Ingen klager førte frem

Fylkesmannen avviser alle klagene som er innsendt på skulpturparken ved Ekebergskogen i Oslo. - Nå er det bare å kjøre på, sier Christian Ringnes.

 • Jørgen Svarstad
 • May Andrine Gran

En rekke personer, organisasjoner og politiske partier har klaget på kommunens behandling og godkjenning eiendomsinvestor Christian Ringnes planlagte skulpturpark ved Ekebergskogen. Flere av klagene har vær på flere hundre sider. Det er klaget på flere forhold, blant annet:

 • Bystyrets vedtak om godkjenning av avtalen mellom C. Ludens Ringnes stiftelse og Oslo kommune
 • Brudd på friluftsloven
 • Mangelfull konsekvensutredning
 • I strid med naturmangfoldloven
 • Konflikt med automatisk fredede kulturminner
 • Planens avgrensning
 • Tyskertrappa
 • Feilaktig bruk av reguleringsformål
  Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet, Eikabergtinget, Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen og Miljøpartiet De Grønne er blant dem som har klaget.

— Ikke grunnlag for å oppheve vedtaket

Nå har Fylkesmannen behandlet klagene som har kommet inn. Men ikke én av klagene har fått medhold.

Les også

Hugger i Ekebergskogen før klagene er behandlet

— Etter en gjennomgang av sakens dokumenter finner Fylkesmannen at kommunen har foretatt en tilstrekkelig utredning og vurdering av de motstridende interesser og de klageanførsler som reises i sakens anledning. Fylkesmannen kan i det alt vesentlige slutte seg til kommunens vurderinger av anførslene i klagene, og viser derfor til disse. Det er således ikke grunnlag for å oppheve kommunens reguleringsvedtak, skriver Fylkesmannen i sin avgjørelse.

Mener skulpturpark blir en berikelse

Fylkesmannen skriver at det fremgår i sakens dokumenter at planarbeidet skal videreføre sikringen av området som offentlig friområde, og sette rammer for utviklingen ut fra en avveining mellom friluftslivs-, naturvern- og kulturminneinteresser.

Fylkesmannen mener at kommunen har lagt vekt på utenforliggende hensyn ved avgjørelsen. Det er Fylkesmannens klare oppfatning at kommunen har lagt avgjørende vekt på at skulptur- og kulturminneparken vil bidra til å styrke og berike Ekebergskråningen og skogen som et attraktivt rekreasjonsområde i hovedstaden.

Ringnes: - Ikke overrasket

Christian Ringnes sier til Aftenposten.no at han er tilfreds med utfallet.

— Jeg er ikke overrasket. Det er meget beskjedne inngrep som skal gjøres, og 90 prosent av området forblir uberørt skog. Mesteparten av det som skal gjøres er reparasjon av eksiterende ting. Saken er blitt behandlet utrolig grundig, sier han.

- Og nå er det bare å kjøre på?

— Så vidt jeg kan forstå er det bare å kjøre på. Vi forbereder oss i hvert fall på det, sier han.

Nå skal Kulturhistorisk museum gjøre arkeologiske utgravninger. Deretter starter arbeidet med den fysiske utførelsen av prosjektet med bygging av et vannelement, oppussing av gamle villaer og reparering av gamle stier, forteller Ringnes.

— Hvis alt går glatt håper jeg vi kan åpne høsten 2013. Det vil ikke være helt ferdig, men veier vil være reparert og skulpturer vil være utplassert, så står det igjen flikking på enkelte elementer, sier han.

- Slaget er ikke tapt

Motstanderne av skulpturparken er foreløpig knappe i sin kommentar:

— Vi tar Fylkesmannens avgjørelse til etterretning. Men ved rask gjennomgang av begrunnelsen fra Fylkesmannen, ser vi at det er flere viktige ankepunkt som ikke er berørt. Vi vil komme tilbake med en kommentar når vi får studert avgjørelsen grundigere, sier Marianne Sunde, leder av Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen.

- Er slaget tapt nå?

— Vi anser ikke slaget som tapt, men er nødt til å snakke sammen og lese grundigere for å se hva vi skal gjøre. Vi vil sette oss inn i saken og vurdere om vi skal gå videre til Sivilombudsmannen eller miljøvernministeren, sier hun.

Etter at Fylkesmannen har avvist alle klager, satser Christian Ringnes på å åpne skulpturparken høsten 2013.