- Håper det ikke blir snø i vinter

Utenfor Kapellveien 15 på Grefsen er tre snublesteiner felt ned i fortauet for å minne familien Feldmann. Den lille jødiske familien som ble utryddet under krigen, bodde her.

Snøplogen har herjet med minnesteinene utenfor det som en gang var familien Feldmanns hus på Gresfen.

Steinene som skal minne oss på den dramatiske og tragiske skjebnen til mor og far Feldmann og deres adoptivsønn Hermann, ble satt ned 3. september 2012 i et samarbeid mellom det lokale historielaget og Jødisk Museum.

Mor og far Feldmann ble drept og ranet ved Skriktjønn i Trøgstad. To grenseloser som skulle hjelpe dem over til trygghet i Sverige i 1942, ble frifunnet for drap men dømt for å ha tatt penger og et gullur fra de to jødene. Saken vakte stor oppmerksomhet, og er senere skildret i boken «Ekko fra Skriktjønn»og i filmen «Over grensen».

Adoptivsønnen Hermann ble tatt til fange på vei til Sverige noen dager før, og døde som fange i konsentrasjonsleiren Auschwitz.

107 i Oslo

Steinene på Grefsen er tre av totalt 107 slike steiner som foreløpig er satt ned i Oslo, les mer som snublesteinene i faktaboksen til høyre.

En av steinene i Kapellveien er ødelagt, messingplaten på toppen revet bort. Sannsynligvis var det snøplogen som tok den sist vinter.

Hvem har ansvaret for å holde de små minnesmerkene i orden?

— Andre steder i landet er det kommuner, historielag og privatpersoner. I Oslo følger vi på Jødisk Museum med på steinene så godt vi kan, og heldigvis er det mange privatpersoner som tar kontakt når de ser en skadet stein. Når museet får melding om at en stein er ødelagt, bestiller vi en ny fra kunstneren Gunter Demnigs verksted i Tyskland, sier fagkonsulent Anita Christensen ved Jødisk Museum i Oslo.

— Det skjer av og til, men ikke så ofte ikke så ofte, sier Christensen, som har inntrykk av at det er snøplogen som er snublelsteinenes verste fiende.

— Ja, de er utsatte. For å unngå at vann skal bli liggende over dem, ønsker kunsteren at de skal stikke litt opp over underlaget. De fleste steder er det kanskje en grei ordning, men ikke i Oslo om vinteren. Her er det uheldig at de stikker opp over gatelegemet fordi de lett blir et offer for snøplogen. Med tanke på snublesteinene håper jeg det ikke kommer snø i vinter. Fra 2014 har vi bedt Demnig legge stenene litt under bakkeplan, så vi håper å unngå disse problemene i fremtiden. , sier Christensen, som ikke har hørt om at noen av steinene har vært utsatt for hærverk.