Oslo

Lae vurderer privat vakthold i Oslo

Byrådsleder Erling Lae vurderer å leie vektere for å skape trygghet på de farlige stedene i Oslo.

  • Forf>
  • <forf>randi Kvåle Iversen<

Les også: — Vi kan ikke ha såkalte no-go-soner, som de kaller det i Washington i USA, her i Oslo, sier byrådslederen fra Høyre.

Erling Lae er prinsipielt imot å privatisere ordensmakten, men etter at Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon, gikk ut og

Les også

Vil ha politi inn og vektere ut

i Oslo i Aftenposten i dag, vurderer Lae å ta forslaget om privat vakthold med til bystyret.

— Det er en fallitterklæring dersom vi blir nødt til å sette inn privat vakthold.

Har bruke millioner

Lae sier videre at kommunen har brukt millioner av kroner på å ruste opp langs Akerselva, for eksempel i området rundt Cuba.

— Jeg kan ikke sitte og se på at dette blir områder hvor folk ikke kan være på grunn av at det er farlig.

Han deler bekymringen til Sigve Bolstad, leder av Oslo Politiforening, som sier mangel på synlig politi i gatene har gjort sitt til at utviklingen har gått i feil retning enkelte steder i Oslo sentrum.

Byrådslederen kommer med følgende utfordring til justisminister Knut Storberget (Ap):

- Skal vi få nok synlig politi i gatene eller blir vi nødt til å leie inn vektere?

Kommunalt politi

Bystyrerepresentant David hansen (Krf) i Oslo støtter Laes forslag. Og mener Oslo kommune bør få lov å ansette egne folk til å ta seg av ro og orden i byens mest belastede områder. - Jeg mener politiets oppfordring om at enkelte skal holde seg borte fra enkelte områder er å sammenligne med at de abdiserer og resigner som ordensmakt, poengterer Hansen.Og legger til at en del av de mest belastede områdene i Oslo sentrum er boområder, og at man ikke kan innskrenke enkeltes muligheter til å ferdes der. - Selvfølgelig kunne staten ha bidratt med mer penger til politiet, noe som ville være det aller beste. Vårt forslag om kommunalt politi med begrensede maktmidler er nærmest et forslag i fortvilelse over hvordan det er blitt i Oslo, sier Hansen.

- Nei

Leder av Oslo politiforening, Sigve Bolstad, er særdeles skeptisk til at andre enn politiet skal ta seg av ro og orden i Oslo. - Jeg er helt uenig i Laes utspill. Samtidig er slike utspill et resultat av en gradvis nedbygging av polititjenesten i Norge, og jeg frykter at det vil komme en rekke slike utspill fremover, kommenterer han. Han er krystallklar på at det er politiet, og kun politiet, som skal stå for håndhevelsen av ro, orden og trygghet i Norge. Ikke private vaktselskap. - Man går tre år på politihøyskolen for å lære seg å bli politi og utføre denne type oppgaven. Man kan ikke sette hvem som helst til slike oppgaver, understreker Bolstad.

Flere politifolk

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier til Aftenposten, via sin informasjonskonsulent Lise Mjørlund, at dette er en sak for Oslo politidistrikt. Og understreker at Justisdepartementet er fornøyd med en del av tiltakene som er satt i verk, blant annet over 70 nye politifolk og prosjektet «Trygt Sommer-Oslo.» Dessuten er det tatt inn flere studenter på Politihøyskolen, ifølge Mjørlund og Justisdepartementet.

Les også

  1. Vil ha politi inn og vektere ut

  2. Ny politipost på Oslo S

Erling Lae vurderer å leie vektere til patruljer i de mest utsatte stedene i Oslo.