Eierne vurderer å rive Galleri Oslo

– Vi har tidligere alltid ventet på en avklaring om bussterminalens fremtid. Nå prøver vi i stedet å finne en løsning uavhengig av det, sier Mona Ingebrigtsen, som representerer eierne.

Slik ser Galleri Oslo ut fra luften. Bygningen er massiv, men lav, og den fyller nesten hele tomten. I fremtiden kan den bli revet og erstattet av høyhus.
  • Christian Sørgjerd

Galleri Oslo har vært en torn i øyet for enkelte helt siden den store bygningen sto ferdig i 1988. En langstrakt handlegate under tak skulle gi «en opplevelse av Roma, Tokyo og New York», men endte i stedet som en tilfartsvei til og fra bussterminalen.

Nå varsler eierne at de vurderer muligheten for å rive bygningen, slik et bredt politisk flertall ønsker. Et såkalt parallelloppdrag skal gjennomføres, der ulike arkitekter ser på løsninger for hvordan tomten kan utnyttes.

De ulike forslagene skal være klare i første kvartal 2019. Det skriver Estatenyheter, som først omtalte saken.

Les også

LES OGSÅ: Lotte Sandberg er tilbake med bok: – Barcode skulle vært høyere

Nest største eier flytter

– Tidligere har vi vært avventende, vi har ventet på en avklaring om bussterminalen skal bli værende eller flyttes til over sporområdet på Oslo S. Nå setter vi i stedet i gang uavhengig av det, sier adm. direktør Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal, som er største eier (42 prosent).

Galleri Oslo er organisert som et sameie, og det er sameiet som står bak beslutningen. Nest største eier er Akershus fylkeskommune, som om få år skal flytte derfra. Også Linstow, som eier parkeringsanlegget under, er med på notene.

I gruppen som skal lede arbeidet, sitter blant andre tidligere Obos-sjef Martin Mæland.

Les også

KOMMENTAR: «Her er Plan- og luftslottetaten i full sving», skriver Andreas Slettholm

Omgår problemene

Det henger tre store spørsmål i luften:

  • Blir bussterminalen flyttet? Oslo kommune og Ruter sier ja, men Bane Nor er svært kritiske.
  • Skal Akerselva åpnes opp der den går i tunnel? Bystyret har tidligere fattet et prinsippvedtak om nettopp det, men det finnes ingen konkrete planer.
  • Skal Nylandsveien rives? Den overbygde veistrekningen går tvers gjennom Galleri Oslo i dag. Et bredt flertall i bystyret vil gjerne bli kvitt den.

Premisset som Galleri Oslo-eierne har lagt for arkitektenes arbeid, er at forslagene deres må la seg realisere uavhengig av spørsmålene.

Enkelt forklart betyr det at hvis Galleri Oslo rives og det i stedet bygges et høyhus, så må høyhuset la seg realisere allerede i dag, uavhengig av hva kommunen senere bestemmer seg for å gjøre med Nylandsveien. Det må også være mulig å rive veien, uten at høyhuset også må rives.

– Det tror vi at vi kan få til. En foreløpig mulighetsstudie er positiv. Nå plukker vi ut et antall arkitekter til å se videre på dette, så skal vi se om det lar seg gjøre, sier Ingebrigtsen.

Hvis forslagene viser at det er mulig, vil eierne gå videre med en ordinær reguleringsprosess, som skal munne ut i en ny reguleringsplan for eiendommen. I en slik prosess vil naboer og andre berørte få komme med innspill og innsigelser.

Les også

LES OGSÅ: Byrådspartiene sier nei til Melgaards dødshus på Ekely

Kommer opp i bystyret

Nettopp høyhus er et realistisk utfall. Området rundt Oslo S er av bystyret definert som Oslos eneste høyhus-sone, altså at vanlige høydebegrensninger ikke gjelder. Her ligger Plaza og Posthuset fra før. I tillegg er det planer om et høyhus som del av Oslo Spektrum og et nytt høyhus over gaten fra Galleri Oslo.

Bystyret skal senere i høst behandle et forslag fra Høyre om at kommunen skal gå i dialog med eierne med mål om å få revet Galleri Oslo. Da de lanserte forslaget, trakk Høyre frem nettopp muligheten for høyhus i stedet, siden det vil kunne frigjøre deler av eiendommen til helt andre formål.

– Det er et stort potensial i dette området av sentrum, som Galleri Oslo ikke greier å utløse, sa Pia Farstad von Hall (H).