Strid om Saga kino: Kan bli nedlagt

Gårdeier og Byantikvaren er uenige om hva som skal skje med funkisbygget i Stortingsgata 28. Nå er det opp til politikerne.

Saga kino står i fare for nedleggelse dersom gårdeier ikke får gjennomslag for planene om rehabilitering og nytt tilbygg i bakgården.

Saga kinos fremtid er usikker. Eieren av bygget, den ideelle organisasjonen Odd Fellow losje nr. 20, mener det er helt nødvendig å restaurere bygget.

Stortingsgaten 28, også kjent som Odd Fellow-gården, har ikke vært totalrenovert siden oppføringen for 86 år siden.

For å få råd til utbedringene, vil losjen oppføre et påbygg med grønn takterrasse i bakgården. Prosjektet vil gi rom til 200 nye arbeidsplasser. Det nye tilbygget vil bli tre etasjer høyere enn dagens bakgårdsbebyggelse, og eieren vil at taket skal åpnes for publikum.

Får de gjennomslag for dette, vil Saga kino få fortsette å leie dagens lokaler, som da vil bli oppgradert.

Slik ser utbygger for seg at bygget vil se ut fra Johanne Dybwads plass, uten for Nationaltheatret.

Nasjonal kulturminneverdi

Byantikvaren ønsker derimot å verne Stortingsgaten 28.

– Dette er en flott og teknisk interessant funkisbygning. Den har høy nasjonal kulturminneverdi både som enkeltbygg og som del av et svært viktig og enhetlig kulturmiljø, sier byantikvar Janne Wilberg.

Hun er kritisk til den foreslåtte høyden på tilbygget, som hun mener vil konkurrere med byggets nåværende tårn. Byantikvaren foreslår derfor en løsning der tilbygget holder samme høyde som eksisterende bygningsmasse.

Når det gjelder Saga kino, ønsker Byantikvaren å verne foajeen slik den er i dag. Hun vil også vurdere muligheten for å fjerne senere endringer av kinoen, for å få tilbake det opprinnelige uttrykket. Plan- og bygningsetaten anbefaler Byantikvarens alternativ.

Slik ser Odd Fellow for seg at det bygget vil se ut fra Frederiks gate.

Vurdere andre leietagere

Gårdeier stiller seg imidlertid kritisk til Byantikvarens forslag. Dersom de ikke får gjennomslag for utbyggingsplanene, tviler gårdeier på at det lønner økonomisk for dem å fornye leieavtalen til kinoen.

– Da er det mer sannsynlig at vi finner andre leietagere enn at vi forlenger avtalen, sier Ole Fjelldal, daglig leder i Stortingsgaten 28 AS.

Leieavtalen med kinoen går ut 31. desember 2020. Nå er det opp til Oslos politikere å avgjøre byggets fremtid. Byrådet har støttet gårdeiers forslag, til tross for at Plan- og bygningsetaten anbefaler Byantikvarens alternativ.

Nå ligger saken til behandling i bystyret. Der har ikke byrådet flertall, men trenger støtte fra et av opposisjonspartiene. Onsdag skulle saken opp til behandlingen i Byutviklingsutvalget, men Aftenposten får opplyst at saken er utsatt.

– Vi har bedt byrådet svare for hvordan tilbygget påvirker daglyset i nabobyggene, sier Øystein Sundelin (H), leder av byutviklingskomiteen. Han opplyser at Rødt og Venstre har gitt uttrykk for at de støtter Byantikvarens forslag.

Kan ikke gjøre som Olav Thon

Fjelldal forteller at losjen ikke har kapital til å rehabilitere bygget uten å tilføre tomten nye verdier med en utbygging.

– Vi kan ikke gjøre investeringer med egenkapital som Olav Thon og andre store utbyggere ettersom verdiene ligger i eiendom.

Byantikvaren mener imidlertid at bygget har nasjonal verneverdi, og er kritiske til Odd Fellows forslag. «Gården er en fremtredende representant for funksjonalistisk arkitektur i Norge», heter det i en uttalelse fra 2017.

Konfrontert med Byantikvarens innvendinger svarer Fjelldal at han opplever byantikvaren som svært restriktiv.

– Det blir det ikke mye til byutvikling med den holdningen.

Nordisk film, som driver Saga Kino, er positive til utbyggingen. Dette kommer ifølge Dagsavisen frem i et brev fra administrerende direktør Jannicke Haugen til byrådet. Hun er positiv til mulighetene for å oppgradere kinoen.

«Om forslaget stanses, er vi bekymret for at det kan sette vår leiekontrakt i spill», skriver hun.

Haugen har ikke besvart Aftenpostens henvendelser onsdag.