Oslo

Alt du lurer på om dieselforbudet i Oslo

13 ting alle som bor i Oslo og eier en dieselbil - eller har vurdert å kjøpe en - bør vite om det nye forbudet.

Tre-fire dager i januar var luftkvaliteten så dårlig at blant annet barn med astma bør redusere utendørsaktivitet og holde seg unna de mest forurensede områdene. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Denne artikkelen ble skrevet da Oslo kommune vedtok at de kunne innføre dieselforbud i fjor.

Torsdag vedtar byrådet i Oslo det nye dieselforbudet.

Les også:

Les også

Oslo åpner for dieselforbud fra i morgen

Hvem har unntak, hvilke veier kan du kjøre på og hva skjer om du blir tatt?

Her er 12 spørsmål og svar som forhåpentligvis gjør deg litt klokere:

1. Når kommer dieselforbudet?

Byrådet i Oslo vedtar torsdag at det blir dieselforbud på dager med høy luftforurensing.

Hvilken dag dette inntrer for første gang avhenger av været fremover.

2. Hva avgjør hvilke dager forbudet innføres?

Når det varsles at luften vil være dårlig sammenhengende i minst to dager vil det bli innføre dieselforbud.

Helt konkret er spørsmålet om mengden nitrogenoksid (NO2) i luften overstiger en bestemt grense i større deler av Oslo.

Dager med kaldt og klart vært er luftforurensningen høyest.

Bør du la være å trene og holde ungene innendørs når lufta er dårlig? Her får du noen svar:

Les også

Barn i lave barnevogner eller sykkeltralle spesielt utsatt

3. Hvor mange dager i året vil dieselkjøring være forbudt?

Dette avhenger helt av værforholdene. Det kan gå flere år på rad uten en eneste dag med forbud, men det kan også være noen år det blir flere perioder med dieselnekt.

Etter år 2000 har episoder med spesielt høy luftforurensning, av en varighet som ville gjort det aktuelt å innføre tiltak, oppstått i årene 2003, 2006, 2009, 2010 og 2011, skriver byrådet i sitt høringsforslag. Episodene har vart i ca. 5-10 dager.

Også tre-fire dager i januar 2016 har luften vært så dårlig at det ville vært aktuelt med forbud om dette var vedtatt.

4. Hvorfor forbyr man bare dieselbiler og ikke bensinbiler?

Dieselkjøretøy har høyere utslipp av nitrogendioksid (NO2) sammenlignet med bensinbiler.

De siste årene er antall kjøretøy som benytter diesel som drivstoff økt, og dette er en av hovedårsakene til at konsentrasjonene av NO2 i osloluften ikke har blitt redusert.

Det har lenge vært knute på tråden mellom den rødgrønne «byregjeringen» og den blåblå regjeringen om luftproblemene i Oslo:

Les også

Her krangler de på gangen om hvem som må fikse byluften

5. Gjelder dieselforbudet på alle veier i Oslo?

Nei, det gjelder bare på veier kommunen eier selv.

Statlig eide veier (Ring 1, Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien) er ikke omfattet.

Gjennomgangstrafikken, som går på statlig vei, blir altså ikke berørt.

6. Kan det bli dieselforbud også på statlige veier på sikt?

Det rødgrønne byrådet i Oslo håper det.

Dette avhenger av Statens vegvesen.

Her er forklaringen på hvorfor det ikke blir dieselforbud på alle veier innenfor kommunens grenser:

Les også

Dette kan kommunen gjøre og ikke gjøre for bedre byluft

7. Hva er poenget med dieselforbudet?

Hensikten er å redusere forurensningen og dermed helsebelastningen som befolkningen utsettes for i perioder med høy luftforurensning.

Når forurensningsnivået er høyt er helserådet at barn med astma eller bronkitt og voksne med alvorlige hjertekar— eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

8. Hvem har unntak fra dieselforbudet?

 • Kjøring til og fra ferge- og flyreiser.
 • Pasienttransport og annen kjøring knyttet til liv og helse.
 • Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person.
 • Utrykningskjøretøy og kjøretøy som brukes i offentlig tjeneste.
 • Kjøretøy over 7,5 tonn med Euro VI-teknologi.
 • Kjøretøy som brukes til næringsvirksomhet med dokumentert kjørebehov den aktuelle dagen.
 • Kollektivtrafikk.

9. Hva med personbiler med den nyeste Euro VI-teknologien?

Disse får ikke unntak.

Dette var foreslått i en tidligere runde, men byrådet har konkludert med at det ikke er stor nok forskjell mellom utslippene på nye og gamle biler til å gi noen unntak.

10. Hva skjer hvis jeg likevel kjører dieselbil på en dag med forbud og blir tatt?

Du risikerer en bot på 1500 kroner. Politiet og Statens vegvesen har ansvaret for å håndheve loven.

Les også:

Les også

Ap vil premiere kompiskjøring i Oslo

11. Hvordan vet jeg om det er innført dieselforbud?

Det blir annonsert i mediene, på kommunens nettsider og på tavlene langs hovedveien.

12. Gjør byrådet mer enn å innføre forbud mot diesel?

Byrådet åpner for å innføre datokjøring. Dette går ut på at biler med registreringsnummer som slutter på oddetall får kjøre den ene dagen, mens biler med registreringsnummer som slutter på partall får lov til å kjøre den neste dagen.

Det blir også forbudt å parkere på kommunens 1200 parkeringsplasser i sentrumskjernen på dager med høy luftforurensning.

I tillegg kommer permanente tiltak som lavutslippssoner, rushtidsavgift med mer.

13. Hva med ladbare hybrider som kan kjøre både på diesel og strøm?

Disse er ikke unntatt fra kjøreforbudet.

 • Interessert i politikk? Her er ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les også

 1. Øybåtene blir renere

 2. Aftenposten mener: Luftkvaliteten bedres ikke uten pisk

 3. Datokjøring i Bergen i dag

Les mer om

 1. Oslo
 2. Luftforurensning
 3. Bil