Oslo

Skal hjelpe innvandrerbarn frem på skolen

En del barn med minoritetsbakgrunn møter opp på skolen uten å ha spist frokost, uten å være forberedt til timene og uten å ha gjort lekser. Nå skal de få hjelp.

  • Forf>paal Audestad (foto)
  • <forf>wasim K. Riaz <

— Mange barn med innvandrerbakgrunn får dårlig oppfølging hjemme. Ikke fordi foreldrene ønsker at barna skal gjøre det dårlig på skolen, men fordi mange foreldre ikke kjenner det norske skoleverket, sier Fahim Naeem, leder i Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG).To av medlemmene i gruppen er lærere på skoler med mange innvandrerelever. De har blant annet registrert at:* Foreldrene ikke involverer seg i barnas skolegang i like stor grad som foreldrene til etnisk norske barn.* Foreldrene kommer til konferansetimene, men er ofte fraværende på foreldremøtene.* Mange barn har med seg usunne matpakker, for eksempel pizza. Frukt og grønt er fraværende.* Barna er ofte ukonsentrert i timene. De er ikke forberedt og har ikke gjort lekser.* Enkelte har ikke spist frokost.- Det er viktig for oss å understreke at de fleste passer på at barna gjør det bra på skolen, men vi er nødt til å hjelpe dem som sliter. Vi har for eksempel lagt merke til at mange barn som er født og oppvokst i Norge, har store språkproblemer. Derfor er vi nødt til å gjøre noe med det, sier Naeem.

Får støtte.

Gruppen hans har fått penger fra Oslo kommune for å jobbe med dette, og har allerede innledet et samarbeid med Prinsdal skole. I går hadde Fahim møte med rektor på Kampen skole. I tillegg skal de ha møte med Hallagerbakken skole. Etter hvert skal prosjektet utvides til andre skoler med stor innvandrerandel.- Skolene skal sette oss i kontakt med familier som sliter mest. Vi skal ha møter med dem en gang i uken, og følge opp barna, sier Naeem.- Det er viktig at alle lærer seg norsk raskest mulig, men vi ønsker ikke at de skal glemme sitt språk og sin kultur. Derfor vil vi gå forsiktig frem, supplerer Reidun Berger, styremedlem i IHSG.

Stormøte i kveld.

John Thorsen, inspektør ved Prinsdal skole, er positiv til at IHSG vil hjelpe barn som sliter.- Det er viktig at man kjenner foreldrenes språk og kultur for å nå frem til familier med minoritetsbakgrunn. Vi tror at dette vil styrke kontakten mellom skolen og familiene, sier Thorsen, som har nærmere 40 prosent elever med minoritetsbakgrunn.Han har også registrert at mange innvandrerforeldre ikke er like flinke som etnisk norske til å stille opp på skolearrangementer.- Det er viktig at barna blir fulgt opp av foreldrene. Vi har for eksempel registrert at en del barn er dårlig kledd om vinteren, sier Thorsen.Også May Britt Smith, inspektør på Hallagerbakken skole på Holmlia, ønsker større nærvær av minoritetsforeldre på skolen.- Jeg vil ikke si at de er fraværende, men vi ønsker at de skal være mer til stede, sier Smith. Noe av dette blir tatt opp i kveldens storforeldremøte på Holmlia skole. Der vil foreldre fra Lusetjern, Hallagerbakken, Rosenholm og Holmlia skole diskutere "Hvordan er det å være foreldre på en flerkulturell skole?".

Reidun Berger og Fahim Naeem skal sammen med de andre medlemmene i Internasjonal helse- og sosialgruppe gi innvandrerbarn et puff.