Oslo

Kutter ut juletre til Washington

Oslo vil ikke lenger spandere juletre på Washington. Juletreet har gjort for stort innhugg i en trang kommuneøkonomi.

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

De siste seks årene har Oslo satt Norge på kartet i USAs hovedstad Washington. Juletreet fra Oslo har skapt julestemning for 70000 mennesker som hver dag passerer gjennom hovedhallen på Union Station, der juletreet har stått.Men treet har kostet Oslo kommune 200000 kroner årlig, og nå er økonomien så svak at kommunen har valgt å kutte ut juletrebidraget.Ordfører Per Ditlev-Simonsen mener tradisjonen har vært en fin måte å markedsføre Norge på.-Vår vurdering er at reklameverdien for Oslo er heller beskjeden, sier han.Ditlev-Simonsen håper en annen norsk by vil overta Oslos rolle.

Tradisjoner forsvinner

Oslo har i en årrekke bidratt med juletrær til utenlandske byer. Men så sent som i fjor kuttet kommunen ut juletreet til havnebyen Antwerpen, som i årevis hadde mottatt et slikt tre. Det kostet Oslo 75000 kroner årlig.-Vi valgte å kutte ut Antwerpen i fjor fordi det ikke er norske sjøfolk igjen der. Da falt begrunnelsen for å bidra med juletre bort, sier ordføreren. Hovedstaden har i flere år sendt juletrær også til London, Rotterdam og Reykjavik. Ifølge Ditlev-Simonsen foreligger det ingen planer om å kutte ut disse byene.