Oslo

Statsbygg vil at Høyblokken skal være størst også i fremtiden

Statsbygg ønsker ikke høyhus eller massive signalbygg i det nye regjeringskvartalet.

 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Tirsdag la Statsbygg frem sine anbefalinger for nytt regjeringskvartal.

Dette er hovedkonklusjonene:

 • En konsentrert bebyggelse, med store bygg hele veien rundt Høyblokken.
 • På nordsiden, mot Deichmanske og Trefoldighetskirken, vil de ha en ny park.
 • Plassen foran Høyblokken, mot Akersgata, vil de beholde.
  — Vi håper at forslaget vårt vil åpne opp Oslo på en ny måte. Å lage en park, og å legge til rette for fotgjengere og syklister, vil gjøre denne delen av Oslo mer tilgjengelig, sa Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, under presentasjonen.
Dette er Statsbyggs anbefaling for nytt regjeringskvartal.

Han gjorde det samtidig helt tydelig at Høyblokken ikke skal havne i skyggen av nye bygg. Statsbygg vil ikke ha hverken høyhus eller massive signalbygg i området. Statsbygg har også som premiss at Y-blokken blir revet, noe som er omstridt.— Vi har valgt å ikke gå for spektakulære høyhus. Vi anbefaler moderate volum og høyder opp mot Høyblokken, sa Nikolaisen.

Han skisserte opp to hovedformål med anbefalingen:

 • Det må være en løsning som kan dekke departementenes behov i 50 år fremover.
 • Det må være en løsning som gir god byutvikling i Oslo sentrum.
Ingen bygg er høyere enn Høyblokka og et parkområde mot Deichmanske, foreslår Statsbygg.

Statsbygg håper at reguleringsplanen for kvartalet vil bli klart i løpet av 2016. Det nye regjeringskvartalet ventes å stå ferdig tidligst rundt år 2025.Regjeringen har bestemt at samtlige departement, med unntak av Forsvarsdepartementet, skal samles i det nye regjeringskvartal. Det innebærer 5700 ansatte fordelt på 100.000 kvadratmeter.

Seks ulike forslag

I april presenterte seks arkitekt— og konsulentteam sine forslag for nytt kvartal. Forslagene ble vist frem for publikum i en egen utstilling i paviljongen i Høyblokken i vår. Flere av forslagene inneholdt høyhus og massive signalbygg.

- Høyblokken er et ikonisk bygg

— Vi ser at våre råd er blitt tatt til følge på mange punkter. Det blir spennende å se nærmere på det som er lagt frem i dag. Det er mye å glede seg over, sier Hanna Geiran, avdelingsdirektør i kulturminneavdelingen ved Riksantikvaren.

Riksantikvaren er fornøyd med at Statsbygg ikke ønsker at andre bygg skal være høyere enn eller skygge for Høyblokken.

— Høyblokken er et ikon for hele nasjonen. Her får den godt med rom rundt seg, og beholder sin posisjon i bybildet. Det ser også ut til at kvadratmeterantallet totalt sett er gått ned, og at vi dermed ikke får de massive volumene man så i parallelloppdragene. Vi er glad for at vi er blitt hørt, og at våre faglige råd har nådd frem. Vi noterer oss også at Ring 1-traseen er foreslått senket for å øke sikkerheten, sier Geiran.

Les også

 1. - Dropp høyhus i Regjeringskvartalet, gjør Deichman til statsministerkontor og beholdUD på Victoria terrasse

 2. Kronikk: En mulighet til å markere regjeringsmakten

 3. Blandet mottagelse etter regjeringskvartal-evaluering

 4. Regjeringskvartalet: Blir det for massivt?

 5. Regjeringskvartalet: En historisk rivetabbe