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Akkurat nå er skolen under gjenoppbygging. Derfor busses elevene på barnetrinnet til Vollebekk skole, mens elevene på ungdomstrinnet har fått plass i nabobygningen. Det er 270 elever i ungdomstrinnet.

Fungerende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) synes det er utrolig gøy å se det lokale engasjementet for trygge skoleveier og mindre biltrafikk.

– Det har vært trafikkfarlige situasjoner i Løkkeveien siden 70-tallet, og jeg er veldig fornøyd med at vi nå endelig prøvestenger veien og at enda en gate i Oslo tilrettelegges for dem som faktisk bor og beveger seg der. Vårt mål er å gjøre byen trygg å ferdes i enten man er 8 eller 80, bruker rullebrett eller rullestol.