Oslo

Oslo fengsel blir på Grønland i minst 8–10 år til

Halve fengselet er allerede fraflyttet. Men de som trodde at noe raskt ville skje med det enorme fengselsområdet midt i Oslo, har grunn til å være skuffet.

Oslo fengsel vil bli liggende her, på Grønland i Oslo, i minst 8–10 år til. Det kommer frem i et møtereferat fra i sommer, hvor en rekke fagpersoner både i Oslo kommune og staten deltok.
  • Maria T. Pettrém
    Journalist

Oslo fengsel på jakt etter et nytt hjem. Justisdepartementet og Statsbygg har i flere år vært på leting etter en ny fengselstomt i Oslo-området.

I dag ligger fengselet på Grønland, vegg i vegg med politihuset. Den eldste delen (Botsen) ble stengt i 2017 og har et stort vedlikeholdsbehov. Også delen som er i drift, har stor slitasje.

Planen er derfor å flytte høysikkerhetsfengselet ut av Oslo. Dermed kan tomten på Grønland på sikt brukes til noe annet.

Men det vil ta mye lengre tid enn tidligere kjent før fengselet blir lagt ned og området åpnet for byutvikling. Det fremgår av korrespondanse mellom Statsbygg og Oslo kommune.

«Dette er en prosess som vil ta minst 8–10 år», skriver Statsbygg i et brev sendt forrige måned.

Les også

Hvor havner Oslo fengsel? Statsbygg har 53 nye tomter på blokken.

Botsfengselet kan likevel bli tatt i bruk igjen

Det har vært mye frem og tilbake om hvor Oslo fengsel skal flyttes. Bredtvet i Groruddalen var lenge ansett som mest aktuelt, men forslaget møtte store protester lokalt.

Oppussing av dagens fengsel på Grønland har også ligget på bordet.

I februar 2021 begynte Statsbygg å se på en delt løsning, hvor Botsen på Grønland skulle gjenåpnes som fengsel. Men i mai, et par måneder senere, parkerte daværende regjering dette.

– Regjeringen vil nå finne et nytt alternativ utenfor Oslo, slik at vi kan hjelpe Oslo med å frigjøre området på Grønland til byutvikling, sa daværende justisminister Monica Mæland til Aftenposten i mai.

I et møtereferat fra 18. juni i år fremgår det at Statsbygg ikke helt har parkert tanken om å fortsatt huse fanger der.

Dette er forklaringen

Selve institusjonen Oslo fengsel skal flyttes fra Oslo sentrum, slik regjeringen slo fast. Men Botsen-bygningen kan likevel bli tatt i bruk igjen som fengsel.

I Oslo kommunes referat fra møtet, hvor en rekke aktører i staten og kommunen deltok, heter det at Statsbygg «ser for seg mulighet for å benytte denne delen for varetektsfengsel ved behov, fordi det kan være langt mellom fengsel og politikammer/rettssal».

Enkelt forklart kan det bli en dominoeffekt. Hvis Oslo fengsel ender med å flytte for langt ut av byen, vil det utløse behov for varetektskapasitet sentralt i Oslo.

Om det faktisk blir behov for dette, gjenstår å se. Det avhenger av hvor fengselet til slutt havner. Statsbygg har brukt sommeren og høsten på tomtesøk.

De har nå 53 nye alternativer på blokken.

Kritiserer egen sikkerhet

Enn så lenge er fengselet i normal drift. Men: I Statsbyggs referat fra det samme møtet, felles det en brutal dom over sikkerhetsnivået:

«Dagens sikkerhetssituasjon er ikke tilfredsstillende».

Blant sikkerhetsutfordringene som nevnes, er risiko for rømming, innkast, innsyn og støy. Oslo fengsel er et høysikkerhetsfengsel i kategori 1 – det høyeste nivået av sikkerhet. Det betyr at de innsatte er dømt for alvorlig kriminalitet.

Tidligere har det vært foreslått å sette opp et nytt, ytre gjerde 4–6 meter utenfor fengselsmuren. Det har også vært foreslått å øke belysningen og kameraovervåkingen av området.

Oslo kommune skal de neste årene bruke et tresifret antall millioner på å bygge ferdig Klosterenga skulpturpark ved fengselet og gjenåpne Hovinbekken.

I referatet uttrykkes det bekymring for at dette vil forverre sikkerhetssituasjonen fordi det vil trekke flere folk til parken.

Dermed kan det bli behov for enda strengere sikkerhetstiltak så lenge fengselet ligger på Grønland, påpeker Statsbygg i referatet.

Les også

Full strid om nye Oslo fengsel. Disse tomtene har vært vurdert.

«Det er ennå ikke tatt stilling til valg av tomt»

Aftenposten har bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om en kommentar. Vi har blant annet spurt hvorfor det vil ta så lang tid før fengselet kan fraflyttes, og hva som vil gjøres med sikkerhetsutfordringene.

I en e-post fra kommunikasjonsavdelingen skriver Justisdepartementet:

«Når det gjelder ferdigstillelse av et nytt fengsel til erstatning for Oslo fengsel, vil dette i stor grad være avhengig av tomt og tidsløpet for reguleringsprosessen.»

Siste nytt fra tomtejakten er at Statsbygg nå har sendt listen med nye tomteforslag til departementet. Statsbygg regner med å komme med en anbefaling før jul, som departementet vil ta stilling til i løpet av våren.

«Det er ennå ikke tatt stilling til valg av tomt og vi har derfor heller ikke besluttet tidsplan for gjennomføring av prosjektet herunder ferdigstillelse og innflytting.» skriver departementet.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo-byutvikling
  3. Indre by
  4. Justisdepartementet
  5. Kriminalomsorgen
  6. Oslo kommune
  7. Oslo