Byrådet vurderer å stenge skolene. Flere er bekymret.

Byrådet i Oslo vurderer å stenge skolene fra onsdag av. Barneombudet ber Oslo vurdere tiltak på bydelsnivå.

Vestli skole på Stovner måtte stenge tidligere i mars på grunn av utbrudd med mutert virusvariant på skolen. Nå vurderer byrådet om alle skolene i Oslo må stenge for å få kontroll på smitten.

Kommuneledelsen sitter i dag i møter for å diskutere nye tiltak i Oslo. Stenging av skoler og barnehager er et av tiltakene som kan bli aktuelle.

NRK meldte mandag morgen at skoler i Oslo trolig må stenges fra onsdag av. Ifølge Dagbladet diskuterer byrådet om alle skoler skal stenges, eller om det kun skal gjelde i bydelene med høyest smittetrykk.

Smittetrykket er særlig høyt i områdene Ammerud, Grorud og Romsås nord i Oslo.

Bakgrunnen for en eventuell nedstenging er de økende smittetallene i hovedstaden, spesielt blant unge. Det siste døgnet er det regisrert 275 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 87 flere enn samme dag for en uke siden.

Ifølge byrådslederen er nå 90 prosent av de bekreftede smittetilfellene den britiske virusmutasjonen, som sies å være mer smittsom enn tidligere varianter.

En beslutning kan komme i løpet av dagen, men det er enda ikke bekreftet.

– De negative konsekvensene for barna er større nå enn tidligere

Dersom Oslo kommune nå velger å stenge skolene og gå over til heldigital opplæring, betyr det at de anser de smittefaglige konsekvensene som større enn de negative konsekvensene det gir for barna å ikke få opplæringen på skolen. Dette handler om prinsippet om forholdsmessighet, som er en viktig del av smittevernloven.

Barneombud Inga Bejer Engh er tydelig på at avveiningen Oslo kommune nå skal gjøre må være svært grundig.

– Vektskålen med de negative konsekvensene for barna er så mye større nå enn det den var i mars, sier hun til Aftenposten.

Hun forteller at de negative konsekvensene nå har bygget seg opp gjennom året, og at det derfor nå skal mer til enn i mars i fjor for å si at inngrep i elevens opplæring er nødvendig.

– Vi vet at begrensninger til skoletilbudet har ført til store, negative konsekvenser for barns læringsutbytte, sosiale utvikling og psykiske helse. Det er også meldt om økt vold i hjemmet, sier barneombudet.

Barneombud Inga Bejer Engh ber kommunen være varsom i sin vurdering av å stenge skoler i Oslo.

Hun henviser videre til barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) nye statusrapport. Den viser blant annet en økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk uhelse hos barn og unge, og mindre faglig oppfølging av elever som følge av smitteverntiltak rettet mot barn og unge. Den indikerer også at flere barn og unge er blitt utsatt for vold, overgrep og negativ sosial kontroll under pandemien.

Hun mener byrådet bør vurdere tiltak på bydelsnivå, slik at en eventuell nedstenging kun skjer der smitten er høyest.

– I så fall er det viktig at man får inn andre tiltak som kan kompensere for de negative konsekvensene ved å stenge skolene, sier hun.

Advarer mot skolestenging

Redd Barna mener Oslo kommune må gjøre absolutt alt i sin makt for å holde skolene i hovedstaden åpne, tross sterkt økende smitte blant barn og unge.

– Nå må vi ikke gjenta feilene som ble gjort med full nedstenging i fjor vår. Da så vi at en av seks barn og unge ble utsatt for en form for vold eller overgrep i perioden de var isolerte hjemme, sier leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram til NTB.

Hun mener Oslo må tilrettelegge for godt smittevern i skoler og barnehager, og få ressurser til å gjøre dette.

Redd Barna peker på at helsedirektør Bjørn Guldvog nylig uttalte i Aftenposten at skolestengningene våren 2020 førte til store omkostninger for barn og unge.

– Nå må vi holde hodet kaldt. Å stenge skoler og barnehager er et svært inngripende tiltak med enorme negative konsekvenser for barn og unges liv, sier Sydgård.

Knut Erik Brændvang, rektor ved Marienlyst skole i Oslo, er bekymret for skolenedstengning.

Rektor: – Uforutsigbarheten tærer på lærerne og barna

Blant rektorer på Oslo-skolene er meningene delte.

Knut Erik Brændvang er rektor ved Marienlyst skole i Oslo. Han syntes det er ergerlig om skolene igjen må stenges, spesielt overfor de sårbare barna.

– Alle barn er for så vidt såbare, men for dem man særlig omtaler som «sårbare» er forutsigbarhet et nøkkelord. Det er helt fraværende nå, sier han til Aftenposten.

For noen barn kan brudd i rutiner være spesielt inngripende. Rektoren forteller at han forstår bekymringen hos barn og foreldre som plutselig må snu hverdagen på hodet.

Skolene i Oslo har også en stor jobb framfor seg dersom skolene stenges. Om byrådet beslutter å stenge skolene fra onsdag, har lærerne nøyaktig en dag på å legge om hele undervisningsopplegget.

– Lærerne kommer til meg og sier at de mer enn gjerne «står i frontlinja», men det er uforutsigbarheten som tærer på, sier han.

De får ikke nødvendigvis beskjed om nye tiltak før alle andre gjør det.

– Det er ofte gjennom pressen jeg får informasjon om nye koronatiltak, sier rektoren.

Han har likevel forståelse for at det er en vanskelig avgjørelse for politikerne å ta, men han håper at en eventuell nedstengning kan tilpasses de sårbare og yngste elevene.

Ønsker nedstenging

Rektor Rachid Sealiti ved den koronastengte Bjøråsen skole i Oslo mener derimot det vil være klokt å stenge skolene en periode for å få oversikt over smittesituasjonen.

– Det har vært veldig krevende å ha elevene på skolen. De føler seg utrygge, sier rektor Rachid Sealiti ved Bjøråsen skole til NRK.

I uke 10 ble over 5.000 elever i Osloskolen satt i karantene. Bjøråsen skole på Romsås måtte stenge etter å ha registrert smitte på sju av ti trinn. Sealiti forteller at situasjonen på skolene i bydel Grorud er uoversiktlig.

– Jeg har kontakt med rektorene i Grorud og de føler på det samme, og er i samme situasjon som oss. Jeg tror nok at de ønsker nedstenging av skoler for å bedre oversikt og kontroll.

Denne artikkelen ble endret etter publisering den 15.03.21. Det presiseres at barneombudet ber byrådet vurdere å stenge skoler kun i bydeler med høyest smittetrykk.