Ingen EU-støtte til CO2-fangst på Klemetsrud

Fortum Oslo Varme søkte om nær 2 milliarder kroner i støtte til fangst og lagring av CO₂ på Klemetsrud. Det får de nei til.

Fortum Oslo Varme vil fange og lagre CO2 på deres forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Det har de søkt 2 milliarder EU-midler til. Tirsdag kom avslaget.

Nå spøker det for Oslos klimamål.

Fortum Oslo Varme vil fange CO₂ på deres forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo og lagre det i Nordsjøen. Det har de søkt 1,8 milliarder EU-kroner til.

Tirsdag kom avslaget fra EUs innovasjonsfond. Det overrasket Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for prosjektet.

– Vi kan ikke gå i gang og bygge uten EU-penger. Vi må nå sette oss ned og vurdere hvordan vi tar dette videre, sier hun.

Klimamålene kan ryke

Avslaget er et stort nederlag for Fortum og Oslo.

Med EU-penger kunne Fortum Oslo Varme nå gått i gang med å bygge anlegget til 7 milliarder kroner. Med EU-støtte ville staten og eierne etter alt å dømme ha sørget for resten av finansieringen. Men nå er alt i det blå.

Prosjektet har stor betydning for Oslos klimamål. På Klemetsrud brennes det avfall som omdannes til strøm, fjernvarme og varmtvann. Anlegget står for 15 prosent av byens CO₂-utslipp.

Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap i Oslo. Hun er skuffet over EUs avslag.

– Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, sier hun.

Uten EUs penger mangler Fortum Oslo Varmes anlegg 3,2 milliarder kroner i finansiering. Se tabellen under.

– Overrasket

Tidligere har Bjerkås sagt at et eventuelt EU-nei vil være et gedigent tilbakeslag. Med EU-støtte skulle anlegget stå ferdig i 2025. Det er nå umulig.

Fortum kan søke på nytt innen mars 2022. Det har de ikke bestemt seg for om de vil gjøre. Den søknaden vil eventuelt behandles først sommeren 2022.

Uten EU-støtte ser de umiddelbart ingen andre muligheter enn at eierne og staten betaler hele kostnaden på 7 milliarder kroner, ifølge Bjerkås.

Varsler kamp om statlig støtte

Marte Mjøs Persen (Ap) er olje- og energiminister. Også hun er skuffet over avslaget.

– Vi vil nå fortsette arbeidet med å få finansiering. Vi vil diskutere den videre prosessen med Fortum Oslo Varme, sier hun.

Persen vil nå ikke svare på om hun tror det er mulig å finne en løsning uten EU-penger nå eller ved neste tildeling.

SVs Lars Haltbrekken mener staten bør ta regningen når EU ikke støtter prosjektet.

– Vi jobber for at dette prosjektet skal gjennomføres og lykkes, sier han.

Der møter han motbør. Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen er krystallklar.

– Regjeringen bør umiddelbart legge vekk planene om å bruke milliarder av skattebetalernes kroner på CO₂-fangst på Klemetsrud, sier han.

Han peker blant annet på at risikoen er for høy og at det ikke er noen garanti for at teknologien lykkes.

EU støttet fire lignende prosjekter

Klemetsrud konkurrerte mot 65 andre prosjekter. De ba alene om 18 prosent av potten på 10 milliarder kroner.

Karbonfangst og -lagring forkortes til CCS (carbon capture and storage).

Fire andre utenlandske CCS-anlegg fikk støtte. Tre av dem planlegger å lagre gassen i Nordsjøen. Det er godt nytt for Norge.

Godt for Norge, dårlig for Oslo

Her kommer resten av Norges CCS-planer, gigantsatsingen Langskip, inn.

Som en del av satsingen skal CO₂ fraktes og lagres 2600 meter under havbunnen. Denne delen har fått navnet Northern Lights. Equinor, Total og Shell står bak.

– Dette er en gledelig utvikling, sier Kim Bye Bruun, kommunikasjonsdirektør i Northern Lights.

Nå jobber de med å få på plass den første kommersielle avtalen til neste år. Tirsdagens EU-tildelinger gjør dem enda mer trygge på å lykkes, sier Bruun.

– Dagens avgjørelse fra EU var i sum godt nytt for Norge, men dårlig nytt for Oslo?

– Ja, det kan man si. Men vi håper på at Fortum Oslo Varme likevel klarer å realisere sitt prosjekt. De har et solid prosjekt som fortjener å bli realisert.