Oslo

Raymond Johansen: – Paviljongen med 22. juli-senteret må ikke rives

Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap) mener 22. juli-senteret må forbli i bygget som Statsbygg har foreslått å rive.

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, mener 22. juli-senteret må bli et permanent senter i det bygget som Statsbygg har foreslått å rive.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Statsbygg har foreslått å rive østre paviljong, som i dag huser 22. juli-senteret, i sitt forslag til reguleringsplan for regjeringskvartalet.

Østre paviljong er knyttet til Høyblokken. 22. juli i fjor åpnet informasjons- og kunnskapssenteret. Så langt har det midlertidige senteret hatt 77.000 besøkende. Statsbygg ønsker å rive østre paviljong og bygge et nytt inngangsparti samme sted.

Raymond Johansen sier han først ble oppmerksom på at bygget Statsbygg har foreslått å rive er det samme som i dag huser 22. juli-senteret da kommunen fikk utkast til reguleringsplan på høring og Aftenposten skrev om saken.

Ikke nevnt i forslaget fra Statsbygg

I forslaget til reguleringsplan står det ingenting om at 22. juli-senteret ligger i østre paviljong. Raymond Johansen mener Statsbygg og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) burde nevnt det i sine utredninger til nytt regjeringskvartal at paviljongen inneholder 22. juli-senteret, selv om senteret var ment å være der midlertidig.

Slik ser Høyblokken i Regjeringskvartalet ut i dag.

– Jeg er overrasket over at verken Statsbygg eller NIKU har nevnt noe om hva bygget inneholder i dag. Statsbygg burde poengtert hvilket bygg det ønsket å rive, og hva det inneholder i dag, mye tydeligere enn de gjorde, påpeker byrådslederen.

– Et viktig sted

– Dette er det verste terrorangrepet i fredstid. Jeg møtte jo mange av de overlevende som hadde svømt over fra Utøya. Og jeg har møtt pårørende etter angrepet her i regjeringskvartalet. Jeg møtte familiene deres i begravelser etterpå. Jeg opplever at for dette er et veldig viktig sted å komme til, for de pårørende, for å bearbeide sorgen, og for alle oss andre, sier byrådslederen.

Les om forslaget til nytt regjeringskvartal her.

– Noe av det som gjør dette stedet så sterkt er at det skjedde her. Bilen sto der. Jeg mener, jeg tar det nesten som en selvfølge, at det (senteret, red.anm.) fortsatt skal være her, sier Johansen.

– Samme grep som i New York

Han viser til at det er satt av et helt kvartal til å minnes 9/11-angrepet i New York.

– Arkitektene bak 22. juli-senteret har brukt noen av de samme grepene som i New York, hvor rester etter eksplosjonen er en sentral del av formidlingen, påpeker Johansen.

– Men 22. juli-senteret skulle jo være et midlertidig senter?

– Den viktigste grunnen til at det bør videreføres, ser du, er at her var det autentisk. Den grusomme handlingen skjedde her. Så her blir vi raskt satt inn i situasjonen, og den fortvilelsen som var, enn om det flyttes til et annet sted. Det var her det var, her det startet, og her vi ser konsekvensene. Dette er en del av historien. Så jeg mener Statsbygg og NIKU burde sett tydelig at her bør senteret være, sier Johansen.

– Hvorfor mener du det er så viktig at det er akkurat her, og ikke et annet sted i Regjeringskvartalet, eller utenfor?

Nærhet til historien

– Fordi det var her det skjedde. Vi kan bare gå hit, sier han, og tar noen skritt i retning en glugge på veggen.

– Det var her ute bilen sto parkert. Du vil ta vekk noe vesentlig ved å flytte senteret herfra, sier han.

Rett utenfor 22. juli-senteret, som er midlertidig plassert i paviljongen som Statsbygg har foreslått å rive, sto den utbrente bilen som forårsaket terrorangrepet i Regjeringskvartalet.

– Personlig blir jeg satt tilbake emosjonelt til 22. juli 2011 med en gang jeg kommer inn hit. Jeg har vært her et par ganger. Og det er like sterkt hver gang. For noen pårørende og etterlatte er det lettere å komme seg videre når man oppsøker det smertefulle. Så for dem som ønsker det, er det viktig å ha dette stedet, sier Raymond Johansen.

– Det er viktig at vi beholder utstillingen akkurat her det skjedde. De arkitektoniske planene for regjeringskvartalet må tilpasses dette og innpasses i de videre utbyggingsplanene, sier Raymond Johansen.

Statsbygg forholdt seg til at senteret var midlertidig

– Hvorfor sto det ikke noe om at østre paviljong, sammen med deler av Høyblokken, huser mye av 22. juli-senteret i forslaget til reguleringsplan, kommunikasjonsleder i Statsbygg Pål Weiby?

– I våre planer har vi forholdt oss til at senteret er midlertidig plassert i Høyblokken, og det falt ikke naturlig å omtale det slik, sier Weiby.

– Ble det utelatt for å dekke over at 22. juli-senteret er i det samme bygget som det dere foreslår å rive?

– Nei. I våre planer har vi forholdt oss til at senteret er midlertidig plassert i Høyblokken, sier Weiby.

Sanner lover å finne langsiktig løsning

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) kommenterer saken slik i en SMS Aftenposten.

«22. juli-senteret gjør en svært viktig jobb med undervisning og informasjon, og har hatt mange besøkende siden det åpnet i fjor. Med god kunnskap er vi bedre rustet til å hente lærdom fra hendelsen og stå imot hat og ekstremisme i fremtiden. 22. juli-senteret vil i tråd med forutsetningene da senteret ble etablert uansett ligge i Høyblokken 2–4 år fremover. Vi skal også finne en god og langsiktig løsning for 22. juli-senteret».

Les mer om

  1. 22. juli