Oslo

Forslag til «bilfritt byliv»: Flere gågater, flere sitteplasser og søndagsåpne butikker

Nå kommer de første konkrete forslagene for byrådets planer etter at bilene er borte fra sentrum.

I dag er det biler i Olav Vs gate, der både Saga og Klingenberg ligger. Byrådet har fått overlevert en rekke forslag til hvordan byen skal utvikles fra 2017, når færre skal få muligheten til å kjøre bil i sentrum. Å lage gågate her er ett av forslagene. Foto: Stein Bjørge

  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Det ble bråk i valgkampen rundt forslaget om å gjøre Oslo sentrum bilfritt. Senere ble det klart at det ikke blir helt bilfritt.

Prosjektet har fått navnet bilfritt byliv. Planene for den «bilfrie» delen ble presentert av byrådet i høst. Nå jobbes det med planen for byliv.

Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, samt innleide konsulenter, jobber med strategien for hva som skal fylle gatene når bilene er borte.

En stor del av strategien er brede og lite definerte forslag og går ikke i detalj på hva som skal bringe byliv til gatene. Et eksempel er i enden av Kongens gate og Kirkegata, hvor det foreslås at det utvikles en «publikumsmagnet for barn og unge» uten at dette er nærmere spesifisert.

Foreslår søndagsåpne butikker

Men det er også noen konkrete forslag:

  • Få søndagsåpne butikker i enkelte soner i sentrum
  • Parkeringsplassene som forsvinner, skal leies ut gratis for nærings- og kulturlivet (gratis leie av kommunal gategrunn)

– Jeg er positiv til å se på det. En stor del av suksesskriteriet for prosjektet er at man får til aktiviteter der, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) om forslaget om å leie ut tidligere parkeringsplasser gratis.

Hun understreker at byrådet ikke har tatt stilling til forslagene, som ble overlevert denne uken.

Vil ikke gå inn for søndagsåpne butikker

Ettersom søndagsåpne butikker nå blir levert inn som et forslag, er det noe de vil diskutere og ta stilling til, til tross for at det ikke er noe byrådet nødvendigvis er for i dag.

Hvilke butikktyper man eventuelt ønsker åpne på en søndag, vil også være en del av problemstillingen, i tillegg til at dagens lovverk setter en rekke begrensninger.

Slik kan det bli i Akersgata, dersom forslagene etatene kommer med blir realisert. Foto: SLA&COWI/Plan- og bygningsetaten/Illustrasjon

I strategien legges det mye vekt på mindre nisjebutikker, som det finnes noen av i Kvadraturen allerede. Marcussen trekker frem Kvadraturen som et område hvor det vil være viktig å få mer liv.

– Personlig mener jeg at bilfritt bylivsprosjektet gir oss en mulighet til å skape mer liv der hvor det ikke fungerer så godt i dag. I Kvadraturen har det vært et ønske om å få til noe i veldig mange år. Så må vi se på hvilke virkemidler vi skal bruke. Søndagsåpne butikker er ikke noe vi som byråd er for i seg selv, men så finnes det mange ulike typer butikker, sier hun, men presiserer senere at:

– Det er nok ikke aktuelt å gå inn for et forslag om å utvide åpningstiden for søndagsåpne butikker.

Bilveier vil forsvinne og det blir flere benker

Tilbake til publikumsmagneten i Kirkegata. Det spesifiseres ikke nærmere hva dette skal være, men byråd Marcussen mener det må være mer enn en lekeplass.

– For å øke bylivet må det være noe som tiltrekker seg folk. Det kan være områder hvor det er tilrettelagt for skating eller morsomt for mindre barn å leke. Det kan også være kulturelle ting.

Gjennom hele strategien pekes det også på at det er for få gratis sitteplasser i sentrum. Flere sitteplasser er derfor en stor del av tiltakene som foreslås.

Selv om det blir mulig å kjøre flere steder i sentrum, foreslås det også å fjerne korte strekninger av bilveier som finnes i dag. Et forslag går ut på å utvide Stortorget frem til Domkirken, i praksis ta et jafs av Kirkegata.

Vil fjerne alle biler fra Karl Johans gate

To «nye» gågater foreslås, og ingen av dem er særlig trafikkerte i dag.

De første endringene vil bli synlige rundt sommeren 2017, ifølge Marcussen. Det vil bli prøving, feiling og justering underveis, sier Marcussen.

– Det å fjerne bilen og å begynne å planlegge byen på menneskets premisser gir mange muligheter som ikke har vært der tidligere, for eksempel i Kvadraturen.

Vil du lese hele strategien? Den foreligger ikke i endelig versjon ennå, men versjonen Aftenposten har fått tilgjengelig ligger her.

Les mer om

  1. Bilfritt sentrum
  2. Oslopolitikken
  3. Byutvikling