Ny taxireform har gitt flere hundre nye søknader

En uke etter at den nye taxireformen trådte i kraft, har det kommet inn 104 søknader for drosjeløyve for 487 biler.

En uke etter at den nye taxireformen trådte i kraft, har det kommet inn 104 søknader for drosjeløyve for 487 biler.

Det viser tall Klassekampen har hentet inn fra de elleve fylkeskommunene i landet som administrerer disse løyvene.

Fra 1. november ble reglene for å kjøre drosje myket kraftig opp. Det er ikke lenger krav om at man må tilhøre en taxisentral, det blir lettere å ha sjåførjobben som bijobb, og kommunene kan ikke lenger sette tak på hvor mange drosjer det skal være.

Fra før er det 8.040 drosjeløyve i Norge. I alt 1.750 av dem er i Oslo og 1.240 i Viken. Oslo har fått søknader fra 18 ulike selskap for løyve for til sammen 231 drosjer. Ett av selskapene har søkt om løyve for 100 biler, men de fleste søknadene er for én bil, skriver Klassekampen.

– For dem som skal inn i markeder, blir det kjempetøft. Behovet er ikke til stede. Da blir det enda flere som kjemper om de samme kundene, sier Glenn Tuxen. Han er drosjeeier og styreleder i Norsk Taxiforbund avdeling Oslo.

Tuxen tror reformen fører til permitteringer, oppsigelser og konkurser framover.