Har fått 21.000 klager på søppeltømmingen – kommunen har gitt mulkt for 100 utømte kasser

Mens tusenvis av søppelkasser og – containere i Oslo er blitt stående utømt i dager og uker, har Renovasjonsetaten (REN) gitt mulkt for manglende tømming av drøyt hundre kasser.

Mange har stått på fra tidlig morgen til sen kveld, men søppeltømmingen i Oslo har ikke akkurat gått på skinner i høst. Likevel er Renovasjonsetaten forsiktig med å gi dagsmulkter.

2. 3. og 4. november var REN ute på kontroll. Den sjekket om klager på manglende avfallshenting som var levert inn 1., 2. og 3. november var effektuert. Ifølge kontrakten REN har med Veireno, skal klager som kommer inn før klokken 12 effektueres samme dag, mens klager som kommer etter klokken 12 skal være effektuert klokken 12 dagen etter.

21.462 klager

Kontrakten åpner også for at det kan ilegges dagsmulkt på «kroner 1000 pr. virkedag fristen oversittes pr. oppsamlingsenhet mindre enn eller lik 1200 liter, og kr 6000 pr. virkedag fristen oversittes pr. oppsamlingsenhet større enn 1200 liter.»

Kontrollen viste at 46 beholdere som skulle vært tømt 1. november ikke var tømt to dager senere, mens 26 som skulle vært tømt 2. november ikke var tømt. Tall for den tredje dagen har ikke Aftenposten, men REN skriver i en pressemelding at den har delt ut totalt 115.00 kroner i dagsmulkter.

Men dette er bare en dråpe i havet i forhold til hva REN kunne ha delt ut hvis etaten strengt og bokstavtro hadde fulgt kontrakten og delt ut dagsmulktene den gir grunnlag for – kasser og containere har mange steder stått utømt i både dager og uker. 28. november hadde REN totalt, det inkluderer restavfall, næringsavfall og papiravfall, registrert 21.462 klager. Hvis alle de hadde én beholder, ville det alene gitt grunnlaget for 21,5 millioner kroner i bot for hver dag kassene ble stående over fristen.

Sto ikke på listen - ble ikke tømt

Slik ser det ut i søppelrommet til Industrigaten 60, og slik har det sett ut lenge.

Harald Rolfsen er styreleder i sameiet Industrigaten 60. Der gikk alt lenge veldig bra.

– Ja, vi hadde ingen problemer, avfallet ble hentet som vanlig. Men så stoppet det opp. Papiret er ikke blitt hentet på seks, syv, åtte uker, sier Rolfsen.

Han trodde problemet var løst da en av kommunens egne biler som var ute og hentet papiravfall, dukket opp i gaten.

– Men han kunne ikke tatt med vårt papir, vi sto ikke på listen. Men han skulle sette oss på listen. Siden har det ikke skjedd noe, sier Rolfsen som har sendt flere klager. Det er enkelt.

– Ja, men det hjelper ikke, det skjer ikke noe, sier Rolfsen, som stoisk regner med at det er sånn det går når man velger det laveste anbudet.

– Mulkt er ikke et mål, men et middel

– Hvorfor har ikke etaten straffet Veireno hardere, og gitt mange flere dagsbøter?

– Det er ikke noe mål for oss å gi mulkt, det er et middel for å komme i normal drift i henhold til kontrakten. Det vi er opptatt av, er at driften skal gå. Derfor er vi mye mer opptatt av at det settes inn flere biler og flere mannskaper enn av å gi mulkt. I kontrakten står det at v i kan kreve dagmulkt. Vi gjør løpende vurderinger av hvor hensiktsmessig det er å kreve dagmulkt vurdert opp mot andre sanksjonsmuligheter i kontrakten, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i REN.

Og etaten har altså kommet til at det stort sett ikke er særlig hensiktsmessig.

Dyrt å rette feil

I forhold til hva kontrakten åpner for, har Veireno sluppet veldig billig når det gjelder mulkt. Men likevel svir det når de ikke klarer å gjøre jobben som avtalt i kontrakten:

«Renovasjonsetaten har bare i oktober pålagt Veireno AS rettinger av avvik for cirka 5 millioner kroner. Kostnadene er forbundet med ekstra mannskap, biler, helgekjøring, ekstra skift på papirinnsamling mm», skriver REN i en pressemelding.

Administrerende direktør Jonny Enger i VT Gruppen, som eier Veireno, sier de har budsjettert med oppstartsutgifter.

Han vil ikke si hvor store disse utgiftene har vært, men bekrefter at de har vært større enn budsjettert:

– Litt mer er det blitt, men det er fullt håndterbart, sier han.