Oslo

700 meter bussfelt til 250 millioner

Men når Ring 1 står ferdig vil busspassasjerer komme 3,5 minutter fortere frem.

Slik vil det se ut når Ring 1 står ferdig.
  • Bjørn Egil Halvorsen
    Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist

Har du sittet og svettet i setet, kikket på klokken, nervøst trippende for at du ikke skal rekke møtet i Oslo sentrum kl. 9?

Akkurat, ja. Men tro oss, du er ikke alene. I alle fall ikke hvis du er busspendler, og i den ulykksalige situasjonen at din linje går via Ring 1.

Flaskehals skal friskmeldes

For Oslos indre ringvei er en langstrakt flaskehals av dimensjoner. Bussene kjemper en daglig kamp mot bilene, som for øvrig i snitt rommer 1,2 person. Så å si hver eneste avgang i rushen er forsinket. Gjennomsnittsfarten er 18–19 km/t.

— Det er rett og slett for mange andre kjøretøy på Ring 1 i rushtiden, spesielt om ettermiddagen, sier prosjektleder Harald Rapp Nilsen i Statens vegvesen.

— Deler av Ring 1 er merket av som kollektivfelt. Men kapasiteten er dratt så langt som mulig med dagens fysiske rammer, legger han til.

Noe må gjøres.

1704Ring1-0Tz7hqmAcR.jpg

Siden 2011 har representanter fra Veivesenet, Oslo og kommune og Ruter jobbet med et forprosjekt for å bedre fremkommeligheten på Ring 1. Det har munnet ut i en 140 siders rapport, som danner utgangspunktet for en omfattende oppgradering. Målsetting: Få flere folk fortere frem. Ergo: Bussen skal prioriteres.

Les hele rapporten her.

Buss i midten

Flere ulike alternativer er utredet. Men Veivesenet ønsker en løsning med såkalte midtstilte kollektivfelt i begge retninger. Det vil si at bussene får ett felt i hver retning i midten av veibanen, med visse unntak (se fakta).

Beregninger viser at dette ikke vil føre til mer bilkø, men gir betydelige gevinster for bussen.

I rushen vil hver eneste tur på strekningen Storgata/Hammersborg-Filipstad gå 3,5 minutter raskere enn i dag.

Mer attraktivt

Ifølge Rapp-Nilsen, vil det igjen gjøre det mer attraktivt for Ruter å øke tilbudet. I dag vegrer selskapet seg for å sette inn flere røde bybusser på Ring 1 på grunn av den uforutsigbare situasjonen.

En annen grunn til at midtstilte bussfelt velges, er at det gjør det mulig å bygge trikkespor senere – da som en fellestrasé med bussene.

Munkedamsveien er en aktuell delstrekning for Fjordtrikken, som Oslo bystyre har vedtatt at de ønsker seg.

35.000 kr pr. meter

Veivesenet har utredet kollektivfelt langs hele strekningen. Men i første omgang er det Munkedamsveien mellom Filipstad og Nationaltheatret som skal tas – en strekning på om lag 700 meter.

Og tro ikke det bare å male opp en stripe og sette opp noen skilt.

— Erfaringsmessig er vi nødt til å skifte hele veioverbygningen, som vi kaller det. Det er også naturlig å ta med seg andre infrastruktureiere for vann, fjernvarme, telefon og strøm, sier Rapp Nilsen, som også var prosjektleder for oppgraderingen av Jernbanetorget for noen år siden.

Ring 1-prosjektet innebærer også omfattende gravearbeider, og er foreløpig prissatt til hele 250 millioner kroner, eller drøyt 35.000 kr pr. meter.

Les også

Bare smuler til å løse trafikkaoset i Oslo

— Vi må bygge nye holdeplasser, som er dyrt. Prosjektet er relativt komplisert, og det vil nok bli en kronglete byggeprosess, sier Rapp Nilsen. Men om prosjektet er kostbart og vil kunne føre til «betydelig ulempe» for bilende, gående, syklende, beboere og næringsliv i anleggsperioden, er gevinsten på sikt stor, forsikrer Rapp Nilsen.

Tidligst start i 2015

Samfunnsnytten er usedvanlig høy, ifølge rapportens beregninger. Hver eneste krone som brukes, vil spares inn igjen ved at flere kommer seg fortere på jobb.

— Vi er break/even, sier Rapp Nilsen.

I tillegg vil busstilbudet på sikt kunne utvides, fordi kapasiteten øker.

- Dette løser ikke alle infrastrukturutfordringene i Oslo. Men det vil være et viktig bidrag i den store kabalen, sier Rapp Nilsen, som ikke kan si nøyaktig når arbeidene vil starte. Først må det utarbeides reguleringsplan, som skal godkjennes. Det må lages byggeplaner og nødvendige bevilgninger må på plass.

— Tidligste mulige oppstart er høst 2015, men det er sannsynlig at det blir senere.

Byggeprosessen vil ta 1,5 år-2 år.

Les også

  1. Vil bygge om veiene for å hjelpe eldre i trafikken

  2. Vil pålegge fotgjengere ansvar i gangfeltulykker

  3. «Det gikk an på 70-tallet. Da går det også nå»

Prosjektleder Harald Rapp Nilsen ledet også arbeidet med Jenbanetorget.