Helse Sør-Øst vurderer å kutte høyden på nye Gaustad sykehus. Diskuterer ny løsning med Riksantikvaren.

Plan- og bygningsetaten er kritisk til de 60–70 meter høye sykehusblokkene som er foreslått på Gaustad. Helse Sør-Øst diskuterer nå med Riksantikvaren om de kan bygge tett inntil fredede bygninger i stedet.

Foreløpig finnes det bare en skisse over planalternativet som Helse Sør-Øst nå diskuterer med Riksantikvaren, der høyblokkene er kuttet ned til 42 meter. Det er planlagt bygget 120.000 kvadratmeter i første fase. Det er søkt om å bygge ytterligere 50.000 kvadratmeter i fase 2 (de to rosa/blå byggene sør for dagens Rikshospital).
  • Frøydis Braathen

I fjor høst ble det klart at Helse Sør-Øst ville bygge tre høyblokker på 60–70 meter i forlengelse av Rikshospitalet.

Det strider mot Oslo kommunes norm, som setter en høydebegrensning ved 42 meter. Plan- og bygningsetaten er kritisk til planene.

Nå er Helse Sør-Øst i dialog med Riksantikvaren om en annen løsning, der høyblokkene kuttes ned til 42 meter og ni etasjer. Dermed må de nye byggene på 120.000 kvadratmeter, som er planlagt i første fase, spres utover området sør og øst for dagens Rikshospital i stedet.

Det betyr tett inntil det fredede området ved gamle Gaustad sykehus og inn på grøntområdene langs Sognsvannsveien.

Slik ser planene som ble lagt frem i november ut. I forslaget er de tre høyblokkene på 60–70 meter lagt til dagens inngangsparti på Rikshospitalet.

Bydelsleder: – Enda mer håpløst

I Helse Sør-Østs saksfremlegg står det at «en slik løsning vil imidlertid ikke gi like gode funksjonelle sammenhenger som basisløsningen og vil utfordre vernemyndighetene med hensyn til nærhet til det vernede Gaustad».

Med basisløsningen menes forslaget som innebærer høyblokker.

Beslutningen om å legge ned Ullevål sykehus og i stedet bygge nye sykehus på Aker og ved Rikshospitalet på Gaustad, ble godkjent av helseminister Bent Høie (H) allerede i 2016.

Mange har kritisert beslutningen, og Oslo Høyre vil diskutere planene i et representantskapsmøte i begynnelsen av mars.

Per Henry Christiansen, lokalpolitiker i Høyre og bydelsutvalgsleder i Nordre Aker, er kritisk til forslaget som Helse Sør-Øst nå diskuterer med Riksantikvaren.

– Det ser nesten enda mer håpløst ut enn høyblokker. I dette forslaget tar man av grøntområdet rundt det verneverdige gamle Gaustad sykehus og hindrer grønttraseen langs Sognsvannsveien.

Det gamle sykehuset på Gaustad ble tegnet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer og er regnet som et av de betydeligste arkitektoniske arbeider i Norge på 1800-tallet. 27 bygninger er fredet. Vernet omfatter også deler av uteområdet.

– Feil bruk av skattepengene

Mange har ønsket at Helse Sør-Øst skal utrede å bygge nye sykehusbygg på Ullevål i stedet for på Gaustad.

Styret besluttet på forrige styremøte å gå videre med planene på Gaustad, men samtidig å «belyse» Ullevål som alternativ. Styreleder Svein Gjedrem sa til Aftenposten at det ikke innebærer en full utredning.

Samlet kostnad for første byggefase er beregnet til 17 milliarder kroner for Aker og 15,5 milliarder kroner for Gaustad. Andre byggefase er beregnet til 13,1 milliarder kroner for begge sykehusene.

Christiansen mener det er feil å bruke så mange milliarder på å bygge sykehus på Gaustad-tomten.

– For meg er det opplagt feil å bygge sykehusbygg på et område uten noen utvidelsesmuligheter, sier Christiansen.

Han mener det vil være mer økonomisk og gi bedre sykehusfunksjoner å bygge nye sykehusbygg på Ullevål-tomten.

– Innebærer stor skade på miljøet

Rolf Kåresen, leder for Redd Ullevål-aksjonen, mener forslaget som nå diskuteres går fra vondt til verre.

– Høyblokkene som har vært foreslått, er ikke funksjonelle som sykehusbygninger. Men å legge store sykehusbygg tett inntil det vernede gamle sykehuset på Gaustad og bygge inn i grøntområdet vest for Gaustad, innebærer en stor skade på miljøet, mener Kåresen.

Aftenposten har vært i kontakt med Riksantikvaren, som bekrefter at de er i samtaler med Helse Sør-Øst. De kan ikke si når de vil konkludere.

Helse Sør-Øst: – Turveier og grønnstruktur skal undersøkes

Hanne Gaaserød, økonomidirektør i Helse Sør-Øst, sier at de ulike løsningene er utviklet med bakgrunn i innspill også fra Riksantikvaren.

– Løsningene vil bli belyst og utredet i det videre arbeidet med Aker og Gaustad for å få frem konsekvenser for ulike samfunnsforhold, sier Gaaserød.

Hun sier at det ikke er lagt opp til utbygging inn i grøntdraget på vestsiden av Sognsvannsbekken. I det videre planarbeidet skal det avklares hvordan dagens turveisystem og grønne kvaliteter kan ivaretas og videreutvikles, ifølge Gaaserød.

Andre byggeetappe er ikke utredet eller planlagt ennå, men det er lagt opp til at det skal bygges rundt 50.000 kvadratmeter til.

På Ullevål er det i dag 290.000 kvadratmeter med sykehusbygg.

– Sammen med utbyggingen på Aker vil dette legge til rette for å samle virksomheten som i dag er på Ullevål og i andre bygg, samt å øke kapasiteten i tråd med fremtidig behov, mener Gaaserød.