Oslo Høyre hyrer inn organisasjonsutvikler for å bedre dårlig arbeidsmiljø

Under ett år før valget er det på nytt uro i Oslo Høyre. Denne gangen i sekretariatet på Høyres hus.

Leder i Oslo Høyre Morten Steenstrup og nestleder, Merete Agerbak-Jensen har behandlet et varsel fra fire ansatte i Oslo Høyre sekretariat. Siden har varslerne klaget behandlingen inn til arbeidsutvalget.

En betent arbeidsmiljøkonflikt har de siste månedene utspilt seg i sekretariatet i Oslo Høyre. Fire ansatte varslet i høst om det de mener er kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen og et uforsvarlig arbeidsmiljø. En femte ansatt har levert en selvstendig bekymringsmelding. Vedkommende stiller seg bak deler av varslet.

Ingen har ønsket å uttale seg åpent om saken, men Aftenposten har fått disse opplysningene bekreftet etter samtaler med kilder som har kjennskap til konflikten.

Les hele saken med abonnement