Oslo kommune brukte 18 millioner på garderober som aldri ble bygget

18 millioner kroner ble bevilget til nye garderober på søppelforbrenningsanlegget på Haraldrud. Tre år senere var pengene brukt opp – uten at noe som helst var bygget, melder NRK:

Garderobene skulle bygges her på forbrenningsanlegget på Haraldrud.

Garderobene på søppelanlegget på Haraldrud lever ikke opp til kravene for arbeidsmiljøloven. Selv om de ansatte eksponeres for kjemiske og organiske stoffer, mangler garderobene et skille mellom ren og uren sone, skriver NRK.

Derfor fikk Energigjenvinningsetaten (EGE) tildelt 18 millioner kroner til bygging av nye garderober til 50 ansatte i 2015. En forutsetning var ar arbeidet skulle starte samme år.

NRK har en kopi av Energigjenvinningsetatens (EGE) egen risikovurdering av garderobe-løsningen. Den konkluderer med at dagens situasjon bryter med arbeidsmiljøloven på flere punkter. Tidligere har NRK omtalt at EGE har erkjent over 550 brudd på overtidsreglene i arbeidsmiljøloven, noe som har ført til gransking.

Men i stedet for å konsentrere seg om byggingen av garderober, valgte EGE å øke ambisjonsnivået. De ville også ha inn kontorplasser, møterom og et spiserom samtidig. Etter hvert kom også kontrollrom for IT-systemet, en renholdssentral og et lager med i planene.

Det som skulle være garderober endte med omfattende planer for ble et toetasjes bygg på 1100 kvadratmeter. Bygget skulle plasseres høyt nok til at lastebiler kunne kjøre under det.

Knusende rapport

Byrådsavdelingen bestilte en ekstern kvalitetssikring av planene, og konklusjonen fra konsulentbyrået Concreto var knusende:

  • Det var flere usikkerheter og risikoer knyttet til prosjektet.
  • EGE ville muligens ikke kunne drive normal søppelhåndtering i byggeperioden.
  • De estimerte kostnadene hadde økt til hele 91,5 millioner kroner.

Det var brukt totalt 17,7 millioner på å planlegge et bygg som det ikke ble noe av.

– Da jeg fikk beskjed om at det var brukt 17,7 millioner kroner på dette uten at det var bygget et anlegg, stoppet vi prosjektet. Det var en helt uakseptabel situasjon, sier miljøbyråd Lan Marie Berg til NRK, som opplyser at saken nå skal granskes for å lære av alle feilene som er gjort.

Dagens direktør i EGE, som først tiltrådte 1. februar i år, tar selvkritikk på vegne av etaten.

– Det kan vi bare beklage. Det er godt at det ble stoppet da det ble stoppet, så kan man gjerne bli utfordret på om det burde blitt stoppet tidligere, sier han til NRK.