Oslo

Nasjonalt bylivsenter skal styrke byutviklingen

Denne gjengen er sentral i utviklingen av det nye bylivsenteret i regi av NAL. Dv. Camilla Moneta , Alf Waage, Alexandria Algard, Øystein Bull-Hansen og Perann Sylvia Stokke

Mye av sentrumsutviklingen i norske byer styres av private utbyggere. Nå skal et nasjonalt bylivsenter hjelpe kommunene til å overta styringen.

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Takket være to millioner kroner fra Regjeringen skal Norske arkitekters landsforbund (NAL) nå å etablere et nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Bakgrunnen er at politikerne ofte mangler kunnskap om hvordan de kan motvirke dagens utvikling, hvor mye av planleggingen er overlatt til private utbyggere.

– Dersom man skal snu dagens utvikling er det behov for å redefinere kommunens rolle i byutviklingen. Kommunene må bli en aktør på langt flere områder enn i dag. Dette krever endringer i så vel tankemønster som handlingsmønster, sier Øystein Bull-Hansen, tidligere sjefarkitekt i Drammen kommune og nå fagansvarlig i det nye Bylivsenteret.

– Raymond Johansen må knuse egg

Under Arendalsuka inviterte NAL og DOGA til en byutviklingsdebatt hvor temaet nettopp var hvordan kommunene igjen kan ta styringen over egen utvikling. De siste årene har mange byer opplevd at sentrum tappes for funksjoner i økende tempo. Fortsatt spretter det opp store kjøpesentre og annen næring som paddehatter, langt unna sentrumsrådene. Mye av grunnen er at dette er langt mer lønnsomt for utbyggerne. Her mener det nye bylivsenteret at kommunene har en jobb å gjøre.

– Det har vært en ambisjon for mange kommuner å overlate mest mulig til det private. Kommunene har laget kommuneplaner, så har de private stått for reguleringsplanene og utbyggingen etter sitt hode og hva som lønner seg for dem. Politikerne må derfor være langt fremme for å legge til rette for investeringer i sentrum, nettopp fordi det ikke alltid lønner seg for de private, sier Bull-Hansen.

Regjeringen vil ha smartteknologi inn i byutvikling

Han mener kommunene, i stedet for å la private utbyggere flytte byen ut av byen, heller kan legge til rette for at de samme aktørene kan utvikle ny næring i sentrum.

Oppkjøp av tomter

-Det kan eksempelvis være å kjøpe attraktive tomter i sentrum, sørge for å ordne opp mellom de ulike grunneierne, og så tilby dette til de private utbyggerne. Du kan ikke vente at de private vil gå den lange veien, det må derfor kommunene gjøre for dem. Dette kan også være lønnsomt for kommunene med tanke på videresalg, sier Bull-Hansen.

I 19 år var han ansvarlig for byutviklingen i Drammen, en by som har fått mye ros for sin sentrumsutvikling. Bull-Hansen mener Drammen er et godt eksempel på at kommune har hatt hånden på rattet.

Vil ha en mer feministisk byutvikling

– De områdene som Drammen lyktes best med var der kommunen satset målbevisst. Der kommunen trakk seg mer tilbake, lyktes vi ikke like godt, sier han.

Det nye senters viktigste funksjon vil bli å tilby faglige råd og veiledning til kommuner, arkitekter og andre fagfolk som jobber med sentrumsutvikling. Dette på bakgrunn av fagkompetansen Norske arkitekters landsforbund har opparbeidet seg de siste årene gjennom prosjektene Framtidens byer og Framtidens bygder.

Skal gi råd

– Lokalpolitikere har en tendens til å tenke at det er viktig å tiltrekke seg næring og vekst, og ikke minst arbeidsplasser. Så er det kanskje ikke stor nok forståelse for at det å skape attraktivitet i byen, attraktive rom og bomiljøer kanskje er avgjørende for at en by skal overleve. Det handler ikke bare om arbeidsplasser, sier Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund.

Stjernearkitekt: - Barcode er feilslått byutvikling

Senteret skal kunne være et redskap for fylkeskommuner og det øvrige at statlige virkemiddelapparat, og kunne fungere som en strategisk rådgiver for kommuner som ønsker bistand i sitt arbeid. I tillegg til rådgivning og formidling av kunnskap, tilbyr senteret deltakelse i nettverk, kurs, konferanser og studieturer.

Opplæringsprogram for politikere

– I samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning og Universitet på Ås har vi laget et politikeropplæringsopplegg nettopp på bakgrunn av denne problematikken, sier Bull-Hansen.

Les mer om

  1. Arendalsuka