Steffen Handal: «Jeg skjønner godt at lærerne blir utrolig provosert»

Etter ti år som tillitsvalgt, savner 46-åringen fra Bærum klasserommet mer og mer. Men så vil han også sitte ved beslutningstagernes bord. Derfor har han sagt ja til å lede Utdanningsforbundet.

taaf6ba3_doc6noduf7nzrqwpcsi19g-qQMejkBRjX.jpg

— Hva er det aller viktigste du tar fatt på fra 1. januar?

— Det er i hvert fall to ting. Det ene er forhandlingene om arbeidstid i barnehage. Barnehagelærere har ikke nok tid til å forberede seg for å sikre god nok kvalitet. Vi vil ha minst fire skjermede timer til for- og etterarbeid i uken. Det er et veldig enkelt krav, sier Handal, trekker en linje tilbake til lærerstreiken i fjor og legger til med et slags sukk:

— Det er alltid en kamp å få folk til å forstå at for at barnehagelæreren og læreren skal gi et godt tilbud til barna, så trenger man tid til å forberede seg.

- Det andre du skal ta tak i, er vel de nye kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk, som også gjelder de som er utdannet før 2014? Hvorfor er det så viktig for dere å stoppe dette?

— Fordi lærere har tatt en formell utdanning. De har fått et godkjentstempel fra staten, men ved et pennestrøk så er utdanningen deres underkjent. Og dette gjør man i en situasjon hvor norske lærere ønsker videreutdanning og har deltatt i et spleiselag med kommune og stat for å heve kompetansen til lærerkorpset. Det er svært uklokt å legge seg ut med folk du er avhengig av velvilje hos, sier Handal.

  • Har du ikke fått med deg hva denne saken handler om? Her kan du lese om lærer Anette Nilssen, som på papiret ikke lenger er kvalifisert for en jobb hun har hatt i mange år.
Steffen Handal ble enstemmig valgt til ny leder i Utdanningsforbundet under landsmøtet på Lillestrøm i november. Handal tar over som leder etter Ragnhild Lied (t.h).

— Var ikke dette et nødvendig spark bak til kommunene?

— Jo, men det er jo ikke kommunene som har fått sparket bak. Kommunene kan dispensere, det er lærerne som må forholde seg til dette. Jeg skjønner godt at lærerne blir utrolig provosert.

«De føler seg tråkket på»

Han er oppgitt og frustrert, men har sett bevegelser i det politiske miljøet som han håper vil sørge for at «gamle» allmennlærere likevel ikke blir «avskiltet», som Utdanningsforbundet kaller det.

— Ja, vi trenger at lærere videreutdanner seg, men hvis du hele tiden får beskjed om at du må bli bedre, at du ikke er god nok. Den følelsen der, det er tungt for folk. Alle vet at lærere er veldig glad i kunnskap og kompetanse, så når de reagerer på denne måten tror jeg man skal ta innover seg at det ikke handler om å være for eller mot kompetanse. De føler seg tråkket på.

- Du er selv allmennlærer. Oppfyller du kompetansekravene?

— Nei, jeg måtte nok tatt videreutdanning i engelsk.

1. januar tar Steffen Handal over som leder av Utdanningsforbundet.

— Som 33-årig lærer på Skøyen sa du i et intervju med Dagsavisen at tester og rangering kan gi elever med spisse albuer som lever opp til forventningene rundt seg.

— Ja, det står jeg for. Hvis vi sier til elevene at alt handler om å bli best i skriving, lesing og regning vil det prege hvilken innsats de legger i skolen. Hvis vi roter oss inn i å tro at utdanning er noe veldig enkelt og instrumentelt, da er vi ute og kjøre, sier Handal.

- Du har vært tillitsvalgt på heltid siden 2006. Hva får deg til å ta en sånn jobb?

— Godt spørsmål. Det er vel fordi man vil ha innflytelse, ønsker å sitte ved bordet der beslutningene tas og selvfølgelig fordi man tror på noe.

- Du savner ikke klasserommet?

— Jo, det gjør jeg. Mer og mer egentlig. Jeg har to barn som går på skolen, og vi snakker ganske mye om skole hjemme. Da kjenner jeg dragningen.

- Dragningen?

— Alle som har stått i et klasserom kjenner den intensiteten. Det øyeblikket når et barn forstår noe nytt. Hvor eleven kobler sammen to ting og det går opp et lys. Det er helt fantastisk. Å være lærer er verdens fineste yrke, helt klart.