Under tusen barn i foreldrenes hjemland

Flere tusen innvandrerbarn er bosatt i foreldrenes hjemland, har Human Rights Service anslått. Statistikk viser at 827 Oslo-barn med pakistansk, tyrkisk og marokkansk bakgrunn er sendt til foreldrenes hjemland.

  • Forf>
  • <forf>wasim K. Riaz <

Tallene, som ble innhentet i januar, omfatter tre innvandrergrupper med lengst botid i Norge. Tallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) er kommet frem til, er basert på informasjon fra Folkeregisteret og andre offentlige etater.Til sammenligning bor 341 etnisk norske barn i Spania. Tar man også med norske barn som har far eller mor med innvandrerbakgrunn, bor 534 norske barn i Spania. — Vi hadde faktisk regnet med et høyere tall fordi flere aktører, deriblant Human Rights Service (HRS), hevder at det bor flere tusen norsk-pakistanske barn i Pakistan. Dette stemmer ikke. Våre tall viser at det er langt færre, sier Minja Tea Dzamarija, rådgiver i SSB.Hun påpeker at de reelle tallene kan være litt høyere fordi det er umulig å fange opp alle.

Kvalitetssikret tallene

Human Rights Service hevdet tidligere i år i sin rapport at antall "norske" barn i utlandet ligger på minst 5000. - Rapporten fra HRS kom med et anslag som virket relativt høyt, derfor ville vi kvalitetssikre tallene. Vi er glad for at vi har fått håndfaste tall, sier Cathrin Bretzeg (h), statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. Bretzeg mener at det uansett er viktig å påse at barna får den undervisningen de har krav på.- Det er flere årsaker til at enkelte foreldre ønsker at barna skal bo i hjemlandet en periode. Det kan være undervisning i morsmålet eller sykdom i familien. Derfor er det viktig for oss å påse at de unge får god undervisning på skolene der, understreker Bretzeg.Sammen med statssekretærer fra fire andre departementer var hun selv i Pakistan i høst og skal vurdere tiltak for å sikre barna god nok undervisning i utlandet.

- Kun estimat

Rita Karlsen, daglig leder i HRS, sier at tallene organisasjonen la frem i sommer over hvor mange innvandrerbarn som bodde i foreldrenes hjemland, kun var et estimat - Det er tilknyttet en del usikkerheter rundt slike tall, sier Karlsen.Hun synes likevel at tallene fra SSB virker lave, og mener det er grunn til å tro at flere "norske" barn bor i foreldrenes hjemland.- Jeg mener at 598 barn i Pakistan høres lavt ut. Men uansett hvor lavt tallet er, er det viktig er å kjenne til forholdene barna lever under i foreldrenes hjemland. Blant annet med tanke på skolegangen, understreker Karlsen.