Oslo

Publikum må vike plass for kommersielle leietagere på nye Deichman

Når nye Deichman åpner i 2020, vil deler av publikumsarealet tidvis være stengt flere dager i uken på grunn av utleie til kommersielle aktører.

Nye Deichman vegg i vegg med Operaen i Bjørvika åpner dørene i løpet av første halvår 2020.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Det er konsekvensen av kravet fra det sittende byrådet for over fire år siden om at inntil 7500 kvadratmeter av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika må leies til eksterne aktører. Dette for å forsvare kravet om at biblioteket skal hente inn egne inntekter på nærmere 20 millioner kroner i året.

Siden den gang har ledelsen ved Deichman og Kultur- og idrettsbygg Oslo jobbet for å finne leietagere.

– Den økonomiske modellen er basert på en kombinasjon av fastutleie og spotutleie, det siste basert på midlertidig utleie av publikumsarealene til blant annet kurs og konferanser, sier Knut Skansen, etatsdirektør for Deichman.

Kjell Tores Mat, som også har restaurantdriften på Litteraturhuset i Oslo, Det Norske Teatret og Stock i Bjørvika, har fått tilsvarende avtale i nye Deichman. De skal disponere totalt 1000 kvadratmeter fordelt på to etasjer i det nye biblioteket.

I tillegg skal Scandinavian Design Group leie faste kontorlokaler i femte etasje. To andre arealer i første etasje på henholdsvis 100 og 300 kvadratmeter skal også leies ut. Her er det foreløpig ingen leietagere på plass.

Les også

Han skal lede Deichman, som i fjor satte ny besøksrekord

– Åtte prosent av publikumsarealet er leid ut til kafé og restaurantdrift, mens cirka fire prosent er leid ut til andre faste formål. Det innebærer at 34 prosent av selve publikumsarealet, som skal ha bibliotek som primærfunksjon, også må leies ut til kurs og konferanser, sier Skansen.

Lite kan skjermes

Utsikten fra femte etasje ut mot Oslofjorden blir blant de beste i Bjørvika

Utfordringen er at det er få lokaler i det nye biblioteket som kan skjermes for publikum.

– Carl Deichman-salen i kjelleren vil kunne ta 200 mennesker, i tillegg får vi en kinosal med plass til 60 personer. Videre vil det være mellom 10–15 møterom som kan leies ut. Det viktigste åpne arealet er likevel den store utkragingen i femte etasje. Her vil det være mulig å samle mellom 200 og 300 til eksempelvis en middag, sier Skansen.

Inntektskravet fra byrådet gjør at Deichman må hente inn 12,5 millioner kroner i årlige inntekter fra spotutleie fra 2021, samt 5,3 millioner kroner som var forutsatt fra tidligere.

Det betyr stor utleieaktivitet. Det vil igjen bety at mye av utleievirksomheten vil spise av de åpne publikumsarealene, innrømmer etatsdirektøren.

Les også

Nå skal kommunen selge Deichman

– Omfanget av utleie vil være slik at store saler og attraktive utleiearealer vil være opptatt flere ganger i uken, både på dag- og kveldstid. I perioder må det gjøres prioriteringer i bibliotekdriften der utleie til kommersiell aktører vil kunne fortrenge annen aktivitet, sier Skansen.

Må bo seg til

Han legger ikke skjul på at utleievirksomheten vil kunne påvirke den daglige bibliotekdriften.

– Det er vanskelig å si hvor stor interessemotsetning det vil være mellom å nå inntektsmålet og målet om aktivitet i biblioteket. Dette vet vi først etter å ha bodd i bygget et halvt års tid, sier Skansen.

Deler av femteetasje, som henger i «løse luften» vil til tider bli avstengt til kommersiell utleie.

Han innrømmer at byggets arkitektur gjør utleie utfordrende med tanke på ikke å forstyrre publikum. Bygget er planlagt som et åpent areal over seks etasjer. Dermed må man legge opp til at aktivitetene foregår i samme rom, uansett om det er snakk om bibliotekarrangementer eller utleie.

– Deichman er bygget som bibliotek. Det viktigste arkitektoniske grepet er at det er store åpne rom. Det er ikke akustiske skiller mellom etasjene, noe som betyr at bibliotekaktiviteter og kommersielle aktiviteter må spille på lag, sier Skansen.

Leietagerne må tar hensyn til hvor de faktisk befinner seg, skal man unngå gnisninger.

– Det gjelder egentlig all type aktivitet. Der vi leier ut lokaler hvor man fysisk kan lukke døren, er ikke dette noe problem. Men i de tilfeller man legger et arrangement i det åpne arealet, stilles det litt strengere krav til å vise hensyn, sier han.

– Hvis det viser seg at dette skaper gnisninger, kan det være aktuelt å gå ned på utleievirksomheten?

– Vi forholder oss til det oppdraget vi har fått fra våre eier, som er Oslo kommune og det sittende bystyret. Samtidig kan det ikke herske noen tvil om at hvis vi ikke leier ut, så vil det bli mer plass til bibliotek. Dette kan jeg mene mye om som fagperson, men til syvende og sist er dette opp til våre eiere, sier han.

Gal forutsetning

Nye Deichman åpner i løpet av første halvår av 2020.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen viser til at det forelå en budsjettsprekk på 350 millioner kroner for nye Deichman da byrådet overtok makten for fire år siden.

– Vi måtte vurdere om forutsetningene for å fullføre prosjektet var til stede. Vi la inn økte inntekter fra utleie for å dekke inn noe av budsjettsprekken. Under arbeidet med budsjett for åpningsåret fant vi ut at det ikke var lagt inn nok driftsmidler i økonomiplanen. I budsjettet for 2020 har vi måttet legge inn over 26,6 millioner ekstra hvert år fra neste år, bare for å opprettholde dagens åpningstid, sier hun.

Hansen aksepterer ikke at det tegnes et skremmebilde av hvordan Deichman skal være stengt og lukket i fremtiden.

– Deichman har fått i oppdrag å leie ut noen arealer til faste leietagere og noen arealer til aktiviteter og arrangementer. Antagelsen om at dette fører til et stengt bibliotek mange dager i uken, er gal. Disse aktivitetene vil jo stort sett være for publikum og kan like gjerne oppleves som en del av et forbedret tilbud. Om mesaninen i femte etasje er leid ut en kveld, vil det likevel være fire etasjer med bibliotek, sier byråden.