Oslo

Vintersyklistene kommer ikke unna salt

I år har Oslo kommune som målsetting å gi vintersyklistene 70 kilometer svart asfalt.

Tommek Rønning hos Oslo Sportslager jobber for å få klart sykler til vintersesonger. Foto: Rolf Øhman

  • Heidi Anne Johnsen

Alle de store hovedinnfartsveiene for sykkel inn mot Oslo fra nabokommunene i øst, nord og vest driftes av Statens vegvesen, og saltes. – Vi kommer ikke utenom salting på de prioriterte sykkelfeltene, sier Rune Gjøs. Foto: Rolf Øhman

Slik skal syklistene sikres fremgang, gjennom hele vinteren:

  • Priorierte sykkelveier skal brøytes når det har falt to centimeter snø. De brøytes etter «bar vei-prinsippet» og skal være snø og isfrie.
  • Alle prioriterte sykkelveier skal være ferdig brøytet senest 5 timer etter at brøytekriteriene er nådd.
  • De resterende veiene brøytes etter det har falt fem cm snø. Disse veiene skal tilstrebes å holdes åpne og tilgjengelige hele året, men det kan skje at det har en lavere kvalitet og tilgjengelighet.

Å legge til rette for vintersykling har sin pris. I Oslo-budsjettet er det lagt opp til ekstramidler til snørydding på 20 millioner for 2016. For 2017 blir summen 23 millioner.

– Bruk gammel sykkel om vinteren

Oslos sykkelreparatører har på ingen måte avsluttet sesongen, og har flere tips til dem som vurderer å bli vintersyklister:

– Mange av dem som holder hjulene i gang vinteren igjennom har en egen sykkel for vinteren, og det er lurt. Bruk den gamle sykkelen til vinterbruk når du kjøper deg en ny, råder Terje Andre Gudmundsen, sykkelreparatør i Oslo Sportslager.

Han har hendene fulle i disse dager, for salt, salt og mer salt setter tydelige spor på syklene.

– Nå får vi inn vintersyklene, de som har stått og rustet i hele sommer, sier Gudmundsen.

– Saltet er en stor belastning for sykkelen. Spesielt når det får stå på sykkelen lenge.

– Få bort saltet

Det er ekstra viktig å fjerne saltet og møkk fra giret, for det kan være vanskelig å få gjort det midt i Vinter-Oslo.

Men vær kreativ. Om du ikke kan vaske sykkelen på jobben, drop-in på bensinstasjoner eller inne i borettslaget, så holder det godt å ha en bøtte vann for å få bort det meste av saltet.

– Alt hjelper. Det verste er ikke å gjøre noe, sier sykkelreparatøren.

Svart asfalt bidro til flere vintersyklister i fjor

I november 2015 ble satsingen på drift og vedlikehold av sykkelveinettet trappet kraftig opp. Da tok Oslo kommune i bruk nye driftsrutiner, som betydde at en prioritert del av sykkelveinettet på 53 km be feiet ukentlig og holdt åpent gjennom hele vinteren.

Det førte til at mange flere valgte å bruke sykkelen vinteren igjennom.

Resultatene fra kommunens tellepunkter viser 38 prosent høyere sykkeltrafikk i vintermånedene desember til februar 2015/16, sammenlignet med året før.

Til sammenligning var veksten gjennom våren og sommeren 2016 på 15 prosent.

Rune Gjøs, leder for Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Foto: Espedal, Jan Tomas

Fornyer vinterløfte til helårssyklistene

Også i vinter lover Rune Gjøs, leder for Sykkelprosjektet, svart asfalt på de prioriterte veistrekningene, som nå er utvidet til 70 km som følge av økte bevilgninger i budsjettet.

– Målet er at du i Oslo skal kunne sykle vinteren igjennom som om det ikke var snø, sier Gjøs.

Når snøen falles skal den tas bort. Og sykkelveiene skal feies ukentlig for løv og grus når det ikke er snø og minusgrader.

Kommer ikke utenom salting

Kommunens separate gang- og sykkelveier i Oslo brøytes, men saltes normalt sett ikke. Men et hovedgrep for å vinterdrifte sykkelveiene i hovedstaden er å salte sykkelfeltene langs hovedveiene.

– Tidligere har disse blitt brukt til snøopplag når veiene ble brøytet. Nå skal de holdes åpne hele tiden. Her skal det ikke være snø eller is, sier Gjøs.

– Hvis ikke disse blir saltet, så vil de bli liggende med snø og slaps mens kjørebanen er svart asfalt.

Oslo kommune har en uttalt målsetting om å redusere saltbruken og heller finne andre tiltak. Man kan for eksempel kjøre bort snøen.

– Men det har en kostnadsside, understreker Gjøs.

– Sammenligner vi med andre byer som København og Stockholm, så salter også de sykkelveiene.

Foto: Torgeir Strandberg

Les mer om

  1. Sykkel