Oslo

Byrådet i Brüssel for å lære bilfri by

Byrådet har vært på studietur til Brussel sammen med handelstanden, gårdeiere og næringsdrivende i Oslo for å finne ut hvordan de skal bygge bilfri by.

Boulevard Anspach i Brussel ble stengt for biltrafikk for et år siden. – Man må sette inn tiltak som gjør at folk vil være der umiddelbart etter at man stenger gaten, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen etter å ha vært på studietur for å lære mer om hvordan man bygger bilfrie byer.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

– Man kan sette inn trær i potter først, så få man heller plante i gaten etter hvert, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), etter å ha sett Boulevard Anspach i Brussel, som ble stengt for biltrafikk i fjor sommer.

Ifølge Marcussen skal boulevarden være ferdig oppgradert om et par år.

Marcussen har vært på studietur til Brussel for å se hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre når man skal lage bilfrie områder sammen med samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og representanter fra Levende Oslo.

Levende Oslo er et offenltig privat samarbeid bestående av bl.a. gårdeiere, næringslivet, handelsstanden og Oslo kommune. Mandatet til Levende Oslo er å skape en attraktiv og aktiv bykjerne. Bakgrunnen for studieturen var at byrådet ha sagt at de vil lage et sentrum fritt for private biler i Oslo.

Levende Oslo har vært på studietur til Brussel for å få ideer til hvordan de skal bygge bilfri by i Oslo. Her er byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen, som også er leder for Levende Oslo, på omvisning i en av gatene uten biler sammen med Carl Erik Krefting, styreleder i Byfolk og Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.
Oslos nye miljøbyråd: Elbilene skal også ut av sentrum

Delegasjonen snakket med en rekke aktører, deriblant representanter fra Brussel kommune, regionen, handelsstanden og restaurantbransjen. Brussel har nylig begynt å arbeide med å få til bilfrie områder.

Brussel er i gang med å lage bilfri by. Levende Oslo har vært på studietur for å lære mer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

– Boulevard Anspach skal gjøres om til park, med beplantning, men de arbeidene var de ikke i gang med ennå, selv om det hadde gått ett år siden de stengte gaten for biltrafikk. Planen var å gjøre ferdig i løpet av de neste to årene. Det er jo ganske raskt, men føles likevel lenge for dem som skal bruke området, sier Marcussen.

Byrådene er klare på en ting etter å ha sett gaten:

– Man må sette inn tiltak som gjør at folk vil være der umiddelbart etter at man stenger gaten. Man kan for eksempel sette inn trær i potter den første tiden, før man får plantet trær i gaten, sier Marcussen.

Hun mener det viktigste de lærte var at byens befolkning og aktører som handelsstanden, næringslivet og kulturaktører må involves fra planleggingsstadiet.

– Man må spørre de ulike aktørene hva området skal brukes til. Og så må man finne ut av hvordan man utformer gaterommet i forkant så folk har lyst til å bruke det, sier Marcussen, som også er leder for Levende Oslo.

Disse byene kan lære Oslo å bli bilfri

Forskere fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har studert bilfrie områder i 15 byer. Forskerne fant ingen områder hvor bilen ar helt fraværende. De plukket ut tre byer som de mente var interessante for Oslo. Den ene var Brussel.

Oslo Høyre har sagt klart ifra at de mener det må være noen gater for biler gjennom det bilfrie området i Oslo også.

Her er et forslag til bilfritt sentrum som også Oslo Høyre støtter

– Og hva tenker byrådet om å ha noen gater for biltrafikk innenfor det bilfrie området etter å ha vært i Brussel?

Denne gata ligger noen få kvartaler fra Grand Place i Brussel. Her har det vært gågate med liv og røre i mange år.

– Ikke et samferdselsprosjekt

– Vi må finne ut hva som er best for Oslo. Vi skal lage et bylivsprosjekt, ikke et samferdselsprosjekt. Det handler om å finne ut av hvordan vi kan utnytte plassen best mulig og fylle det med noe annet enn biler, sier Nguyen Berg.

– Det skal være møteplasser på parkeringsplassene. Kanskje blir det lekeplasser på det som nå er parkeringsplasser, sier Nguyen Berg.

Hun vil ikke si noe om hvorvidt byrådet vil ha noen gater med private biler inne i det bilfrie området som planlegges i Oslo. De vil heller ikke si om de vil gi private bilister tilgang til parkeringshus under det privatbilfrie området.

– Bilfritt byliv, som skal jobbe med løsningene, er godt i gang med å snakke med aktørene, men det er for tidlig å si noe om hvordan vi gjør det ennå, sier Nguyen Berg.

Oslo Handelsstand Forening (OHF) frykter omsetningstap og butikkdød om alle private biler kastes ut.

– Hvordan skal dere håndtere det?

– Det er viktig å ha gode indikatorer på hva som skjer med livet i de ulike gatene når man bestemmer seg for å stenge for biler. Så får vi måle om det blir mer eller mindre folk i de ulike gatene etter omleggingen, sier Marcussen.

OHF – Finn ut hva som skaper byliv først

OHF synes det er positivt med mindre bilfrie områder, men liker
dårlig byrådets planer om å gjøre området innenfor Ring 1 fritt for
privatbiler.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i direktør i OHF,
synes det var nyttig å reise med politisk ledelse.

– Men vi må finne en løsning som passer for Oslo, ikke kopiere løsninger fra andre byer. Vi fikk bekreftet at byer trenger handel og næringsliv hvis de skal være levende, interessant og tiltrekke seg mennesker, sier han.

– Boulevard Anspach, som ble stengt for biltrafikk i fjor sommer, er et godt eksempel på at når man fjerner trafikken uten å ha noe i stedet, så blir det goldt og trist, sier Henriksen.

– Vi lærte også hvor viktig det er å ha en aktiv næringspolitikk. Oslo kommune må hele tiden ha for øye hva handel, servering og tjenester i Oslo trenger for å skape byliv – også med mindre privatbilisme. Lønnsom handel er kritisk for bydriften, sier Henriksen.

Slik kan et bilfritt Oslo sentrum bli- Bygg flere boliger i KvadraturenNaboene kjemper for «Bobby»

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Sykkelpatruljen
  3. Klima
  4. Politikk
  5. Samferdsel